Odmiana czasowników

 0    288 карточки    fiszkifrancuski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
awake
начать обучение
obudzić, wzbudzić
INFINITIVE
awoke
начать обучение
obudzić, wzbudzić
PAST TENSE
awoken
начать обучение
obudzić, wzbudzić
PAST PARTICIPLE
be
начать обучение
być
INFINITIVE
was, were
начать обучение
być
PAST TENSE
been
начать обучение
być
PAST PARTICIPLE
become
начать обучение
stawać się, zostawać kimś/czymś
INFINITIVE
became
начать обучение
stawać się, zostawać kimś/czymś
PAST TENSE
become
начать обучение
stawać się, zostawać kimś/czymś
PAST PARTICIPLE
begin
начать обучение
rozpocząć
INFINITIVE
began
начать обучение
rozpocząć
PAST TENSE
begun
начать обучение
rozpocząć
PAST PARTICIPLE
break
начать обучение
łamać, pękać, rozbić, tłuc
INFINITIVE
broke
начать обучение
łamać, pękać, rozbić, tłuc
PAST TENSE
broken
начать обучение
łamać, pękać, rozbić, tłuc
PAST PARTICIPLE
bring
начать обучение
przynosić, przyprowadzić
INFINITIVE
brought
начать обучение
przynosić, przyprowadzić
PAST TENSE
brought
начать обучение
przynosić, przyprowadzić
PAST PARTICIPLE
build
начать обучение
budować
INFINITIVE
built
начать обучение
budować
PAST TENSE
built
начать обучение
budować
PAST PARTICIPLE
buy
начать обучение
kupować
INFINITIVE
bought
начать обучение
kupować
PAST TENSE
bought
начать обучение
kupować
PAST PARTICIPLE
catch
начать обучение
łapać
INFINITIVE
caught
начать обучение
łapać
PAST TENSE
caught
начать обучение
łapać
PAST PARTICIPLE
choose
начать обучение
wybierać
INFINITIVE
chose
начать обучение
wybierać
PAST TENSE
chosen
начать обучение
wybierać
PAST PARTICIPLE
come
начать обучение
przyjść, przyjechać
INFINITIVE
came
начать обучение
przyjść, przyjechać
PAST TENSE
come
начать обучение
przyjść, przyjechać
PAST PARTICIPLE
cost
начать обучение
kosztować
INFINITIVE
cost
начать обучение
kosztować
PAST TENSE
cost
начать обучение
kosztować
PAST PARTICIPLE
cut
начать обучение
ciąć, kroić, skaleczyć
INFINITIVE
cut
начать обучение
ciąć, kroić, skaleczyć
PAST TENSE
cut
начать обучение
ciąć, kroić, skaleczyć
PAST PARTICIPLE
do
начать обучение
robić
INFINITIVE
did
начать обучение
robić
PAST TENSE
done
начать обучение
robić
PAST PARTICIPLE
draw
начать обучение
rysować, pociągnąć, remisować
INFINITIVE
drew
начать обучение
rysować, pociągnąć, remisować
PAST TENSE
drawn
начать обучение
rysować, pociągnąć, remisować
PAST PARTICIPLE
dream
начать обучение
śnić, marzyć
INFINITIVE
dreamt
начать обучение
śnić, marzyć
PAST TENSE
dreamt
начать обучение
śnić, marzyć
PAST PARTICIPLE
drink
начать обучение
pić
INFINITIVE
drank
начать обучение
pić
PAST TENSE
drunk
начать обучение
pić
PAST PARTICIPLE
drive
начать обучение
prowadzić, kierować się czymś
INFINITIVE
drove
начать обучение
prowadzić, kierować się czymś
PAST TENSE
driven
начать обучение
prowadzić, kierować się czymś
PAST PARTICIPLE
eat
начать обучение
jeść
INFINITIVE
ate
начать обучение
jeść
PAST TENSE
eaten
начать обучение
jeść
PAST PARTICIPLE
fall
начать обучение
padać, upadać, spadać
INFINITIVE
fell
начать обучение
padać, upadać, spadać
PAST TENSE
fallen
начать обучение
padać, upadać, spadać
PAST PARTICIPLE
feel
начать обучение
czuć
INFINITIVE
felt
начать обучение
czuć
PAST TENSE
felt
начать обучение
czuć
PAST PARTICIPLE
find
начать обучение
znaleźć
INFINITIVE
found
начать обучение
znaleźć
PAST TENSE
found
начать обучение
znaleźć
PAST PARTICIPLE
fly
начать обучение
latać
INFINITIVE
flew
начать обучение
latać
PAST TENSE
flown
начать обучение
latać
PAST PARTICIPLE
get
начать обучение
dostawać
INFINITIVE
got
начать обучение
dostawać
