past simple tense

 0    75 карточки    karolviaa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
gubić
начать обучение
lose - lost - lost
robić
начать обучение
make - made - made
zaczynać się
начать обучение
begin - began - begun
być
начать обучение
be - was (were) - been
zostawać
начать обучение
become - became - become
gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
начать обучение
bite - bit - bitten
tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
начать обучение
break - broke - broken
przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
начать обучение
bring - brought - brought
budować
начать обучение
build - built - built
palić, parzyć, podpalać, spalać się
начать обучение
burn - burnt - butnt
kupować, nabywać
начать обучение
buy - bought - bought
łapać, złapać, chwycić, złowić
начать обучение
catch - caught - caught
wybierać, typować a
начать обучение
choose - chose - chosen
przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
начать обучение
come - came - come
kosztować
начать обучение
cost - cost - cost
kroić, ciąć
начать обучение
cut - cut - cut
kierować
начать обучение
drive - drove - driven
jeść
начать обучение
eat - ate - eaten
upaść, spadać
начать обучение
fall - fell - fallen
karmić, żywić
начать обучение
feed - fed - fed
walczyć
начать обучение
fight - fought - fought
znaleźć
начать обучение
find - found - found
latać
начать обучение
fly - flew - flown
zapominać, zapomnieć
начать обучение
forget - forgot - forgotten
wybaczać
начать обучение
forgive - forgave - forgiven
dostać
начать обучение
get - got - got
dawać
начать обучение
give - gave - given
iść
начать обучение
go - went - gone
rosnąć
начать обучение
grow - grew - grown
mieć
начать обучение
have - had - had
słyszeć
начать обучение
hear - heard - heard
uderzyć, uderzać
начать обучение
hit - hit - hit
trzymać
начать обучение
hold - held - held
ranić
начать обучение
hurt - hurt - hurt
trzymać, zachować
начать обучение
keep - kept - kept
wiedzieć
начать обучение
know - knew - known
uczyć się
начать обучение
learn - learnt - learnt
zostawiać, wychodzić
начать обучение
leave - left - left
pożyczać
начать обучение
lend - lent - lent
pozwolić
начать обучение
let - let - let
leżeć
начать обучение
lie - lay - lain
znaczyć, oznaczać
начать обучение
mean - meant - meant
spotkać
начать обучение
meet - met - met
pomylić
начать обучение
mistake - mistook - mistaken
płacić
начать обучение
pay - paid - paid
kłaść
начать обучение
put - put - put
czytać
начать обучение
read - read - read
jeździć (np. konno)
начать обучение
ride - rode - ridden
dzwonić
начать обучение
ring - rang - rung
rosnąć, wzrastać
начать обучение
rise - rose - risen
biec
начать обучение
run - ran - run
widzieć
начать обучение
see - saw - seen
sprzedawać
начать обучение
asell - sold - sold
wysyłać
начать обучение
send - sent - sent
strzelać
начать обучение
shoot - shot - shot
pokazywać
начать обучение
show - showed - shown
zamykać
начать обучение
shut - shut - shut
śpiewać
начать обучение
sing - sang - sung
siadać, siedzieć
начать обучение
sit - sat - sat
spać
начать обучение
sleep - slept - slept
pachnieć
начать обучение
smell - smelt - smelt
mówić
начать обучение
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
начать обучение
spend - spent - spent
stać
начать обучение
stand - stood - stood
kraść
начать обучение
steal - stole - stolen
pływać
начать обучение
swim - swam - swum
brać
начать обучение
take - took - taken
nauczać
начать обучение
teach - taught - taught
opowiadać
начать обучение
tell - told - told
myśleć
начать обучение
think - thought - thought
rzucać
начать обучение
throw - threw - thrown
budzić się
начать обучение
wake - woke - woken
nosić, mieć na sobie
начать обучение
wear - wore - worn
wygrać
начать обучение
win - won - won
pisać
начать обучение
write - wrote - written

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.