Praca i Kariera - Work and Career

5  1    109 карточки    VocApp
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wytwarzać
начать обучение
to produce
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
начать обучение
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
начать обучение
unemployed
Tom is currently unemployed.
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
начать обучение
desk
His desk is always full of documents.
brać udział w lekcji
начать обучение
to take part a lesson
być zatrudnionym
начать обучение
to be employed
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
начать обучение
decision
Think twice before you make a decision.
dobrze płatna praca
начать обучение
well paid job
dobrze zarabiać
начать обучение
to earn a good salary
dostać pracę
Moja siostra chyba nigdy nie dostanie pracy.
начать обучение
to get a job
My sister will probably never get a job.
dzień roboczy
начать обучение
weekday
dzień świąteczny
начать обучение
holiday
dzień wolny
начать обучение
day off
dzień wolny od pracy
начать обучение
day off
ekspert
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
начать обучение
expert
Experts say that the system isn’t secure.
faks
maszyna
Właśnie otrzymaliśmy Pański faks.
начать обучение
fax machine
We have just received your fax.
firma
начать обучение
company
formularz podania o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
начать обучение
job application
Could you tell me how to write my job application?
frustracja
Słuchając jego przemówienia czułem narastającą frustrację.
начать обучение
frustration
As I listened to his speech I felt increasing frustration.
godziny nadliczbowe
начать обучение
extra hours
godziny pracy
начать обучение
working hours
iść do pracy
начать обучение
to go to work
kalendarz
начать обучение
calendar
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
начать обучение
candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
начать обучение
career
He had a wonderful career in front of him.
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
начать обучение
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
начать обучение
envelope
I need an envelope and a stamp.
korporacja
начать обучение
corporation
materiał
начать обучение
material
mieć dobrą pracę
начать обучение
to have a good job
miejsce pracy
начать обучение
place of work
miejsce pracy
начать обучение
workplace
motywować kogoś do czegoś
начать обучение
to motivate somebody to do something
nie mieć pracy
начать обучение
not to have a job
nosić wąsy
начать обучение
to have a moustache
nudna praca
начать обучение
boring job
nudny / nudna
начать обучение
boring
odwołać
Nauczyciel odwołał zajęcia z powodu śniegu.
начать обучение
to cancel
The teacher cancelled the class because of the snow.
oferta pracy
начать обучение
work offer
oferta pracy
начать обучение
job offer
okazja / możliwość
начать обучение
opportunity
osoba ubiegająca się o pracę
начать обучение
job applicant
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
начать обучение
stamp
This document is invalid without a stamp.
podpisać / podpisywać
начать обучение
to sign
poinformowany / poinformowana
начать обучение
informed
pomocnik
начать обучение
assistant
pomocnik / asystent
Jeśli masz za dużo pracy, zatrudnij asystenta.
начать обучение
assistant
If you have too much work, hire an assistant.
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
начать обучение
seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
начать обучение
employer
He was sent to Singapore by his employer.
pracować z domu
начать обучение
to work from home
pracownicy
начать обучение
employees
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
начать обучение
worker
Office workers spend too much time sitting at their desks.
pracownik fizyczny
начать обучение
blue-collar worker
pracownik umysłowy
начать обучение
white-collar worker
praktykant
начать обучение
trainee
produkcja
начать обучение
production
projekt
начать обучение
project
prowadzić firmę
начать обучение
to run a company
próba
начать обучение
attempt
przedstawiciel
начать обучение
representative
przejść na emeryturę
начать обучение
to retire
przerwa na lunch
начать обучение
lunch break
przygotowany / wykwalifikowany
начать обучение
qualified
przynosić
np. o zysku
Przyniosłem jej bukiet róż.
начать обучение
to bring
I’ve brought her a bunch of roses.
przynosić
np. o zysku
начать обучение
to generate
przywódca
начать обучение
leader
referencje
начать обучение
references
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
начать обучение
recruitment
University recruitment starts in June.
rotacja
начать обучение
rotation
rozmowa kwalifikacyjna
начать обучение
interview
rozmowa telefoniczna
начать обучение
phone call
rozwiązywać zadanie
начать обучение
to solve a problem
satysfakcja
начать обучение
satisfaction
sekretariat
начать обучение
secretary's office
sekretarka
начать обучение
secretary
spóźnić się do pracy
начать обучение
to be late for work
stanowisko
начать обучение
post
stanowisko pracy
начать обучение
job
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
начать обучение
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
statek
начать обучение
boat
strategia
начать обучение
strategy
stres
начать обучение
stress
sukces
начать обучение
success
szansa
начать обучение
chance
szef
начать обучение
boss
szukać pracy
начать обучение
to look for a job
śmieciarz
начать обучение
dustman
tworzenie
kreacja
начать обучение
creation
twórcza
начать обучение
creative
umowa o pracę
начать обучение
work contract
urlop
начать обучение
leave
właściciel
начать обучение
owner
współpraca
начать обучение
cooperation
wypełniać
начать обучение
to fill
zajęty / zapracowany
начать обучение
busy
zapuszczać brodę
начать обучение
to grow a beard
zarobek
wynagrodzenie
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
начать обучение
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
zasługiwać / zasłużyć na coś
начать обучение
to deserve, to merit
zatrudnić
начать обучение
to contract
zawód wymagający kwalifikacji
начать обучение
skilled job
zgłaszać
raportować
начать обучение
to report
zmienić pracę
начать обучение
to change jobs
znaleźć pracę
начать обучение
to find a job
zwolnić kogoś
начать обучение
to fire somebody
zwolnić kogoś
начать обучение
to dismiss somebody
zwolnić kogoś
начать обучение
to sack somebody
źle płatna
praca
начать обучение
badly-paid (job)
źle płatna praca
начать обучение
badly paid job
życiorys
начать обучение
curriculum vitae

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.