Piece of cake IDIOMS Part 1

 0    118 карточки    miszkurka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
to go ape
When she heard about the kidnapping she went ape.
начать обучение
wpaść w szał (wkurzyć się)
Kiedy usłyszała o porwaniu, wściekła się.
ape
начать обучение
małpa człekokształtna, małpować, idiota
be on edge
начать обучение
być rozdrażnionym (podminowanym)
edge
начать обучение
krawędź, brzeg, ostrze
Look out! Watch out!
начать обучение
Uważaj!
to run out of sth
начать обучение
wyczerpać się (coś komuś), skończyć się
He ran out of ideas.
начать обучение
Skończyły mu się pomysły.
keep a stiff upper lip
начать обучение
zachować spokój (trzymać fason)
stiff
My muscles are very stiff after sitting at my desk all day. I need to loosen them with some exercise.
начать обучение
sztywny, twardy
Moje mięśnie są bardzo sztywne po całym dniu siedzenia przy biurku. Muszę trochę rozluźnić je ćwiczeniami.
lip
начать обучение
warga
upper
начать обучение
górny, wyższy
upper lip
начать обучение
górna warga
be back to square one
начать обучение
wracać do punktu wyjścia (być w punkcie wyjścia)
to start all over again
начать обучение
zaczynać od początku, od nowa
Penny for your thoughts!
начать обучение
O czym tak rozmyślasz?
penny
начать обучение
pens, grosz
thought
I thought about him.
начать обучение
myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
Myślałam o nim.
worthless
начать обучение
bezwartościowy
to be over the moon
начать обучение
być w siódmym niebie
to work late (hours)
начать обучение
pracować do późna
worth, value
начать обучение
wartość
cut to the chase
начать обучение
przechodzić do sedna
to get to the point
начать обучение
przejść do sedna sprawy
chase
начать обучение
ścigać, gonić, pościg
to focus on sth
начать обучение
skupić się na czymś
Get your skates on!
начать обучение
Pospiesz się!
skate
начать обучение
łyżwa, jeździć na łyżwach
to hurry up
Hurry up, the bus won't wait.
начать обучение
spieszyć się
Pospiesz się, autobus nie będzie czekał.
to beat about the bush
Don’t beat about the bush! Just tell me the truth!
начать обучение
owijać w bawełnę
Nie owijaj w bawełnę! Powiedz mi prawdę!
beat the bushes
начать обучение
długo i wytrwale czegoś szukać, mocno się starać coś osiągnąć
to beat onself up
начать обучение
zadręczać się
beat, beat, beaten
начать обучение
bić, uderzać
waste time
начать обучение
marnować czas
waste
Make sure you put all the waste into the bin.
начать обучение
marnować, strata
Upewnij się, że wrzuciłeś wszystkie śmieci do kosza.
hide, hid, hidden
начать обучение
chować, ukrywać
all doom and gloom
начать обучение
kompletna katastrofa
doom
начать обучение
zagłada
gloom
начать обучение
mrok
bury the hatchet
начать обучение
zakopać topór wojenny
hatchet
начать обучение
topór
dictatorship
начать обучение
dyktatura
to make peace
начать обучение
zawrzeć pokój
get cold feet
начать обучение
stchórzyć (dostać cykora)
feet
My feet are wet!
начать обучение
stopy
Mam mokre stopy!
to ask out
начать обучение
zaprosić na randkę
courage
начать обучение
męstwo, odwaga
to get sick
How could you get sick in the middle of summer?
начать обучение
zachorować
Jak mogłeś zachorować w środku lata?
rebuild rebuilt rebuilt
начать обучение
odbudowywać, przebudowywać
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
начать обучение
odrzucić, odtrącić
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
kick the bucket
начать обучение
umrzeć (kopnąć w kalendarz)
bucket
начать обучение
wiadro
post
It’s still fun to post letters even though many people send emails instead these days.
начать обучение
stanowisko, posada
Ciągle fajnie jest wysyłać listy, mimo że zamiast nich w dzisiejszych czasach wielu ludzi wysyła maile.
spill the beans
начать обучение
wygadać się (puścić farbę)
to spill
It's no use crying over spilled milk.
начать обучение
rozlewać, rozsypywać
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
to give secrets away
начать обучение
zdradzać tajemnice
to give away
начать обучение
rozdawać, oddawać za darmo
get one's ducks in a row
начать обучение
wszystko dobrze zorganizować
row
Stand in one row.
начать обучение
rząd, szereg, kłótnia
Ustawcie się w jednym rzędzie.
in advance
Please contact us in advance.
начать обучение
z wyprzedzeniem, zawczasu
Proszę się z nami skontaktować wcześniej.
to go smoothly
начать обучение
pójść gładko
chase one's tail
начать обучение
robić wiele bez rezultatu
halfway through
начать обучение
w połowie
to rush
начать обучение
pośpiech, pośpieszać
think on one's feet
начать обучение
decydować na gorąco (szybko myśleć)
to admit
I must admit you really impressed me.
