Lunch breaks

 0    37 карточки    martanawrocka59
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przestarzały, niemodny
начать обучение
outmoded
zakłady, przedsiębiorstwa
начать обучение
establishments
niechętny, oporny
начать обучение
reluctant
kierownictwo, przywództwo
начать обучение
executives
armatura, osprzęt
начать обучение
fixtures
podniesienie statusu
начать обучение
gentrification
utrzymać, zachować
начать обучение
maintain
kamień węgielny
начать обучение
cornerstone
w obliczu problemu
начать обучение
face a problem
ustanowiony
начать обучение
established
odpowiedni / odpowiednia
начать обучение
suitable
istotny / trafny
начать обучение
relevant
zapewniać
начать обучение
provide
obracać się wokół, koncentrować się na czymś
начать обучение
to revolve around sth
wotum nieufności
начать обучение
vote of no confidence
przechodzić z ręki do ręki, zmiana właściciela
начать обучение
change hands
dni są policzone
начать обучение
days are numbered
dołożyć starań, postarać się
начать обучение
make an effort
obracać się wokół jedzenia
начать обучение
to revolve around food
cecha życia w mieście
начать обучение
a feature of city life
zagrożone
начать обучение
threatened
zagwarantować
начать обучение
ensure
niedrogi posiłek
начать обучение
affordable meal
dzielić
Podzielmy się na trzy grupy.
начать обучение
split - split - split
Let's split into three groups.
równowaga życiowa
начать обучение
life balance
co więcej / ponadto
начать обучение
furthermore
Związki handlowe
начать обучение
Trade unions
w niepełnym wymiarze godzin
начать обучение
part-time
właściciele przechodzą na emeryturę
начать обучение
owners retire
zwłaszcza, szczególnie
начать обучение
in particular
umierający
начать обучение
dying
rosnące czynsze
начать обучение
rising rents
Niemniej jednak
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
начать обучение
nevertheless
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
ratusz
начать обучение
city hall
zarządzany przez
начать обучение
managed by
kredą na desce
начать обучение
in chalk on a board
trochę
начать обучение
slightly

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.