Looking for a job

 0    8 карточки    wiol4
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
I’m good at creating good relations with people
начать обучение
Jestem dobry w tworzeniu dobrych relacji z ludźmi
I find it easy to build strong relations with clients.
начать обучение
Ułatwiam budowanie silnych relacji z klientami.
It comes easy to me
начать обучение
To przychodzi mi łatwo
to make bonds with people
начать обучение
nawiązywać więzi z ludźmi
I have very strong bonds with my sister.
начать обучение
Mam bardzo silne więzi z moją siostrą.
make friends with sb
начать обучение
zaprzyjaźnić się z kimś
I’m good at building contacts.
начать обучение
Jestem dobry w budowaniu kontaktów.
It comes naturally
начать обучение
To przychodzi naturalnie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.