Patomorfologia SEMESTR II ćw 8 (ukł płciowy)

 0    96 карточки    erka22
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
cystis glandulae Bartholini
начать обучение
torbiel gruczołu Bartolina
leukodystrophia vulvae
начать обучение
marskość sromu
carcinoma vulvae
начать обучение
rak sromu
VIN – vulvar intraepithelial neoplasia
начать обучение
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający neoplazję (dysplazję) wewnatrznabłonkową czyli wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w obrębie nabłonka sromu
erosio (ectopia) portionis vaginalis colli uteri
начать обучение
nadżerka części pochwowej szyjki macicy
erosio vera colli uteri
начать обучение
nadżerka prawdziwa
erosio glandularis (pseudoerosio) colli uteri
начать обучение
nadżerka gruczołowa (rzekoma) szyjki macicy
erosio glandularis (ectopia) in statu epidermisationis
начать обучение
nadżerka gruczołowa w okresie epidermizacji (gojenia)
erosio glandularis (ectopia) epidermisata
начать обучение
nadżerka gruczołowa wygojona
erosio glandularis (ectopia) in statu epidermisationis cum dysplasia epitheli plani (olim: erosio semiepidermiasata)
начать обучение
nadżerka gruczołowa w okresie epidermizacji z dysplazją nabłonka (neoplazją wewnątrznabłonkową)
carcinoma colli uteri
начать обучение
rak szyjki macicy
carcinoma planoepitheliae colli uteri
начать обучение
rak płaskonabłonkowy szyjki macicy
carcinoma preinvasivum colli uteri
начать обучение
rak przedinwazyjny szyjki macicy
carcinoma invasivum colli uteri
начать обучение
rak naciekający szyjki macicy
invasio incipiens carcinomatis colli uteri
начать обучение
naciekanie poczatkowe w raku szyjni macicy
adenocarcinoma colli uteri (adenocarcinoma endocervicale)
начать обучение
gruczolakorak kanału szyjki macicy
CIN (cervical intraepithelial neoplasia)
начать обучение
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający neoplazję (dysplazję) wewnatrznabłonkową czyli wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w obrębie tarczy szyjki macicy
CIS (carcinoma in situ)
начать обучение
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający raka przedinwazyjnego w szyjce macicy.
ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)
начать обучение
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany nabłonka płaskiego szyjki macicy o nieokreślonym znaczeniu
AGUS (Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance)
начать обучение
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany nabłonka gruczołowego szyjki macicy o nieokreślonym znaczeniu
LGSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion)
начать обучение
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany dysplastyczne w nabłonku płaskim szyjki macicy (neoplazję wewnątrznabłonkową) o małym nasileniu
HGSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesion)
начать обучение
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany dysplastyczne w nabłonku płaskim szyjki macicy (neoplazję wewnątrznabłonkową) o duzym nasileniu
koilocytosis
начать обучение
koilocytoza (wykładnik morfologiczny infekcji hpv w komórkach nabłonka paraepidermoidalnego)
endometrium in statu proliferationis (folliculare)
начать обучение
błona śluzowa trzonu macicy w fazie wzrostowej
endornetrium in statu secretionis
начать обучение
błona śluzowa trzonu macicy w fazie wydzielniczej
menorrhagia
начать обучение
nadmierne krwawienie w okresie miesiączki (cykliczne)
metrorrhagia
начать обучение
krwawienie z jamy macicy poza terminem miesiączki (acykliczne)
endometritis
начать обучение
zapalenie błony śluzowej trzonu macicy
endometriosis
начать обучение
gruczolistość
adenomyosis
начать обучение
gruczolistość mięśnia macicy (gruczolistość wewnętrzna)
hyperplasia endometrii
начать обучение
rozrost błony śluzowej trzonu macicy
simplex
начать обучение
prosty
composita (complexa)
начать обучение
złozony
typica
начать обучение
typowy
atypica
начать обучение
z atypią
glandularis
начать обучение
gruczołowy (dawna nazwa rozrostu prostego)
adenomatosa
начать обучение
gruczolakowaty (dawna nazwa rozrostu z atypią)
cystica
начать обучение
torbielowaty (dawna nazwa rozrostu prowadzącego do zaniku)
