KONWERSACJE - WYRAŻANIE OPINII

 0    140 карточки    aniolaa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Co myślisz/myśli pani o tym?
начать обучение
Was hältst du/halten Sie davon?
Co o tym myślisz/pani myśli?
начать обучение
Was meinst du/meinen Sie dazu?
Co myślisz/sądzisz?
начать обучение
Was denkst du/denken Sie?
Czy mógłbyś/mogłaby pani wyrazić swoje zdanie na ten temat?
начать обучение
Könntest du/Könnten Sie deine/Ihre Meinung dazu sagen?
Chciałaby poznać twoje/pani zdanie na ten temat.
начать обучение
Ich wüste gern deine/Ihre Meinung dazu.
Co sądzisz/sądzi pani o tym?
начать обучение
Wie findest du/finden Sie ...?
Jak ci/pani się podoba?
начать обучение
Wie gefällt dir/Ihnen ...?
Co właściwie sobie myślisz/myśli pani sobie?
начать обучение
Was denkst du dich/denken Sie sich eigentlich?
Moim zdaniem...
начать обучение
Meiner Meinung/Ansicht nach...
Moim zdaniem to jest bez sensu, ponieważ...
начать обучение
Meiner Meinung nach ist das Unsinn, denn...
Jestem zdania, że...
начать обучение
Ich bin der Meinung/Ansicht/Auffassung, dass...
Jestem podzielonego zdania. Z jednej strony ..., z drugiej strony...
начать обучение
Ich bin da geteilter Meinung. Auf der einen Seite ..., auf der anderen Seite...
Sądzę, że...
начать обучение
Ich meine/denke/glaube/finde, dass...
Myślę, że (nie) można tak to(tego) widzieć, ponieważ...
начать обучение
Ich denke, man kann das (nicht) so sehen, denn...
Uważam, że...
начать обучение
Das finde ich...
Sądzę, że można z jednej strony ..., z drugiej strony ważne jest również, żeby zobaczyć, że...
начать обучение
Ich finde, dass man kann zwar einerseits ..., andererseits ist es auch wichtig zu sehen, dass...
Jestem przekonana, że...
начать обучение
Ich bin davon überzeugt, dass...
Jestem pewna, że...
начать обучение
Ich bin sicher, dass...
O ile wiem...
начать обучение
Soviel ich weiß...
Stoję na stanowisku, że...
начать обучение
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass...
Sądzę, że powinniśmy...
начать обучение
Ich finde, wir sollten...
Może/mogłoby być, że...
начать обучение
Es könnte sein, dass...
Jestem takiego samego zdania.
начать обучение
Der Meinung bin ich auch.
Jestem dokładnie takiego samego zdania.
начать обучение
Ich bin ganz deiner/Ihrer Meinung.
Zgadza się.
начать обучение
Das stimmt.
Tak, to prawda.
начать обучение
Ja, das ist richtig.
Masz/ma pani całkowicie rację.
начать обучение
Da hast du/haben Sie völlig Recht.
Tak, mogę to sobie dobrze wyobrazić.
начать обучение
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Mogę to sobie wyobrazić.
начать обучение
Das kann ich mir vorstellen.
Uważam to za słuszne.
начать обучение
Ich halte das für richtig.
Tak, pewnie.
начать обучение
Ja, sicher.
Tak, dokładnie.
начать обучение
Ja, genau.
To jest oczywiste, że...
начать обучение
Selbstverständlich ist das so, weil...
Tak, widzę to też tak.
начать обучение
Ja, das sehe ich auch so.
Z pierwszą wypowiedzią mogę się całkowicie zgodzić, ponieważ...
начать обучение
Der ersten Aussage kann ich völlig zustimmen, da/weil...
Myślę, że zakończenie jest złe, ponieważ...
начать обучение
Ich denke, diese Einstellung ist falsch, denn...
Uważam, że ... ma rację, kiedy mówi, że...
начать обучение
Ich finde, ... hat recht, wenn er/sie sagt, dass...
Wprost przeciwnie!
начать обучение
Ganz im Gegenteil!
To wcale się nie zgadza!
начать обучение
Das stimmt überhaupt nicht!
Uważam, że to nieprawda.
начать обучение
Das halte ich für falsch.
To nie prawda.
начать обучение
Das ist nicht richtig.
Widzę to całkiem inaczej.
начать обучение
Das sehe ich ganz/etwas/völlig anders, denn...
Jestem innego zdania.
начать обучение
Da bin ich anderer Meinung.
Jestem zupełnie innego zdania.