PAST TENSE
got
начать обучение
dostawać
PAST PARTICIPLE
give
начать обучение
dawać
INFINITIVE
gave
начать обучение
dawać
PAST TENSE
given
начать обучение
dawać
PAST PARTICIPLE
go
начать обучение
iść
INFINITIVE
went
начать обучение
iść
PAST TENSE
gone
начать обучение
iść
PAST PARTICIPLE
grow
начать обучение
rosnąć
INFINITIVE
grew
начать обучение
rosnąć
PAST TENSE
grown
начать обучение
rosnąć
PAST PARTICIPLE
have
начать обучение
mieć
INFINITIVE
had
начать обучение
mieć
PAST TENSE
had
начать обучение
mieć
PAST PARTICIPLE
hear
начать обучение
słyszeć
INFINITIVE
heard
начать обучение
słyszeć
PAST TENSE
heard
начать обучение
słyszeć
PAST PARTICIPLE
hit
начать обучение
uderzać
INFINITIVE
hit
начать обучение
uderzać
PAST TENSE
hit
начать обучение
uderzać
PAST PARTICIPLE
hold
начать обучение
trzymać, utrzymywać
INFINITIVE
held
начать обучение
trzymać, utrzymywać
PAST TENSE
held
начать обучение
trzymać, utrzymywać
PAST PARTICIPLE
hurt
начать обучение
ranić, boleć
INFINITIVE
hurt
начать обучение
ranić, boleć
PAST TENSE
hurt
начать обучение
ranić, boleć
PAST PARTICIPLE
keep
начать обучение
trzymać
INFINITIVE
kept
начать обучение
trzymać
PAST TENSE
kept
начать обучение
trzymać
PAST PARTICIPLE
know
начать обучение
znać, wiedzieć
INFINITIVE
knew
начать обучение
znać, wiedzieć
PAST TENSE
known
начать обучение
znać, wiedzieć
PAST PARTICIPLE
learn
начать обучение
uczyć się
INFINITIVE
learnt
начать обучение
uczyć się
PAST TENSE
learnt
начать обучение
uczyć się
PAST PARTICIPLE
leave
начать обучение
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
INFINITIVE
left
начать обучение
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
PAST TENSE
left
начать обучение
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
PAST PARTICIPLE
lend
начать обучение
pożyczać komuś
INFINITIVE
lent
начать обучение
pożyczać komuś
PAST TENSE
lent
начать обучение
pożyczać komuś
PAST PARTICIPLE
lose
начать обучение
tracić, zgubić
INFINITIVE
lost
начать обучение
tracić, zgubić
PAST TENSE
lost
начать обучение
tracić, zgubić
PAST PARTICIPLE
make
начать обучение
robić, wykonywać
INFINITIVE
made
начать обучение
robić, wykonywać
PAST TENSE
made
начать обучение
robić, wykonywać
PAST PARTICIPLE
mean
начать обучение
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
INFINITIVE
meant
начать обучение
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
PAST TENSE
meant
начать обучение
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
PAST PARTICIPLE
meet
начать обучение
spotykać, poznać
INFINITIVE
met
начать обучение
spotykać, poznać
PAST TENSE
met
начать обучение
spotykać, poznać
PAST PARTICIPLE
pay
начать обучение
płacić
INFINITIVE
paid
начать обучение
płacić
PAST TENSE
paid
начать обучение
płacić
PAST PARTICIPLE
put
начать обучение
kłaść
INFINITIVE
put
начать обучение
kłaść
PAST TENSE
put
начать обучение
kłaść
PAST PARTICIPLE
read
начать обучение
czytać
INFINITIVE
read, red
начать обучение
czytać
PAST TENSE
read, red
начать обучение
czytać
PAST PARTICIPLE
ride
начать обучение
jeździć
INFINITIVE
rode
начать обучение
jeździć
PAST TENSE
ridden
начать обучение
jeździć
PAST PARTICIPLE
ring
начать обучение
dzwonić
INFINITIVE
rang
начать обучение
dzwonić
PAST TENSE
rung
начать обучение
dzwonić
PAST PARTICIPLE
run
начать обучение
biec
INFINITIVE
ran
начать обучение
biec
PAST TENSE
run
начать обучение
biec
PAST PARTICIPLE
say
начать обучение
mówić
INFINITIVE
said
начать обучение
mówić
PAST TENSE
said
начать обучение
mówić
PAST PARTICIPLE
see
начать обучение
widzieć
INFINITIVE
saw
начать обучение
widzieć
PAST TENSE
seen
начать обучение
