kolos ostatni

 0    70 карточки    oliwertokarski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zbiór przepisów
начать обучение
a body of Laws
wyrok sądu
начать обучение
A pronouncement
odpowiedni
начать обучение
relevant
akceptacja oferty
начать обучение
acceptance of an offer
zawarcie umowy
начать обучение
make a contract
odrzucić
начать обучение
revoke
warunki
начать обучение
terms
nałożyć ograniczenia na kogoś
начать обучение
place some restrictions upon somebody
w przeciwieństwie do
начать обучение
contrary to
umowa sekretna/umowa tajna
начать обучение
contract under seal
pieczęć
начать обучение
seal
strona która nie przestrzega warunków umowy
начать обучение
party in Breach
Pod przymusem
начать обучение
under duress
wdrożony w życie/jest wiążące
начать обучение
enforceable
nieaktualne/niewiążące
начать обучение
void
dostosować się do
начать обучение
comply with
darowizna
начать обучение
donation
czyn/akt notarialny
начать обучение
deed
osoba zwolniona z jakiś opłat
начать обучение
discharged from
umowa nie jest wypełniona
начать обучение
the contract is discharged
wadliwy
начать обучение
defective
bezpośrednia strata
начать обучение
direct loss
pośrednia
начать обучение
Indirect
ponosić stratę
начать обучение
to suffer the loss
dostarczać
начать обучение
to serve
wysłać wniosek przeciwko komuś
начать обучение
to serve a claim against somebody
wysłać pozew o sobie pozwanej
начать обучение
to serve a claim upon the defendant
kwota zaległa
начать обучение
amount outstanding
zredukować godziny pracy
начать обучение
the reduce the working hours
spłata
начать обучение
repayment
data rozpoczęcia
начать обучение
the commencement date
spłacić pożyczkę
начать обучение
repay the loan
odliczenia
начать обучение
deductions
otrzymywać/synonim/
начать обучение
get back / receive/
narastać/synonim/
начать обучение
get bigger / accrue /
przepraszać/synonim/
начать обучение
say sorry / to apologize /
cena do zapłaty po wszystkich odliczeniach/synonim/
начать обучение
amount of pay after all deductions / gross salary/
zatrudniony/synonim/
начать обучение
working / cooperating / employed /
przeterminowany/synonim/
начать обучение
stopped indefinitely/ terminated
na okres
начать обучение
for a period of
w miejsce/w zamian
начать обучение
in lieu of
prawo autorskie do książki
начать обучение
copyright in
data wykonania
начать обучение
completion date
rozbudowana rejestracja
начать обучение
extensive registration
wyróżniać się od
начать обучение
to be distinguishable from sth
dostarczyć uzasadnienie
начать обучение
to provide the reasoning
wahać się
начать обучение
to hesitate
dostarczyć coś komuś
начать обучение
provide something to someone
ogólne porozumienie
начать обучение
mutual agreement
strajkować
начать обучение
to be on strike
być wolnym od czegoś
начать обучение
to be free of something
obciążenie finansowe
начать обучение
Liens
pracować dla firmy
начать обучение
to work for a company
dostać instrukcje od kogoś
начать обучение
to instructed by somebody
dotyczący czegoś
начать обучение
a report on something
zaniechanie stolarz odroczenie/powstrzymywanie się od czegoś
начать обучение
Forbearance
okoliczności wynikające z umowy
начать обучение
contractual situation
odnieść korzyść
начать обучение
to gain a benefit
niekorzystny
начать обучение
detrimental
mieć zamiar coś zrobić
начать обучение
have intention to do something
ustawa
начать обучение
A statute
implikacje prawne
начать обучение
legal implications
zakres czegoś
начать обучение
extent of
odpowiedni
начать обучение
appropriate
sekcja dotyczącą spółek
начать обучение
corporate department
obrót
начать обучение
roll
licencjat
начать обучение
bachelors
odstraszać kogoś od czegoś
начать обучение
to put sb of sth
przedłużenie
начать обучение
extension
wygasać
начать обучение
expire

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.