начать обучение
przyznawać, przyznawać się do czegoś
Muszę przyznać, że bardzo mi zaimponowałeś.
take sth with a pinch of salt
начать обучение
traktować coś z rezerwą
pinch
Add a pinch of salt.
начать обучение
szczypta
Dodaj szczyptę soli.
disbelief
начать обучение
niedowierzanie
have a chip on one's shoulder
начать обучение
być przewrażliwionym (czuć się gorszym)
chip
начать обучение
odłamek, paproch
modest
Be modest and humble.
начать обучение
skromny
Bądź skromny i pokorny.
background
начать обучение
pochodzenie
touchy
The woman was a bit touchy - she got irritated very quickly.
начать обучение
drażliwy
Kobieta była nieco drażliwa - bardzo szybko się irytowała.
be in the same boat
начать обучение
jechać na tym samym wózku
the apple of sb's eye
начать обучение
oczko w głowie
to annoy
This kid is starting to annoy me.
начать обучение
drażnić, irytować
Ten dzieciak zaczyna mnie denerwować.
bark up the wrong tree
начать обучение
(grubo) się mylić
have sth to do with sth
начать обучение
mieć coś wspólnego z czymś (tyczyć się tego samego)
assumption
You thought I was single? Why did you make such an assumption?
начать обучение
przypuszczenie
Myślałaś, że jestem singlem? Skąd takie przypuszczenie?
to pick on sb
начать обучение
czepiać się, dokuczać komuś
join
начать обучение
łączyć
make false assumption, wrong assumption
начать обучение
dokonać błędnego założenia
mole
начать обучение
kret, znamię, pieprzyk
be in the red
начать обучение
być na minusie (finansowo)
exhausted
After 2 hours spent in cold water he was exhausted.
начать обучение
wykończony
Po 2 godzinach spędzonych w zimnej wodzie był wyczerpany.
to ran a temperature
начать обучение
mieć gorączkę
be at each other's throats
начать обучение
skakać sobie do gardeł
throat
I have a sore throat
начать обучение
gardło
Boli mnie gardło.
to argue
Don't argue with me!
начать обучение
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
to hug
начать обучение
przytulać się
to gossip
начать обучение
plotkować, plotka
tongue-in-cheek
начать обучение
ironiczny (żartobliwy)
offended
начать обучение
obrażony, urażony
cheeky
You're getting far too cheeky!
начать обучение
zuchwały
Jesteś już kompletnie bezczelna!
to contain
Does this salad contain onions?
начать обучение
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
violence
There is nothing worse than violence against children.
начать обучение
przemoc
Nie ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
dressed to kill
начать обучение
wystrzałowo ubrany
to be up to sth
They are so quiet. What are they up to?
начать обучение
porabiać coś, kombinować
Zachowują się tak cicho. Co knują?
fancy dress
I like wearing my fancy dresses. Superman costume is my favourite one.
начать обучение
przebranie
Uwielbiam nosić moje przebrania. Kostium Supermana to mój ulubiony.
be in one's element
начать обучение
być w swoim żywiole
element
начать обучение
żywioł
get on like a house on fire
начать обучение
świetnie się dogadywać
misunderstand
начать обучение
błędnie zrozumieć
confident
Jack is confident and intelligent.
начать обучение
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
to get on like a house on fire
Jim and James get on like a house on fire, they do everything together.
начать обучение
z miejsca się zaprzyjaźnić, świetnie się dogadywać
Jim i James świetnie się dogadują, wszystko robią razem.
like a house on fire
начать обучение
bardzo dobrze, szybko, intensywnie
to get up to no good
начать обучение
kombinować, knuć
stressed out
начать обучение
zestresowany
keep a lid on sth
This is a secret and I want to keep a lid on it, but I just got a new job!
начать обучение
utrzymywać coś w tajemnicy
To sekret i chcę go trzymać w tajemnicy, ale właśnie dostalam nową pracę!
lid
That motherfucker stole my lid!
начать обучение
pokrywka
Ten skurwiel ukradł mi czapkę!
leak
I have a serious leak, I require assistance.
начать обучение
przeciek
Mam poważny przeciek, potrzebuję pomocy.
at all costs
начать обучение
za wszelką cenę
throw one's toys out of the pram
начать обучение
złościć się (boczyć się)
pram
начать обучение
wózek
prey
The lion watched its prey for several minutes before it attacked.
начать обучение
ofiara, żer drapieżnika
Lew obserwował swoją ofiarę przez kilka minut, zanim zaatakował.
pray
начать обучение
modlić się
spoilt
начать обучение
rozpuszczony
abandon
начать обучение
porzucić, opuścić

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.