widzieć
PAST PARTICIPLE
sell
начать обучение
sprzedawać
INFINITIVE
sold
начать обучение
sprzedawać
PAST TENSE
sold
начать обучение
sprzedawać
PAST PARTICIPLE
send
начать обучение
wysyłać, słać
INFINITIVE
sent
начать обучение
wysyłać, słać
PAST TENSE
sent
начать обучение
wysyłać, słać
PAST PARTICIPLE
show
начать обучение
pokazywać
INFINITIVE
showed
начать обучение
pokazywać
PAST TENSE
shown
начать обучение
pokazywać
PAST PARTICIPLE
shut
начать обучение
zamykać
INFINITIVE
shut
начать обучение
zamykać
PAST TENSE
shut
начать обучение
zamykać
PAST PARTICIPLE
sing
начать обучение
śpiewać
INFINITIVE
sang
начать обучение
śpiewać
PAST TENSE
sung
начать обучение
śpiewać
PAST PARTICIPLE
sit
начать обучение
siedzieć, siadać
INFINITIVE
sat
начать обучение
siedzieć, siadać
PAST TENSE
sat
начать обучение
siedzieć, siadać
PAST PARTICIPLE
sleep
начать обучение
spać
INFINITIVE
slept
начать обучение
spać
PAST TENSE
slept
начать обучение
spać
PAST PARTICIPLE
speak
начать обучение
mówić, rozmawiać
INFINITIVE
spoke
начать обучение
mówić, rozmawiać
PAST TENSE
spoken
начать обучение
mówić, rozmawiać
PAST PARTICIPLE
spend
начать обучение
spędzać, wydawać
INFINITIVE
spent
начать обучение
spędzać, wydawać
PAST TENSE
spent
начать обучение
spędzać, wydawać
PAST PARTICIPLE
stand
начать обучение
stać
INFINITIVE
stood
начать обучение
stać
PAST TENSE
stood
начать обучение
stać
PAST PARTICIPLE
steal
начать обучение
kraść
INFINITIVE
stole
начать обучение
kraść
PAST TENSE
stolen
начать обучение
kraść
PAST PARTICIPLE
swim
начать обучение
pływać
INFINITIVE
swam
начать обучение
pływać
PAST TENSE
swum
начать обучение
pływać
PAST PARTICIPLE
take
начать обучение
brać
INFINITIVE
took
начать обучение
brać
PAST TENSE
taken
начать обучение
brać
PAST PARTICIPLE
teach
начать обучение
uczyć
INFINITIVE
taught
начать обучение
uczyć
PAST TENSE
taught
начать обучение
uczyć
PAST PARTICIPLE
tell
начать обучение
powiedzieć
INFINITIVE
told
начать обучение
powiedzieć
PAST TENSE
told
начать обучение
powiedzieć
PAST PARTICIPLE
think
начать обучение
myśleć, sądzić, uważać
INFINITIVE
thought
начать обучение
myśleć, sądzić, uważać
PAST TENSE
thought
начать обучение
myśleć, sądzić, uważać
PAST PARTICIPLE
throw
начать обучение
rzucać
INFINITIVE
threw
начать обучение
rzucać
PAST TENSE
thrown
начать обучение
rzucać
PAST PARTICIPLE
understand
начать обучение
rozumieć
INFINITIVE
understood
начать обучение
rozumieć
PAST TENSE
understood
начать обучение
rozumieć
PAST PARTICIPLE
wake
начать обучение
budzić
INFINITIVE
woke
начать обучение
budzić
PAST TENSE
woken
начать обучение
budzić
PAST PARTICIPLE
wear
начать обучение
nosić, zakładać
INFINITIVE
wore
начать обучение
nosić, zakładać
PAST TENSE
worn
начать обучение
nosić, zakładać
PAST PARTICIPLE
win
начать обучение
wygrywać
INFINITIVE
won
начать обучение
wygrywać
PAST TENSE
won
начать обучение
wygrywać
PAST PARTICIPLE
write
начать обучение
pisać
INFINITIVE
wrote
начать обучение
pisać
PAST TENSE
written
начать обучение
pisać
PAST PARTICIPLE
beat
начать обучение
bić
INFINITIVE
beat
начать обучение
bić
PAST TENSE
beaten
начать обучение
bić
PAST PARTICIPLE
bite
начать обучение
ugryźć
INFINITIVE
bit
начать обучение
ugryźć
PAST TENSE
bitten
начать обучение
ugryźć
PAST PARTICIPLE
bleed
начать обучение
krwawić
INFINITIVE
bled
начать обучение
krwawić
PAST TENSE
bled
начать обучение
krwawić
PAST PARTICIPLE
blow
начать обучение
wiać, dmuchać
INFINITIVE
blew
начать обучение
wiać, dmuchać
PAST TENSE
blown
начать обучение
wiać, dmuchać
PAST PARTICIPLE
burn
начать обучение
palić, parzyć, płonąć
INFINITIVE
burnt, burned
