Patomorfologia SEMESTR II ćw 7 (ukł dokrewny)

 0    50 карточки    erka22
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
hypopituitarismus
начать обучение
niedoczynność przysadki mózgowej
syndroma Sheehani
начать обучение
zespół Sheehana'a
syndroma Gliński-Simmonds
начать обучение
charłactwo przysadkowe
nanosomia pituitaria
начать обучение
karłowatość przysadkowa
dystrophia adiposogenitalis
начать обучение
zespół tłuszczowo-płciowy
hyperpituitarismus
начать обучение
nadczynność przysadki mózgowej
gigantismus
начать обучение
wzrost olbrzymi
acromegalia
начать обучение
wzrost wierzchołkowy
pubertas praecox
начать обучение
przedwczesne dojrzewanie płciowe
morbus Cushingi
начать обучение
choroba Cushinga
neoplasmata adenophysis
начать обучение
nowotwory przedniego płata przysadki mózgowej
adenoma acidophilicum
начать обучение
gruczolak kwasochłonny
adenoma basophillicum
начать обучение
gruczolak zasadochłonny
adenoma chromophobicum
начать обучение
gruczolak barwnikooporny
carcinoma hypophysis
начать обучение
rak przedniego płata przysadki mózgowej
craniopharyngioma
начать обучение
przewodziak czaszkowo-gardłowy
hypothyreosis
начать обучение
niedoczynność tarczycy
myxoedema
начать обучение
obrzęk śluzakowaty
nanosomia thyreogenes
начать обучение
karłowatość tarczycopochodna
hyperthyreosis
начать обучение
nadczynność tarczycy
morbus Basedow
начать обучение
choroba Basedowa
morbus Plummer
начать обучение
choroba Plummera
struma
начать обучение
wole (każde powiększenie tarczycy stwierdzone klinicznie)
struma parenchymatosa
начать обучение
wole miąższowe
hyperplasia nodosa (struma nodosa)
начать обучение
rozrost guzkowy (wole guzkowe)
thyreoiditis (struma inflammatoria)
начать обучение
zapalenie tarczycy
thyreoiditis subacuta gigantocellularis (struma de Quervain)
начать обучение
podostre olbrzymiokomórkowe zapalenie tarczycy (wole de Quervain)
thyreoiditis chronica lymphocytica/lymphofollicu-laris (Hashimoto)
начать обучение
przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy (Hashimoto)
struma Riedli (struma lignosa)
начать обучение
wole Riedla (wole drewnowate)
struma retrosternale
начать обучение
wole zamostkowe
adenoma glandulae thyreoideae
начать обучение
gruczolak tarczycy
carcinoma glandulae thyreoideae
начать обучение
rak tarczycy
carcinoma papillare
начать обучение
rak brodaweczkowaty
carcinoma folliculare
начать обучение
rak pęcherzykowy
carcinoma medullare
начать обучение
rak rdzeniasty
carcinoma anaplasticum
начать обучение
rak anaplastyczny
hyperparathyreoidismus (primarius, secundarius et tetraius)
начать обучение
nadczynność przytarczyc (pierwotna, wtórna, trzeciorzędowa)
osteodystrophia fibrosa (et cystica) generalisata (morbus von Recklinghausen)
начать обучение
uogólnione torbielowato-włókniste zwyrodnienie kości (choroba von Recklinghausena)
hypoparathreoidismus
начать обучение
niedoczynność przytarczyc
insufficientia corticis glandularum suprarenalium (hypocorticismus)
начать обучение
niedoczynność kory nadnerczy
morbus Addison
начать обучение
choroba Addisona
hyperfunctio corticis glandularum suprarenalium (hypercorticismus)
начать обучение
nadczynność kory nadnerczy
hyperplasia corticis glandularum suprarenalium
начать обучение
rozrost kory nadnerczy
adenoma corticis glandulae suprarenalis
начать обучение
gruczolak kory nadnerczy
syndroma Cushing
начать обучение
zespół Cushinga
syndroma Conn (hyperaldosteronismus)
начать обучение
zespół Conna
syndroma adrenogenitale
начать обучение
zespół nadnerczowo-płciowy
phaeochromocytoma
начать обучение
barwiak
neuroblastoma
начать обучение
nerwiak zarodkowy
necrosis haemorrhagica glandularum suprarenalium
начать обучение
martwica krwotoczna nadnerczy

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.