Praca klasowa U źródeł filozofii

 0    10 карточки    alahermanska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Filozofia
начать обучение
pochodzenie - miłość i mądrość, umiłowanie mądrości. Nauka zajmująca się rozważeniami na temat istnienia wszechświata i sensem istnienia.
Stoicyzm
начать обучение
kierunek filozoficzny zapoczatkowany w III wieku p.n.e. w Atenach przez Zenona z Kition. Za jedyne dobro uważali życie zgodne z zasadami rozumu rządzącego światem, głosili, że warunkiem szczęścia jest panowanie nad sobą, zobojętnienie wobec cierpień.
Cynizm
начать обучение
Postawa życiowa charakteryzująca się lekceważeniem praw i obyczajów w danym środowisku.
Epikureizm
начать обучение
Pogląd filozoficzny, który zakłada, że człowiek szczęście może osiągnąć poprzez doznawanie przyjemności, życie wolne od trosk.
Idealizm Platoński
начать обучение
Jest oparty na świecie idei - doskonałym i świecie odbijającym te idee.
Asceza
начать обучение
wyrzeczenie się wszelkich przyjemności.
Sokrates
„Jedno wiem, że nic nie wiem”.
начать обучение
Jeden z największych filozofów starożytności, ojciec Platona, zadawał pytania przechodniom i uważał, że nic nie wie. Był z Aten.
Platon
начать обучение
Uczeń Sokratesa, twórca systemy filozoficznego zwanego idealizmem platońskim, twierdził, że ludzie powinni dążyć do doskonałości.
Epikur
начать обучение
Urodzony na wyspie Samos, grecki filozof, twórca epikureizmu, jego głównym hasłem życiowym było motto „chwytaj dzień”
Diogenes z Synopy
начать обучение
Grecki filozof, przedstawiciel szkoły cyników, pomimo swych dziwnych zachowań stał się jedną z najpopularniejszych postaci starożytności.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.