miesiące, dni tygodnia i inne takie

 0    42 карточки    pieczusie
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
January
January is the first month of the year.
начать обучение
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
February
In February people wear warm clothes.
начать обучение
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
March
It's still cold in March.
начать обучение
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
April
They met in April and fell in love.
начать обучение
kwiecień
Spotkali się w kwietniu i zakochali.
May
In May many flowers grow and birds sing.
начать обучение
maj
W maju wiele kwiatów rośnie, a ptaki śpiewają.
June
In June happy people go on holiday.
начать обучение
czerwiec
W czerwcu szczęśliwi ludzie wyjeżdżają na wakacje.
July
July is my favourite month.
начать обучение
lipiec
Lipiec to mój ulubiony miesiąc.
August
They want to go on holiday in August.
начать обучение
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
September
In September children go back to school.
начать обучение
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
October
In October all leaves fall down from trees.
начать обучение
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
November
In November there is strong wind and heavy rain.
начать обучение
listopad
W listopadzie jest silny wiatr i ulewny deszcz.
December
Christmas in December.
начать обучение
grudzień
Boże Narodzenie jest w grudniu.
Monday
I hate Mondays!
начать обучение
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
начать обучение
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
начать обучение
środa
Środa jest w środku tygodnia.
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
начать обучение
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
Friday
Everyone likes Fridays!
начать обучение
piątek
Każdy lubi piątki!
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
начать обучение
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
Sunday
Sundays are often sunny.
начать обучение
niedziela
Niedziele są często słoneczne.
every year
начать обучение
co roku
once a week
начать обучение
raz w tygodniu
six times a month
начать обучение
sześć razy w miesiącu
twice a day
начать обучение
dwa razy dziennie
12 o'clock
начать обучение
godzina 12
a quarter
начать обучение
kwadrans
half past 9
начать обучение
wpół do dziesiątej
always
Peter is always late.
начать обучение
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
often
Do you come here often?
начать обучение
często
Często tu przychodzisz?
usually
She usually walks her dog three times a day.
начать обучение
zwykle
Zwykle wyprowadza psa trzy razy dziennie.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
начать обучение
czasem
Czasami nie wiem, co robić.
hardly ever
I hardly ever speak German.
начать обучение
prawie nigdy
Prawie nigdy nie mówię po niemiecku.
never
I will never let you down.
начать обучение
nigdy
Nigdy cię nie zawiodę.
about
She will meet you about 5 p.m.
начать обучение
około
(Ona) spotka się z tobą koło 17.00.
at
Let's go there at 4 p.m.
начать обучение
o
Chodźmy tam o 16.00
Only once or twice.
начать обучение
Tylko raz czy dwa.
adverbs of frequency
начать обучение
przysłówki częstotliwości
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
начать обучение
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
weekly
This is a weekly magazine.
начать обучение
co tydzień
To tygodnik.
yearly
Most companies pay taxes yearly.
начать обучение
co rok
Większość firm płaci podatki raz w roku.
rarely
I rarely look straight at people.
начать обучение
rzadko
Rzadko patrzę na ludzi wprost.
seldom
He seldom answers any questions.
начать обучение
rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
normally
I normally go to the gym on Mondays.
начать обучение
regularnie, zwykle
Zwykle chodzę na siłownię w poniedziałki.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.