Logistics in general

 0    63 карточки    kajakawczynska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
logistyka
начать обучение
logistics
zarządzanie
начать обучение
management
przepływ towarów
начать обучение
flow of goods
przepływ ludzi
начать обучение
movement of people
łańcuch dostaw
начать обучение
Supply Chain
miejsce pochodzenia
начать обучение
point of origin
miejsce konsumpcji
начать обучение
point of consumption
miejsce przeznaczenia
начать обучение
point of destination
dostarczać
начать обучение
to supply
właściwy produkt
начать обучение
right product
właściwy czas
начать обучение
the right time
wdrażać
начать обучение
to implement
właściwa ilość
начать обучение
the right quantity
przepływ usług
начать обучение
flow of services
produkcja
начать обучение
production
właściwy stan
начать обучение
right value
właściwe miejsce
начать обучение
right place
do przodu i wsteczny przepływ
начать обучение
forward and reverse flow
działania wspomagające
начать обучение
supporting activities
właściwy klient
начать обучение
right customer
Właściwy koszt
начать обучение
right price
obejmować
начать обучение
to include
osiągać
начать обучение
to achieve
zasada 7W
начать обучение
7Rs
zarządzanie logistyczne
начать обучение
logistics management
zarządzanie łańcuchem dostaw
начать обучение
supply chain management
planować
начать обучение
to plan
kontrolować
начать обучение
to control
sprawny, sprawnie działający
начать обучение
efficient
działanie
начать обучение
activity
skuteczny, efektywny
начать обучение
effective
przechowywanie towarów
начать обучение
storage of goods
sprostać wymaganiom
начать обучение
to meet the requirements
zarządzanie flotą
начать обучение
fleet management
strategiczny
начать обучение
strategic
montaż
начать обучение
assembly
pakowanie
начать обучение
Packaging
w różnym stopniu
начать обучение
to varying degrees,
realizacja zamówienia
начать обучение
order fulfillment
obsługa klienta
начать обучение
customer service
planowanie
начать обучение
planning
sprzedaż
начать обучение
sales
optymalizować
начать обучение
to optimize
operacyjny
начать обучение
operational
sieć logistyczna
начать обучение
logistics network
taktyczny
начать обучение
tactical
koordynować
начать обучение
to coordinate
integrować
начать обучение
to integrate
wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia
начать обучение
sourcing
na wszystkich poziomach
начать обучение
at all levels
wykonanie
начать обучение
execution
dostawcy usług logistycznych
начать обучение
logistics service providers
zarzadzanie zapasami
начать обучение
Inventory management
planowanie podaży/popytu
начать обучение
supply / demand planning
strona trzecia
начать обучение
third-party
funkcja, zadania
начать обучение
function
zaopatrzenie
начать обучение
procurement
planowanie produkcji
начать обучение
production planning
planowanie
начать обучение
scheduling
zadanie integrujące, funkcja integracyjna
начать обучение
integrating function
produkcja
начать обучение
manufacturing
informatyka
начать обучение
information technology
zarządzanie
начать обучение
management

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.