Lekcja 5 - Mam troje rodzeństwa

 0    51 карточка    lkolodenny
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Das ist meine Familie.
начать обучение
To jest moja rodzina.
Das Mädchen hat blaue Augen.
начать обучение
Dziewczyna ma niebieskie oczy.
Ich habe eine Freundin.
начать обучение
Mam dziewczynę.
Meine Mutter hat viele Freunde.
начать обучение
Moja matka ma wielu przyjaciół.
Das ist meine Mama und das ist mein Papa.
начать обучение
To jest moja mama i to jest mój tata.
Ich liebe meine Familie.
начать обучение
Kocham moją rodzinę.
Die Familie
начать обучение
Rodzina
Hast du eine große Familie?
начать обучение
Czy ty masz dużą rodzinę?
die Mutter
начать обучение
matka
Oskars Mutter ist Lehrerin.
начать обучение
Matka Oskara jest nauczycielką.
der Vater
начать обучение
ojciec
Woher kommt dein Vater?
начать обучение
Skąd pochodzi twój ojciec?
der Papa
начать обучение
tata
die Mama
начать обучение
mama
Mein Papa und meine Mama kommen aus Hamburg.
начать обучение
Mój tata i moja mama są z Hamburga.
der Freund
начать обучение
przyjaciel
die Freundin
начать обучение
przyjaciółka
Wir sind Freunde.
начать обучение
Jesteśmy przyjaciółmi.
die Frau
начать обучение
kobieta
die Frau ist freundlich.
начать обучение
Ta kobieta jest przyjazna.
der Mann.
начать обучение
mężczyzna.
der Mann kommt aus Hamburg.
начать обучение
Ten mężczyzna jest z Hamburga.
das Mädchen
начать обучение
dziewczyna
das Mädchen ist fröhlich.
начать обучение
Ta dziewczyna jest szczęśliwa / wesoła
der Junge
начать обучение
chłopak
der Junge ist klein.
начать обучение
Ten chłopiec jest mały.
Hast du eine Freundin?
начать обучение
Masz dziewczynę?
Wir kennen uns durch eine Freundin.
начать обучение
Znamy się przez wspólnego znajomego.
Einen Kaffee, bitte.
начать обучение
Poproszę jedną kawę.
Ich habe drei Schwestern.
начать обучение
Mam trzy siostry.
Wir haben fünf Welpen.
начать обучение
Mamy pięć szczeniąt.
Sie hat zehn Bücher.
начать обучение
Ma dziesięć książek.
Ich habe eine Tochter.
начать обучение
Mam jedną córkę.
Wir haben zwei Lehrer.
начать обучение
Mamy dwóch nauczycieli.
Meine Mutter hat sechs Brüder.
начать обучение
Moja matka ma sześciu braci.
Vielen Dank für die alternative Version.
начать обучение
Dziękuję bardzo za alternatywną wersję.
Das kleine Mädchen ist fröhlich.
начать обучение
Ta mała dziewczynka jest szczęśliwa.
Woher kommt der Junge?
начать обучение
Skąd jest ten chłopiec?
Die Freundin kommt aus Deutschland.
начать обучение
Dziewczyna pochodzi z Niemiec.
die Männer
начать обучение
mężczyźni
die Frauen
начать обучение
kobiety
die Mädchen
начать обучение
dziewczyny
Der Kollege arbeitet im Büro.
начать обучение
Kolega pracuje w biurze.
Die Männer sind jung.
начать обучение
Mężczyźni są młodzi.
Ich bin eine Frau.
начать обучение
Jestem kobietą.
Ich habe eine Kollegin.
начать обучение
Mam koleżankę.
Paul ist ein Mann.
начать обучение
Paul jest mężczyzną...
In meiner Mannschaft sind Jungen und Mädchen.
начать обучение
W moim zespole sä chłopcy i dziewczęta.
Hast du Kollegen?
начать обучение
Czy masz kolegów?
die Brille
начать обучение
okulary
der Bart
начать обучение
broda

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.