Monarchia stanowa

5  1    17 карточки    emil86
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Co to jest monarchia stanowa?
начать обучение
jest to forma ustroju politycznego, w której władza monarchy jest ograniczana na rzecz stanów, m.in. rycerstwa, duchowieństwa, czasem również mieszczaństwa
Dla jakiego okresu jest charakterystyczna monarchia stanowa?
начать обучение
dla schyłkowego okresu średniowiecza
W jaki sposób realizował się udział stanów w rządach?
начать обучение
przez reprezentacje w zgromadzeniach stanowych i przez różne formy samorządu
Jaki wpływ na monarchię stanową wywarły czasy nowożytne?
начать обучение
monarchia stanowa straciła rację bytu; w większości państw europejskich powstały monarchie absolutne, a w tylko nielicznych krajach (Polska, Anglia) parlamenty zachowały swoje uprawnienia
W jakim okresie trwała w Polsce monarchia stanowa?
начать обучение
od 1320 r. (koronacja Władysława Łokietka) do 1454 (przywilej cerekwicko-nieszawski)
Jak powstała monarchia stanowa w Polsce?
начать обучение
na drodze współdziałania władców z przedstawicielami stanów w trakcie jednoczenia państwa polskiego
Jakie organy spełniały w Polsce rolę przedstawicielstwa społeczeństwa podczas monarchii stanowej?
начать обучение
zjazdy, sejm walny, sejmiki
Czym charakteryzowały się zjazdy?
начать обучение
były zwoływane przez monarchę w razie potrzeby dla całego państwa albo poszczególnych prowincji
Kiedy i w jakim celu odbył się zjazd w Sulejowie?
начать обучение
zwołał go Władysław Łokietek w 1318 roku aby uzyskać poparcie w staraniach o koronację
Czym charakteryzowały się sejmy walne?
начать обучение
sejmy walne były zwoływane w miarę potrzeby i nieregularnie; zapraszano na nie urzędników, duchowieństwo, przedstawicieli miast
Czym charakteryzowały się sejmiki?
начать обучение
pojawiają się dopiero w XIV i XV wieku, w ich skład wchodziła wyłącznie szlachta
W jakich latach trwał pierwszy etap monarchii stanowej?
начать обучение
1320-1370
W jakich latach trwał drugi etap monarchii stanowej?
начать обучение
1370-1454
Czym charakteryzował się pierwszy etap monarchii stanowej w Polsce (1320-1370)?
начать обучение
wyraźną przewagą władzy królewskiej nad przedstawicielstwem stanowym
Czym charakteryzował się drugi etap monarchii stanowej w Polsce (1370-1454)?
начать обучение
osłabieniem władzy królewskiej na rzecz stanów, szczególnie szlachty, której królowie przyznawali przywileje
Kiedy Kazimierz Jagiellończyk nadał przywilej cerekwicko-nieszawski?
начать обучение
w 1454 roku, na początku wojny trzynastoletniej
Jakie konsekwencje miał przywilej cerekwicko-nieszawski?
начать обучение
najważniejsze decyzje (np. zwoływanie pospolitego ruszenia, stanowienie prawa, nakładanie podatków) zaczęły zależeć od organów szlacheckich; uważa się to wydarzenie za koniec monarchii stanowej i początek Rzeczypospolitej Szlacheckiej w Polsce

Forma rządów

Monarchia stanowa, definicja tego ustroju rządów, charakterystyka i cechy szczególne, jakie organy pełniły rolę przedstawicieli społeczeństwa, oraz w jakich latach funkcjonowała monarchia stanowa w Polsce. Wszystkie informacje podane w skrótowej i przystępnej formie fiszek.

Co to jest monarchia stanowa

Monarchia stanowa jest systemem rządów charakterystycznym dla schyłkowego średniowiecze. W Polsce monarchia stanowa funkcjonowała od 1320 r. do 1454 r. Polegała na ograniczeniu władcy od sejmu walnego i sejmików szlacheckich.

Monarchia stanowa

Ustrój ten był powodował dysfunkcję państwa, i praktycznie podważał rolę władcy w państwie, które nie może poprawnie funkcjonować, gdy jest w rękach ludu. Jednak więcej ciekawostek i informacji na ten temat znajdziesz w fiszkach!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.