Murphy 06 Unit 13-14 Present p. and past

 0    47 карточки    mszzemanek
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Tom szuka swojego klucza. Nie może go znaleźć
Unit 13 A Study this example situation:
начать обучение
Tom is looking for his key. He can't find it
On zgubił swój klucz
Unit 13 A: Present perfect
начать обучение
He has lost his key
This means that he doesn't have his key now
Teraz Tom znalazł swój klucz. Ma go teraz
Unit 13 A: Ten minutes later
начать обучение
Now Tom has found his key. He has it now
Zgubił swój klucz? Nie, znalazł go
Unit 13 A: Present perfect
начать обучение
Has he lost his key? No he has found it
Czy zgubił swój klucz? Tak, zgubił
Unit 13 A: Past simple
начать обучение
Did he lost his key? Yes, he did
Zgubił swój klucz, ale teraz go znalazł
Past simple -> present perfect
начать обучение
He lost his key, but now he has found it
Wyjechali. Wrócą w piątek
Unit 13 A: they are away now
начать обучение
They've gone away. They'll be back on Friday
Wyjechali, ale myślę, że są teraz z powrotem w domu
начать обучение
They went away, but I think they're back at home now
Przestało teraz padać, więc nie potrzebujemy parasola
Unit 13 A: isn't raining now
начать обучение
It has stopped raining now, so we don't need the umbrella
Na chwilę przestało padać, ale teraz znowu pada
Unit 13 A
начать обучение
It stopped raining for a while, but now it's raining again
Naprawiłem telewizor. Teraz działa dobrze
Unit 13 B You can use the pp for new or recent happemnings:
начать обучение
I've repaired the TV. It's working OK now
Słyszałeś wiadomości? Sally wygrała na loterii
Unit 13 B
начать обучение
Have you heard the news? Sally won the lottery
Mozart był kompozytorem. Napisał ponad 600 utworów muzycznych
Unit 13 B Use the ps for things that are not recent or new:
начать обучение
Mozart was a composer. He wrote more than 600 pieces of music
Moja mama dorastała w Szkocji
Unit 13 B
начать обучение
My mother grew up in Scotland
Czy wiesz, że ktoś wynalazł nowy typ pralki?
Unit 13 B Compare
начать обучение
Did you know that somebody has invented a new type of washing machine?
Kto wynalazł telefon?
Unit 13 B Compare
начать обучение
Who invented the telephone?
A: Ał! Spaliłem się.
Unit 13 C. We use the present p to give new information. But if we continue... we normally use the past s
начать обучение
A: Ow! I've burnt myself.
B: Jak to zrobiłeś?
past simple
начать обучение
B: How did you do it?
A: Podniosłem gorące danie
past simple again
начать обучение
A: I picked up a hot dish
A: Popatrz! ktoś wylał coś na sofę
начать обучение
A: Look! somebody has spilt something on the sofa
B: Cóż, to nie byłem ja. Ja tego nie zrobiłem
начать обучение
B: Well, it wasn't me. I didn't do it
Wczoraj było bardzo zimno
Unit 14 A. Don't use the present p when you talk about a finished time. f. e: 10 minutes ago, in 1999. Use past tense
начать обучение
It was very cold yesterday
Paul i Lucy przyjechali dziesięć minut temu
Unit 14 A
начать обучение
Paul and Lucy arrived ten minutes ago
Czy jadłeś dużo słodyczy jako dziecko?
Unit 14 A
начать обучение
Did you eat a lot of sweets when you were a child?
Wróciłem do domu późno wczoraj wieczorem. Byłem bardzo zmęczony i poszedłem prosto do łóżka
начать обучение
I got home late last night. I was very tired and went straight to bed
Kiedy przyjechali Twoi przyjaciele?
Unit 14 A. Use the past to ask "When?" or "What time?"
начать обучение
When did your friends arrive?
O której skończyłeś pracę?
Unit 14 A
начать обучение
What time did you finish work?
Tom zgubił swój klucz. Nie może wejść do domu
Unit 14 A. Compare: Present perfect
начать обучение
Tom has lost his key. He can't get into the house
Tom zgubił wczoraj swój klucz. Nie mógł wejść do domu
Unit 14 A. Past simple
начать обучение
Tom lost his key yesterday. He couldn't get into the house
Czy Carla jest tutaj, czy wyszła?
Unit 14 A. Present perfect
начать обучение
Is Carla here or has she left?
Kiedy Carla wyszła?
Unit 14 A. Past simple
начать обучение
When did Carla leave?
W tym tygodniu nie padało
Unit 14 B. Compare: Present perfect
начать обучение
It hasn't rained this week
W zeszłym tygodniu nie padało
Unit 14 B. Past
начать обучение
It didn't rain last week
Czy widziałeś Annę dziś rano?
Unit 14 B. Present perfect (it is still morning)
начать обучение
Have you seen Anna this morning?
Widziałeś Annę dziś rano?
Unit 14 B. Past (it is now evening)
начать обучение
Did you see Anna this morning?
Czy widziałeś Tima niedawno?
Unit 14 B. Present perfect
начать обучение
Have you seen Tim recently?
Widziałeś Tima w niedzielę?
Unit 14 B. Past
начать обучение
Did you see Tim on Sunday?
Nie wiem, gdzie jest Lisa, nie widziałem jej
Unit 14 B. Present perfect
начать обучение
I don't know where Lisa is, I haven't seen her
A: Czy Lisa była na imprezie w niedzielę? B: Nie sądzę. Nie widziałem jej
Unit 14 B. Past
начать обучение
A: Was Lisa at the party on Sunday? B: I don't think so. I didn't see her
Czekaliśmy już godzinę.
Unit 14 B. Present perfect (We are still waiting now)
начать обучение
We've been waiting for an hour.
Czekaliśmy godzinę
Unit 14 B. Past (we are no longer waiting)
начать обучение
We waited for an hour
Ian mieszka w Londynie. Mieszka tam od siedmiu lat
Unit 14 B. Present perfect
начать обучение
Ian lives in London. He has lived there for seven years
Ian mieszkał w Szkocji przez dziesięć lat. Obecnie mieszka w Londynie.
Unit 14 B. Past
начать обучение
Ian lived in Scotland for ten years. Now he lives in London.
Nigdy nie grałem w golfa.
Unit 14 B. Present perfect
начать обучение
I've never played golf.
Nie grałem w golfa zeszłego lata.
Unit 14 B. Past
начать обучение
I didn't play golf last summer.
To były naprawdę udane wakacje. Naprawdę mi się podobało
Unit 14 B. Present perfect
начать обучение
It's been a really good holiday. I've really enjoyed it
To były naprawdę udane wakacje. naprawdę mi się podobało
Unit 14 B. Past
начать обучение
It was a really good holiday. I really enjoyed it

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.