Niemiecki C1 1201 - 1225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
litość
Błagam cię o litość. Proszę, nie krzywdź mnie!
начать обучение
das Erbarmen
Ich flehe dich um Erbarmen. Tue mir kein Unrecht, bitte!
nieszczęśliwy / nędzny
Jestem teraz taki nieszczęśliwy. Chciałbym mieć bardziej ekscytujące życie.
начать обучение
nieszczęśliwy / nędzny на немецком языке
unglücklich
Ich bin jetzt so unglücklich. Ich möchte ein aufregenderes Leben haben.
niewyobrażalny / niewiarygodny
To po prostu niewyobrażalne, jak źle zachowują się czasem politycy!
начать обучение
unvorstellbar
Es ist einfach unvorstellbar, wie schlecht Politiker sich manchmal verhalten!
minimalizować
Postarajmy się zminimalizować wpływ naszego rozwodu na dzieci.
начать обучение
minimalisieren
Versuchen wir den Einfluss unserer Scheidung auf die Kinder zu minimalisieren.
papka
Nie uważałem, gotując ryż i zrobiła się z niego papka.
начать обучение
der Brei (die Breie)
Ich passte nicht auf, indem ich Reis kochte und er wurde ein Brei.
mit
To mit, że imigracja jest zła dla gospodarki. Wręcz przeciwnie - jest dla niej bardzo dobra.
начать обучение
die Erdichtung (die Erdichtungen)
Das ist eine Erdichtung, dass die Einwanderung schlecht für die Wirtschaft ist. Ganz im Gegenteil - sie ist sehr gut für sie.
rozbój
Policja ostrzega, że w okolicy ma miejsce więcej rozbojów niż zwykle i radzi, by być czujnym.
начать обучение
der Raub (die Raube)
Die Polizei warnt, dass es mehr Raube in der Umgebung gibt als gewöhnlich und rät an, aufmerksam zu sein.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Niemiecki C1"
(всего 1 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.