People - Oameni

 0    28 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I
I am Adam.
начать обучение
eu
Also: Mă numesc Adam.
Sunt Adam.
you
Who are you?
начать обучение
tu
Cine eşti?
he
Who is he?
начать обучение
el
Cine e el?
she
She is my sister.
начать обучение
ea
Ea e sora mea.
this
This is very interesting.
начать обучение
acesta
for male: acesta
Aceasta e foarte interesant
we
We are hungry.
начать обучение
noi
Suntem înfometaţi / flămânzi.
you
Where are you from?
начать обучение
voi
De unde eşti?
they
They are our friends.
начать обучение
ei
Ei sunt prietenii noştri.
person
I'd like a table for one person.
начать обучение
persoană
Aş vrea o masă pentru o persoană.
people
There are too many people here.
начать обучение
oameni
E prea multă lume aici.
friend
My friend Anna lives next door.
начать обучение
prieten
Prietena mea Ana trăieşte alături.
wife
This is my wife - Julia.
начать обучение
soţie
Aceasta e soţia mea- Julia.
husband
He is my husband.
начать обучение
soţ
El este soţul meu.
brother
Do you have a brother?
начать обучение
frate
Ai un frate?
sister
Where is your sister?
начать обучение
soră
Unde e sora ta?
child
It's just a child.
начать обучение
copil
E doar un copil.
son
My son is 18 years old.
начать обучение
fiu
Fiul meu are 18 ani.
daughter
I've got two daughters as well.
начать обучение
fiică
Eu tot am două fiice.
mother
My mother is a teacher.
начать обучение
mamă
Mama mea e profesoară.
mum
My mum is going to visit me next week.
начать обучение
mamă
Mama mea o să mă viziteze săptămîna viitoare.
father
My father works as a taxi driver.
начать обучение
tată
Tatăl meu lucrează ca taximetrist.
dad
Where's your dad?
начать обучение
tată
Unde e tatăl tău?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
начать обучение
prieten
Îmi pare rău- am prieten.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
начать обучение
prietenă
Sunt aici cu prietena mea.
man
Do you know that man?
начать обучение
bărbat
Îl ştii pe acel bărbat?
woman
This woman is married.
начать обучение
femeie
Această femeie e căsătorită.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Ząbkowska street?
начать обучение
domn
Îmi cer scuze, domnule. Unde este strada Ząbkowska?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
начать обучение
doamnă
Doamna Adams este foarte inteligentă

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.