Łacina 16.11.17

 0    38 карточки    aczaja97
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
1. Ignorancja nie jest argumentem
начать обучение
Ignorantia non est argumentum
2. Przebieg życia
начать обучение
Curricŭlum vitae
3. Od jajka
начать обучение
Ab ovo
4. Przyczyna wojny
начать обучение
Casus belli
5. W wątpliwości dla oskarżonego
начать обучение
In dubio pro reo
6. Złe jajko złego kruka
начать обучение
Mali corvi malum ovum
7. Adwokat diabła
начать обучение
Advocatus diaboli
8. Moja dusza przywarła do podłogi (okazanie szacunku)
начать обучение
Adhaesit pavimento anima mea
9. Bogu dzięki
начать обучение
Deo gratias
10. Książki mają swoje losy
начать обучение
Habent sua fata libelli
11. Nie dziecku miecz
начать обучение
Nec puero gladium
12. O zmarłych nic jeśli nie dobrze
начать обучение
De mortuis nil nisi bene
13. Bez gniewu
начать обучение
Sine ira et studio
14. Życie jest snem
начать обучение
Vita est somnium.
15. Zła kura, złe jajko
начать обучение
Mala gallina, malum ovum
16. Syn białej kury (szczęściarz)
начать обучение
Albae gallinae filius
17. Pieniądze nerwem wojny
начать обучение
Pecunia nervus belli
18. Książka lekarstwem duszy
начать обучение
Liber medicina animi
19. Oczy niczym okna duszy
начать обучение
Oculi quasi fenestrae animi
20. Błędne koło
начать обучение
Circulus vitiosus
21. Pomyłka pióra, błąd w piśmie
начать обучение
lapsus calami
22. Przyjaciel przyjaciela
начать обучение
amico amicus
23. Gwóźdź gwoździem (w sensie klin klinem, czym się strułeś tym się lecz)
начать обучение
clavum clavo
24. I Ty Brutusie!
начать обучение
Et tu brute!
25. Nie Anglicy, tylko aniołowie
начать обучение
Non angli sed angeli
26. Głupich liczba nieokreślona (że głupich jest na pęczki)
начать обучение
Stultorum numerus infinitus
27. Dla leniwych zawsze wakacje (leniwi zawsze mają wakacje)
начать обучение
Ignavis semper feriae
28. Perły przed wieprze
начать обучение
Margaritas ante porcos
29. Z ksiąg
начать обучение
Ex libris
30. Rzadkie to drogie
начать обучение
Rarum carum
31. Milczenie jest złotem, nagroda za milczenie pewna
начать обучение
Silentii tutum praemium
32. Odpoczynek po pracy
начать обучение
Otium post negotium
33. Zgodnie ze stanem faktycznym, właściwie
начать обучение
De facto
34. Tajemnica państwowa
начать обучение
Arcana imperii
35. Na wieki wieków
начать обучение
In saecǔla saeculorum
36. Najsilniejsze środki na najsilniejsze zło
начать обучение
Extremis malis extrema remedia
37. Przez trudy do gwiazd
начать обучение
Per aspera ad astra
Ex granis acervus
начать обучение
Z ziaren stos

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.