People - Lidé

 0    28 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I
I am Adam.
начать обучение
Já jsem Adam.
you
Who are you?
начать обучение
ty
Kdo jsi ty?
he
He is my brother.
начать обучение
on
On je můj bratr.
she
Who is she?
начать обучение
ona
Ona je kdo?
this
This is very interesting.
начать обучение
tohle
Tohle je velmi zajímavé.
we
We are hungry.
начать обучение
my
My máme hlad.
you
Where are you from?
начать обучение
vy
Odkud jste vy?
they
They are our friends.
начать обучение
oni
Oni jsou naši přátelé.
person
He is the only person in the world for me.
начать обучение
osoba
On je pro mě jediná osoba na světě.
people
There are too many people here.
начать обучение
lidé
Je tam příliš mnoho lidí.
friend
My best friend lives next door.
начать обучение
kamarád
Můj nejlepší kamarád bydlí hned vedle.
wife
This is my wife - Julia.
начать обучение
manželka
Tohle je moje manželka - Julia.
husband
He is my husband.
начать обучение
manžel
On je můj manžel.
brother
Do you have a brother?
начать обучение
bratr
Máš bratra?
sister
Where is your sister?
начать обучение
sestra
Kde je tvá sestra?
child
It's just a child.
начать обучение
dítě
Je to jen dítě.
son
My son is 18 years old.
начать обучение
syn
Mému synovi je 18 let.
daughter
I've got two daughters as well.
начать обучение
dcera
Také mám dvě dcery.
mother
My mother is a teacher.
начать обучение
matka
Also: máma
Moje matka je učitelka.
mum
My mum is going to visit me next week.
начать обучение
mamka
Příští týden mě přijede navštívit mamka.
father
My father works as a taxi driver.
начать обучение
otec
Můj otec pracuje jako taxikář.
dad
Where's your dad?
начать обучение
táta
Also: taťka
Kde je tvůj táta?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
начать обучение
přítel
Also: partner
Promiň - mám přítele.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
начать обучение
přítelkyně
Also: partnerka
Jsem tady se svou přítelkyní.
man
Do you know that man?
начать обучение
muž
Znáš toho muže?
woman
This woman is married.
начать обучение
žena
Ta žena je vdaná.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
начать обучение
pan
Promiťe pane. Kde je Oxford street?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
начать обучение
slečna
Slečna Adamsová je velmi inteligentní.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.