Nieprzetłumaczalne - De onvertalbare dingen

 0    13 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Skrócone formy zaimków osobowych, nieakcentowane
Idziemy do kina.
начать обучение
jij - je; wij - we; zij - ze
We gaan naar de bioscoop.
Rodzajnik nieokreślony dla rzeczowników wszystkich rodzajów w liczbie pojedynczej.
Mam w domu kota.
начать обучение
een
Thuis heb ik een kat.
Rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej.
Możesz zamknąć drzwi?
начать обучение
de
Kan je de deur dichtdoen?
Rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej.
Szukam książki Maartena.
начать обучение
het
Ik zoek het boek van Maarten.
Rodzajnik określony dla reczowników wszystkich rodzajów w liczbie mnogiej.
Podobają jej się (te) kwiaty.
начать обучение
de
Ze vindt de bloemen mooi.
Słowo służące do negacji rzeczowników.
Nie mamy pieniędzy.
начать обучение
geen
We hebben geen geld.
Słowo służące do negacji czasowników lub całej wypowiedzi.
Nie znam go.
начать обучение
niet
Ik ken hem niet.
Słowo służące do nadania wypowiedzi uprzejmego tonu, samo w sobie nic nie znaczy.
Czy mógłby mi Pan pomóc?
начать обучение
even
Kunt u me even helpen?
Zaimek używany jako podmiot nieosobowy w zdaniu.
Dobrze jest mówić wieloma językami.
начать обучение
het
Het is goed veel talen te spreken.
Partykuła, która wprowadza do zdania bezokolicznik.
W tym przypadku odpowiednik angielskiego "to" np. "to sleep".
Dobrze jest mówić wieloma językami.
начать обучение
te
Het is goed veel talen te spreken.
Dziwaczny twór, który jest reliktem z dawnych czasów. W połączeniu ze słowami oznaczającymi część dnia oznacza, że coś dzieje się podczas tego okresu.
np. 's morgens = rankiem, 's avonds = wieczorem, wieczorami itp.
Pracuję wieczorami.
начать обучение
's
Ik werk 's avonds.
Czasownik modalny slużący m.in. do wyrażania propozycji w postaci pytania.
Może zjesz coś?
начать обучение
zullen
Zal je iets eten?
Czasowniki rozdzielnie złożone, których człony oddzielają się od siebie w w zależnosci od struktury zdania.
Kiedy otwiera się bank?
начать обучение
dichtdoen, opengaan
Wanneer gaat de bank open?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.