poziom 2.2

 0    61 карточка    piotrmis
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
начать обучение
religion
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
piekło
Ta praca to piekło.
начать обучение
hell
This job is hell.
głód
начать обучение
hunger
pokój
Dlaczego ludzie nie potrafią żyć w pokoju?
начать обучение
peace
Why can't people live in peace?
dobytek
начать обучение
possessions
chciwość
Niektórzy zamożni ludzie mają w sobie dużo chciwości. Mają mnóstwo pieniędzy, a i tak chcą więcej.
начать обучение
greed
Some wealthy people have a lot of greed. They have plenty of money, but they still want more.
marsz 5 km
начать обучение
5 kilometre foot march
zakonczenie
начать обучение
graduation
akademik
Bill i ja dzielimy pokój w akademiku.
начать обучение
dormitory
Bill and I share a room in a dormitory.
powinien
Powinieneś być ostrożny!
начать обучение
should
You should be careful!
wiele dróg jest zatłoczonych
начать обучение
a lot of roads are crowded
rywalizacja sportowa zawody
начать обучение
sport competition
polegać na
начать обучение
rely on
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
начать обучение
towel
Please dry your hands with towel.
mydło
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod prysznic.
начать обучение
soap
A bar of soap is cheaper than shower gel.
jak wygląda twój szef?
начать обучение
what does your boss look like
mają wspólne cechy
начать обучение
in have things in common
mamy wiele wspólnego
начать обучение
we have many things in common
ile to kosztuje?
Czy mógłby pan powiedzieć mi ile to kosztuje?
начать обучение
how much is it?
Can you tell me how much it is?
ile kosztuje krem
начать обучение
how much is the crem
Potrzebuję jakiego kremu do opalania
начать обучение
i need some suncrem
mój przyjaciel i ja lubimy sie nawzajem
начать обучение
my friend and i like each other
pomóc sobie
начать обучение
help yourself
pomagać sobie nawzajem
начать обучение
help each other
wspierać się
начать обучение
help one another
Podobny wiek
начать обучение
similar age
są nie tylko w podobnym wieku, ale także wykonują podobne zadanie
начать обучение
they are not only of similary age but also do to similary job
osiągnąć cel
начать обучение
to achieve a goal
odpowiedni / odpowiednia
начать обучение
suitable
Nie znoszę
начать обучение
i can't stand
slaby zdolowany
начать обучение
bit down
kiedykolwiek mieć
начать обучение
ever have
obyc sie bez czegos
начать обучение
live without
współlokator
начать обучение
roommate
z kim dzielisz pokój?
начать обучение
who do you share room with
Dzielę pokój
начать обучение
i share a room
za cztery dni,
начать обучение
in four days' time
in two week.../in a month's time
sukces
начать обучение
success
wpływ dzialanie
начать обучение
influence
nastrój
начать обучение
mood
uczucia
Mam mieszane uczucia w związku z wyjazdem do Indii.
начать обучение
feelings
I have mixed feelings about going to India.
przykład
начать обучение
example
podczas / w trakcie
начать обучение
while
zachęcający
начать обучение
inviting
dobrobyt
начать обучение
prosperity
koperta
начать обучение
an envelope
inny
Masz jakieś inne pomysły?
начать обучение
other
Do you have any other ideas?
w przeszłości
начать обучение
in the past
kierunek
Jaki kierunek powinniśmy obrać?
начать обучение
direction
Which direction should we take?
znaczenie
Jakie jest znaczenie angielskiego słowa "dachshund"?
начать обучение
meaning
What is the meaning of the English word "dachshund"?
porazka
начать обучение
defeat
korale
начать обучение
beads
pewny
To pewne.
начать обучение
certain
It's certain.
różny przerozny
начать обучение
various
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
начать обучение
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
za / z tyłu
начать обучение
behind
przez coś
начать обучение
through
przed
Przed hotelem jest basen.
начать обучение
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
начать обучение
opposite
She lives on the opposite side of the street.
nad
начать обучение
over
pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
начать обучение
between
Laptop is between bed and wardrobe

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.