Polska daty międzywojnie

 0    35 карточки    krzysiujablonski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Q: Koniec I wojny światowej symboliczny początek niepodległości Polski
начать обучение
A: 11 XI 1918
Q: Piłsudski naczelnikiem państwa
начать обучение
A: 22 XI 1918
Q: Kształtowanie się granic państwa wojna z Rojsą radziecką
начать обучение
A: 1918- 1922 (pol.)
Q: Pierwsze wybory do sejmu i uchwalenie Małej Konstytucji
начать обучение
A: 26 I 1919 (wybory) 20 II 1919
Q: Ustawa o reformie rolnej
начать обучение
A: 15 VII 1920
Q: śmierć Józefa Piłsudskiego
начать обучение
A: 12 V 1935
Q: traktat w Rydze i uzgodnienie przebiegu granicy polsko- radzieckiej
начать обучение
A: 18 III 1921
Q: Utworzenie dla przeciwników Sanacji obozu w Berezie Kartuskiej
начать обучение
A: 1934
Q: Kryzys w przemyśle związany ze światowym Wielkim Kryzysem
начать обучение
A: 1929- 1933
Q: Piłsudski rezygnuje z wszystkich funkcji państwowych, przenosi się do Sulejówka, kontynuując krytyke rządów Sejmu
начать обучение
A: 1923 (30 VI)
Q: Podpisanie z Niemcami paktu o nieagresji
начать обучение
A: 26 I 1934
Q: Utworzenie tzw. Centrolewu przez PPS, partie ludowe i chadeckie- porozumienie o wspólnej walce przeciwko dyktaturze obozu sanacyjnego
начать обучение
A: 14 III 1929
Q: Wymuszenie na Czechosłowacji oddania Polsce Zaolzia oraz części Spiszu i Orawy
начать обучение
A: 2 X 1938
Q: Uchwalenie konstytucji Marcowej
начать обучение
A: 17 III 1921
Q: Wejscie w życie konstytucji kwietniowej
начать обучение
A: 23 IV 1935
Q: Pierwszy statek pełnomorski zawija do portu w Gdyni
начать обучение
A: 13 VIII 1923
Q: Zakończenie tzw. procesu brzeskiego- skazanie przywódców Centrolewu pod zarzutem przygotowywania zamachu stanu na kary do 3 lat więzienia
начать обучение
A: 13 I 1932
Q: Wypowiedzenie przez Hiltera deklaracji o niestosowaniu przemocy
начать обучение
A: 28 IV 1939
Q: Zabójstwo prezydenta Narutowicza
начать обучение
A: 16 XII 1922
Q: tzw. nowela sierpniowa- poprawka do konstytucja pozwalająca prezydentowi m.in. na rozwiązanie parlamentu
начать обучение
A: 2 sierpnień 1926
Q: Walka o władzę w łonie sanacji. Odsunięcie m.in. Walerego Sławka i wzrost roli E. Rydza-Śmigłego oraz min. spraw zag. Józefa Becka
начать обучение
A: 1935-1936
Q: Pakty wojskowe Polski z Francją i Rumunią
начать обучение
A: 1921 Fr(21 II) RUM (21 III)
Q: Początek realizacji planu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, snute są plany modernizacji gospodarki pod ścisłą kontrolą państwa
начать обучение
A: 1936
Q: Pierwszy złoty medal dla Polski na olimpiadzie: Halina Konopacka w rzucie młotem
начать обучение
A: 1928
Q: Podpisanie układu o nieagresji z Niemcami
начать обучение
A: 26 I 1934
Q: Rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów (po przewrocie majowym)
начать обучение
A: 30 VIII 1930
Q: wojna celna z Niemcami (brak niemieckiej zgody na kontynuowanie bezcłowego importu węgla, w odwecie zakaz importu różnych towarów z niemiec)
начать обучение
A: 1925 (15 VI) - 1930
Q: Powstaje Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów (tzw. Lewiatan)- jenda z najbardziej wpływowych organizacji w przedwojennej Polsce
начать обучение
A: 1919
Q: Zażądanie przez Niemcy przyłączenia Gdańska i eksterytorialnego korytarza przez polskie Pomorze Anglia i Francja stopniowo zmieniają politykę wobec Niemiec
начать обучение
A: 1938 (28 X)
Q: Osadzenie w twierdzy brzeskiej (bez wyroku sądowego) przywódców opozycji m.in. byłego premiera Wincentego Witosa
начать обучение
A: 9 IX 1930
Q: Podpisanie układu o nieagresji z ZSRR
начать обучение
A: 25 VII 1932 (przedłużony w 1934 do 1945 r.)
Q: Zawarcie sojuszu Polski i Wielkiej Brytanii
начать обучение
A: 25 VIII 1939
Q: Hiperinflacja marki polskiej (kilka %dziennie w końcu roku)
начать обучение
A: 1923
Q: Zamach nacjonalistów ukraińskich m.in. na min. spraw wewnętrznych Pierackiego
начать обучение
A: 15 VI 1934
Q: Strajk generalny rozruchy i starcia w Krakowie (31 zabitych)
начать обучение
A: 6 XI 1923

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.