начать обучение
palić, parzyć, płonąć
PAST TENSE
burnt, burned
начать обучение
palić, parzyć, płonąć
PAST PARTICIPLE
dig
начать обучение
kopać (np. w ziemi)
INFINITIVE
dug
начать обучение
dójka
PAST TENSE
dug
начать обучение
kopać (np. w ziemi)
PAST PARTICIPLE
feed
начать обучение
karmić, żywić
INFINITIVE
fed
начать обучение
karmić, żywić
PAST TENSE
fed
начать обучение
karmić, żywić
PAST PARTICIPLE
fight
начать обучение
walczyć, bić się
INFINITIVE
fought
начать обучение
walczyć, bić się
PAST TENSE
fought
начать обучение
walczyć, bić się
PAST PARTICIPLE
forget
начать обучение
zapominać
INFINITIVE
forgot
начать обучение
zapominać
PAST TENSE
forgotten
начать обучение
zapominać
PAST PARTICIPLE
forgive
начать обучение
wybaczać
INFINITIVE
forgave
начать обучение
wybaczać
PAST TENSE
forgiven
начать обучение
wybaczać
PAST PARTICIPLE
freeze
начать обучение
zamarzać
INFINITIVE
froze
начать обучение
zamarzać
PAST TENSE
frozen
начать обучение
zamarzać
PAST PARTICIPLE
hang
начать обучение
zawieszać (coś, np. obraz)
INFINITIVE
hung
начать обучение
zawieszać (coś, np. obraz)
PAST TENSE
hung
начать обучение
zawieszać (coś, np. obraz)
PAST PARTICIPLE
hide
начать обучение
chować, ukrywać
INFINITIVE
hid
начать обучение
chować, ukrywać
PAST TENSE
hidden
начать обучение
chować, ukrywać
PAST PARTICIPLE
let
начать обучение
pozwalać
INFINITIVE
let
начать обучение
pozwalać
PAST TENSE
let
начать обучение
pozwalać
PAST PARTICIPLE
lie
начать обучение
leżeć, kłaść się
INFINITIVE
lay
начать обучение
leżeć, kłaść się
PAST TENSE
line
начать обучение
leżeć, kłaść się
PAST PARTICIPLE
light
начать обучение
zapalać, rozpalać, oświetlać
INFINITIVE
lighted, lit
начать обучение
zapalać, rozpalać, oświetlać
PAST TENSE
lighted, lit
начать обучение
zapalać, rozpalać, oświetlać
PAST PARTICIPLE
quit
начать обучение
rzucać, opuszczać, porzucać
INFINITIVE
quit
начать обучение
rzucać, opuszczać, porzucać
PAST TENSE
quit
начать обучение
rzucać, opuszczać, porzucać
PAST PARTICIPLE
rise
начать обучение
podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
INFINITIVE
rose
начать обучение
podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
PAST TENSE
risen
начать обучение
podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
PAST PARTICIPLE
shake
начать обучение
trząść, potrząsać
INFINITIVE
shook
начать обучение
trząść, potrząsać
PAST TENSE
shaken
начать обучение
trząść, potrząsać
PAST PARTICIPLE
shine
начать обучение
świecić, błyszczeć
INFINITIVE
shone
начать обучение
świecić, błyszczeć
PAST TENSE
shone
начать обучение
świecić, błyszczeć
PAST PARTICIPLE
shoot
начать обучение
strzelać
INFINITIVE
shot
начать обучение
strzelać
PAST TENSE
shot
начать обучение
strzelać
PAST PARTICIPLE
sink
начать обучение
tonąć (o statku), zapadać się
INFINITIVE
sank
начать обучение
tonąć (o statku), zapadać się
PAST TENSE
sunk
начать обучение
tonąć (o statku), zapadać się
PAST PARTICIPLE
stick
начать обучение
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
INFINITIVE
stuck
начать обучение
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
PAST TENSE
stuck
начать обучение
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
PAST PARTICIPLE
strike
начать обучение
uderzyć, wybijać, powalić
INFINITIVE
struck
начать обучение
uderzyć, wybijać, powalić
PAST TENSE
struck
начать обучение
uderzyć, wybijać, powalić
PAST PARTICIPLE
tear
начать обучение
drzeć, rozdzierać
INFINITIVE
tore
начать обучение
drzeć, rozdzierać
PAST TENSE
torn
начать обучение
drzeć, rozdzierać
PAST PARTICIPLE

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.