People - Osoby

 0    28 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I
I am Adam.
начать обучение
ja
Ja som Adam.
you
Who are you?
начать обучение
ty
Kto si ty?
he
Who is he?
начать обучение
on
Kto je on?
she
She is my sister.
начать обучение
ona
Ona je moja sestra.
this
This is very interesting.
начать обучение
to
To je veľmi zaujímavé.
we
We are hungry.
начать обучение
my
My sme hladní.
you
Where are you from?
начать обучение
vy
Odkiaľ ste?
they
They are our friends.
начать обучение
oni, ony
Oni sú naši priatelia.
person
I'd like a table for one person.
начать обучение
osoba
Chcel by som stôl pre jednu osobu.
people
There are too many people here.
начать обучение
ľudia
Je tu príliš veľa ľudí.
friend
My best friend lives next door.
начать обучение
kamarát
Môj najlepší kamarát býva vedľa.
wife
This is my wife - Julia.
начать обучение
manželka
To je moja manželka - Júlia.
husband
He is my husband.
начать обучение
manžel
On je môj manžel.
brother
Do you have a brother?
начать обучение
brat
Máš brata?
sister
Where is your sister?
начать обучение
sestra
Kde je tvoja sestra?
child
It's just a child.
начать обучение
dieťa
Je to ešte len dieťa.
son
My son is 18 years old.
начать обучение
syn
Môj syn má 18 rokov.
daughter
I've got two daughters as well.
начать обучение
dcéra
Mám ešte dve dcéry.
mother
My mother is a teacher.
начать обучение
matka
Moja matka je učiteľka.
mum
My mum is going to visit me next week.
начать обучение
mama
Moja mama ma príde navštíviť budúci týždeň.
father
My father works as a taxi driver.
начать обучение
otec
Môj otec pracuje ako taxikár.
dad
Where's your dad?
начать обучение
ocko
Kde je tvoj ocko?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
начать обучение
priateľ
Prepáč - mám priateľa.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
начать обучение
priateľka
Som tu s mojou priateľkou.
man
Do you know that man?
начать обучение
muž
Poznáš toho muža?
woman
This woman is married.
начать обучение
žena
Táto žena je vydatá.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Bezručova street?
начать обучение
pán
Prepáčte, pane. Kde je Bezručova ulica?
miss, madame
Miss Nováková is very intelligent.
начать обучение
slečna, madam
Slečna Nováková je veľmi inteligentná.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.