Postavljanje pitanja i odgovaranje na osobna pitanja - Asking and answering personal questions

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Volim učiti nove jezike.
начать обучение
I love learning new languages.
Obično se družim sa svojim dečkom sa svojom djevojkom.
начать обучение
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Puno sam učio.
начать обучение
I've been studying a lot.
Ja sam student suvremenih jezika.
начать обучение
I'm a modern languages student.
Ako imate bilokakvih pitanja, odgovorit ću na njih tijekom sastanka.
начать обучение
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Imate li kućnih ljubimaca?
начать обучение
Do you have any pets?
Gdje si naučio engleski?
начать обучение
Where did you learn English?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Svakodnevne fraze na engleskom"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.