Means of Transport – Basic Polish Vocabulary

5  1    36 карточки    VocApp
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
airport
Will you meet me at the airport?
начать обучение
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
ambulance
Who called the ambulance when the singer had a heart attack?
начать обучение
karetka
Kto zadzwonił po karetkę gdy piosenkarz miał atak serca?
bike, bicycle
Holland is famous for windmills, tulips nad bicycles.
начать обучение
rower
Holandia słynie z wiatraków, tulipanów i rowerów.
boat
How much would it cost to rent a boat?
начать обучение
łódź
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
начать обучение
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
начать обучение
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
начать обучение
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
начать обучение
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
начать обучение
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
jet plane
The first jet planes were made by the Germans and the Italians.
начать обучение
odrzutowiec
Pierwsze samoloty odrzutowe zbudowali niemcy i włosi.
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
начать обучение
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
начать обучение
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
limousine
The black limousine was waiting for the young stars outside the club.
начать обучение
limuzyna
Czarna limuzyna czekała na młode gwiazdy przed klubem.
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
начать обучение
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
means of transport
What is your favourite means of transport?
начать обучение
środki transportu
Jaki jest twój ulubiony środek transportu?
motorbike, motorcycle
The Italian girls love riding motorcycles in big cities.
начать обучение
motocykl
Włoszki uwielbiają jazdę motocyklem w dużych miastach.
motorboat
A motorboat (or speedboat) is a boat which is powered by an engine.
начать обучение
motorówka
Motorówka jest łodzią o napędzie mechanicznym.
on foot
I always go to school on foot.
начать обучение
pieszo
Zawsze idę do szkoły pieszo.
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
начать обучение
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
начать обучение
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
railway
German railways are among the best in the world.
начать обучение
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
railway station
Let's meet at the railway station at 7.30.
начать обучение
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
начать обучение
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
spaceship
Let's watch the models of future spaceships.
начать обучение
statek kosmiczny
Obejrzyjmy modele statków kosmicznych przyszłości.
submarine
"Yellow Submarine" is a 1966 song by The Beatles, written by Paul McCartney.
начать обучение
łódź podwodna
"Żółta Łódź Podwodna" to tytuł piosenki Beatlesów z 1966 roku, napisanej przez Paula McCartney'a.
taxi
Do you know where I can get a taxi?
начать обучение
taksówka
"
Czy wie pan gdzie mogę złapać taksówkę?
to drive a car
Could someone tell me how to drive a car with an automatic transmission?
начать обучение
prowadzić samochód
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak prowadzić samochód z automatyczną skrzynią biegów?
to go by bus
Are you going by bus or by tram?
начать обучение
jechać autobusem
Czy jedziesz autobusem czy tramwajem?
to ride a bike
Once a week, the students are advised to ride a bike to college.
начать обучение
jeździć na rowerze
Raz w tygodniu, studenci zachęcani są do podróżowania na uczelnię na rowerze.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
начать обучение
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
начать обучение
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
underground
Baker Street tube station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
начать обучение
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
van
The white van has been sold for peanuts.
начать обучение
furgonetka
Biała furgonetka została sprzedana za grosze.
vehicle
The road to Green Mountain is closed for the season to vehicles.
начать обучение
pojazd
Droga do Green Mountain w sezonie jest zamknięta dla pojazdów.
yacht
Tom went to the harbour to see the yachts from the whole world.
начать обучение
jacht
Tomek poszedł do portu by obejrzeć jachty z całego świata.
tube
The London tube was opened in 1890 and is the oldest in the world.
начать обучение
metro
Londyńskie metro z 1890 roku jest najstarszym na świecie.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.