начать обучение
Ich bin vollig anderer Meinung.
To nie zgadza się z moim zdaniem.
начать обучение
Das stimmt meiner Meinung nicht.
Z tym się nie zgadzam.
начать обучение
Damit bin ich nicht einverstanden.
To się nie zgadza.
начать обучение
Das trifft nicht zu.
Muszę ci/pani zaprzeczyć.
начать обучение
Da muss ich dir/Ihnen aber wiedersprechen.
Jestem przeciwko.
начать обучение
Also, ich bin dagegen.
Nie byłabym tego taka pewna.
начать обучение
Da wäre ich nicht so sicher.
To mnie nie przekonuje.
начать обучение
Das überzeugt mich nicht.
Uważam, że to jest pozytywne
начать обучение
Ich finde das positiv.
Jestem za tym, że...
начать обучение
Ich bin dafür, dass...
Jestem również tego zdania, ale...
начать обучение
Der Meinung bin auch, aber...
To z pewnością prawda, jednak...
начать обучение
Das ist sicher richtig, allerdings...
Uważam ... za dobre/złe...
начать обучение
Ich halte ... für gut/schlecht/...
Za ... przemawia...
начать обучение
Für ... spricht...
Za tym przemawia...
начать обучение
Dafür spricht...
Przeciwko ... przemawia...
начать обучение
Gegen ... spricht...
Przeciwko temu przemawia...
начать обучение
Dagegen spricht...
Dobrym/złym pomysłem jest...
начать обучение
Eine gute/schlechte Idee ist...
Ważną/decydującą zaletą/wadą jest...
начать обучение
Ein wichtiger/entscheidener Vorteil/Nachteil ist...
... jest z pewnością sensowne/ ... nie ma sensu.
начать обучение
... ist sicherlich sinnvol/ ... macht keinen Sinn.
Trzeba również zastanowiś się, że...
начать обучение
Man muss auch bedenken, dass...
Nie można zapomnieć, że...
начать обучение
Man darf nicht vergessen, dass...
Argumentem za/przeciwko ... jest...
начать обучение
Ein Argument für/gegen ... ist...
Szczególnie wyróżnione (widoczne/zaakcentowane/podkreślone) jest również...
начать обучение
Besonders hervorzuheben ist auch...
Dla mnie ważne jest, że...
начать обучение
Für mich es ist wichtig, dass...
Uważam...
начать обучение
Ich finde es...
To jest (bardzo) ważne, że...
начать обучение
Es ist (ganz) wichtig, dass...
Przy tym wyraźne będzie, że...
начать обучение
Dabei wird deutlich, dass...
... pokazał/y wyraźnie, że...
начать обучение
... hat/haben deutlich gezeigt, dass...
... odgrywa ważną rolę w...
начать обучение
... spielt eine wichtige Rolle bei...
... jest ważnym argumentem za...
начать обучение
... ist ein wichtiges Argument für...
... jest jasne, że...
начать обучение
... macht klar, dass...
Poza tym, trzeba zastanowić się, że...
начать обучение
Außerdem muss man bedenken, dass...
Mogę sobie dobrze wyobrazić, że...
начать обучение
Ich kann gut verstehen, dass...
To jest całkiem oczywiste, że...
начать обучение
Es ist ganz natürlich, dass...
To jest zrozumiałe, że...
начать обучение
Es ist verständlich, dass...
Nie rozumiem ..., dlaczego...
начать обучение
Ich verstehe ... nicht, warum...
Zereagowałabym inaczej.
начать обучение
Ich würde anders reagieren.
To jest możliwe, ale...
начать обучение
Das kann sein, aber...
To wprawdzie się zgadza, ale...
начать обучение
Dass stimmt zwar, aber...
To zależy od tego, czy...
начать обучение
Das hängt davon ab, ob...
To zależy.
начать обучение
Es kommt darauf an.
Mam wrażenie/uczucie, że...
начать обучение
Ich habe den Eindruck/das Gefühl, dass...
Przypuszczam, że...
начать обучение
Ich vermute, dass...
Być może/prowdopodobnie/przypuszczalnie jest...
начать обучение
Vielleicht/Wahrscheinlich/Vermutlich ist...
Przypuszczam/sądzę/zakładam, że...
начать обучение
Ich vermute/glaube/nehme an, dass...
Obawiam się, że...
начать обучение
Ich fürchte, dass...
Mam nadzieję, że...
начать обучение
Ich hoffe, dass...
Nie wiem dokładnie, czy...
начать обучение
Ich weiß nicht genau, ob...