polyposa (polypus endometrialis)
начать обучение
rozrost polipowaty (polip) błony sluzowej trzonu macicy
atrophia cystica endometrii
начать обучение
zanik torbielowaty błony sluzowej macicy
carcinoma corporis uteri
начать обучение
rak trzonu macicy
adenocarcinoma endometriale
начать обучение
gruczolakorak endometrialny
leiomyoma corporis uteri
начать обучение
mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy
leiomyosarcoma corporis uteri
начать обучение
mięśniakomięsak gładkokomórkowy trzonu macicy
salpingitis
начать обучение
zapalenie jajowodu
pyosalpinx
начать обучение
ropniak jajowodu
hydrosalpinx
начать обучение
wodniak jajowodu
cystis ovarii
начать обучение
torbiel jajnika
cystis follicularis
начать обучение
torbiel pęcherzykowa
cystis corporis lutalis et corpus luteum cysticum
начать обучение
torbiel ciałka żółtego i torbielowate ciałko żółte
cystis picea (endometriotica)
начать обучение
torbiel czekoladowa (endometrialna)
cystis serosa
начать обучение
torbiel surowicza
cystadenoma ovarii
начать обучение
torbielakogruczolak jajnika
cystadenoma proliferans otarii (ang. ovarian cystadenoma of borderline maliganacy)
начать обучение
gruczolakorak jajnika o organicznej złosliwości
cystadenocarcinoma ovarii
начать обучение
torbielakogruczolakorak jajnika
serosum
начать обучение
surowiczy
mucinosum
начать обучение
śluzowy
endometriale
начать обучение
endometrialny
mesonephrogens (clarocellularis)
начать обучение
mezonefroidalny
folliculoma
начать обучение
błoniak ziarnisty
thecoma
начать обучение
otoczkowiak
dysgerminoma
начать обучение
rozrodczak
teratoma adultum et cystis dermatoidalis
начать обучение
potworniak dojrzały i torbiel skórzasta
decidua
начать обучение
doczesna
residua post abortum
начать обучение
resztki po poronieniu
infarctus placentae
начать обучение
zawał łożyska
mola hydatidosa
начать обучение
zaśniad groniasty
chorionepithelioma
начать обучение
nabłoniak kosmówkowy
morbus fibrosocysticus mammae (olimdysplasia benigna mammae)
начать обучение
choroba włóknistotorbielowata sutka(dawniej łagodna dysplazja)
cystoplasia
начать обучение
rozrost torbielkowaty
epithelioplasia
начать обучение
rozrost nabłonka przewodzików i zrazikoów
adenoplasia
начать обучение
rozrost gruczołowy
fibroplasia et fibrosclerosis
начать обучение
rozrost włóknisty i szkliwienie podścieliska
ductectplasia et ductectasiae
начать обучение
rozrost i rozszerzenie przewodzików
adenosis sclerosans mammae
начать обучение
gruczołowatość twardniejąca (włokniejaca) sutka
fibroadenoma mammae
начать обучение
gruczolakowłókniak sutka
papilloma intraductale mammae
начать обучение
brodawczak wewnątrzprzewodowy
tumor phyllodes
начать обучение
guz liściasty
carcinoma mammae (in situ/intraductale et invasivum)
начать обучение
rak sutka (przedinwazyjny/wewnątrzprzewodowy i naciekający)
carcinoma ductale mammae
начать обучение
rak przewodowy sutka
carcinoma lobulare mammae
начать обучение
rak płacikowy (zrazikowy) sutka
carcinoma medullare mammae
начать обучение
rak rdzeniasty sutka
(ang) Bloom-Richardson score
начать обучение
ocena złośliwości raka sutka wg. Blooma Richardsona
orchitis
начать обучение
zapalenie jądra
epididymitis
начать обучение
zapalenie najądrza
hydrocoele testis
начать обучение
wodniak jądra
seminoma
начать обучение
nasieniak
carcinoma embryonale
начать обучение
rak zarodkowy
(ang.) yolk sac tumor (endodermal sinus tumor)
начать обучение
rak zarodkowy młodzieńczy
Leydigioma
начать обучение
guz z komórek Leydiga
balanitis
начать обучение
zapalenie żołędzi
prostatitis
начать обучение
zapalenie gruczołu krokowego
hyperplasia nodularis prostatae
начать обучение
rozrost guzkowy gruczołu krokowego
adenocarcinoma prostatae
начать обучение
gruczolakorak gruczołu krokowego
PIN (prostate intraepithelial neoplasia)
начать обучение
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający neoplazję (dysplazję) wewnatrznabłonkową czyli wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w obrębie nabłonka gruczołow stercza
(ang.) Gleason score
начать обучение
klasyfikacja Gleasona złośliwości raka gruczołu krokowego

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.