Nie jestem całkiem pewna czy...
начать обучение
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob...
Jeśli się nie mylę...
начать обучение
Wenn ich mich nicht irre...
Mogłabym/Mogę sobie (dobrze) wyobrazić, że...
начать обучение
Ich kann/könnte mir (gut) vorstellen, dass...
Wydaje mi się, że...
начать обучение
Mir scheint, dass...
Mogłoby być, że...
начать обучение
Es könnte sein, dass...
Może być, że...
начать обучение
Es kann sein, dass...
To jest wyobrażalne/możliwe/wyobrażalne, że...
начать обучение
Es ist denkbar/möglich/vorstellbar, dass...
A więc, nie wiem...
начать обучение
Also, ich weiß nicht...
To naprawdę się zgadza?
начать обучение
Stimmt das wirklich?
Czy to rzeczywiście tak jest...
начать обучение
Ob das wirklich so ist...
Jest nieprawdopodobne, że...
начать обучение
Es ist unwahrscheinlich, dass...
Nie sądzę, że...
начать обучение
Ich glaube/denke kaum, dass...
Raczej słabo, że...
начать обучение
Wohl kaum, dass...
Mam wątpliwości.
начать обучение
Ich habe da so meine Zweifel.
... może ... być.
начать обучение
... wird ... sein.
... wygląda tak, jakby...
начать обучение
... sieht so aus, als ob...
To (nie)zupełnie jasne, jak/gdzie...
начать обучение
Es ist (nicht) ganz klar, wie/wo...
(Nie) jestem pewna/przekonana, że...
начать обучение
Ich bin (nicht) sicher/überzeugt, dass...
Wątpię, że...
начать обучение
Ich bezweifle, dass...
Nie ma co do tego wątpliwości, że...
начать обучение
Es besteht kein Zweifel, dass...
Nie może być, że...
начать обучение
Es kann nicht sein, dass...
To jest (całkowicie) niemożliwe, że...
начать обучение
Es ist (völlig) unmöglich, dass...
To jest z pewnością nie tak, że...
начать обучение
Es ist ganz sicher nicht so, dass...
... uważam za wykluczone.
начать обучение
... halte ich für ausgeschlossen.
Tego w ogóle nie mogę sobie wyobrazić.
начать обучение
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Mam podobne doświadczenia, jak...
начать обучение
Ich habe ähnliche Erfarungen gemacht, als...
Mam dobre/złe doświadczenia z...
начать обучение
Ich habe gute/schlechte Erfarungen gemacht mit...
Mi poszło całkiem podobnie, jak...
начать обучение
Mir ging es ganz ähnlich, als...
U mnie było wtedy tak:...
начать обучение
Bei mir war das damals so:...
Często zauważałam, że...
начать обучение
Ich habe oft bemerkt, dass...
To jest dobre uczucie,...
начать обучение
Es ist ein gutes Gefühl, ... zu...
... poszerza horyzonty.
начать обучение
... erweitert den Horizont.
Poznaje się ... i przez to nauczyć się cenić.
начать обучение
Man lernt ... kennen und dadurch ... schätzen.
Można się lepiej poznać.
начать обучение
Man lernt sich selbst besser kennen.
Miałam problemy z...
начать обучение
Ich hatte Probleme mit...
Jest trudno...
начать обучение
Es ist schwer, ... zu...
Brakuje mi...
начать обучение
Mir fehlt...
W przeciwieństwie do Piotra uważam...
начать обучение
Im Gegensatz zu Peter denke ich...
Kiedy Piotr wieczorami ..., ja robię...
начать обучение
Während Peter abends ..., mache ich...
U mni jest całkiem inaczej.
начать обучение
Bei mir ist ganz anders.
Przy ubieganiu się o pracę najważniejsze jest...
начать обучение
Bei einer Bewerbung ist ... am wichtigsten.
W rozmowie jest bardzo ważne...
начать обучение
Im Gespräch ist es sehr wichtig...
Ubiegający się musi najpierw raz...
начать обучение
Der Bewerber muss erst einmal...
Dla mnie ważne jest, że...
начать обучение
Für mich ist es wichtig, dass...
Dla wielu jest problematyczne, kiedy...
начать обучение
Für viele ist es problematisch, wenn...
Zawsze jest trudno...
начать обучение
Es ist immer schwierig...
... sprawia wielu (duże) trudności.
начать обучение
... bereitet vielen (große) Schwierigkeiten.
Mam z tym duże problamy, że...
начать обучение
Ich habe große Probleme damit, dass...

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.