kolokwium 3 - tchawkodyszne

 0    197 карточки    nataliamiszta1803
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
wije - gromady
начать обучение
pareczniki i krocionogi
pareczniki - liczba gatunków
начать обучение
5000
pareczniki - budowa ciała
начать обучение
ciało spłaszczone, głowa + segmentowany tułów; na końcu ciała segment pregenitalny i genitalny oraz płytka ogonowa (telson), które mogą być wciągane do ostatniego segmentu tułowia; chitynowy pancerzyk cienki, gładki, bez soli wapnia
odnóża gębowe parecznika
начать обучение
głowa: warga górna, żuwaczki, 2 pary szczęk; I segment tułowia: szczękonóża
szczękonóża parecznika - budowa
начать обучение
silna budowa, zakończone szponami i wyposażone w gruczoły jadowe
odnóża parecznika - budowa
начать обучение
segmentowane; 1 para z każdego segmentu, jednolita budowa; ostatnia para większa, służy jako narząd dotyku
pareczniki - rozwój
начать обучение
od roku do kilku lat; kilka linień; samice niektórych gatunków opiekują się potomstwem
pareczniki - występowanie
начать обучение
gleby leśne, łąkowe, uprawne, torfowiska; są wrażliwe na brak wilgoci, ale ruchliwe więc mogą żerować w miejscach suchych
wij drewniak - budowa ciała
начать обучение
głowa + 19 segmentów, pierwszy segment za głową wyposażony w parę szczękonóży zakończonych kolcem z otworem gruczołu jadowego; trzy ostatnie segmenty większe od pozostałych; długość ciała do 2,5cm
dwuparce (krocionogi) - środowisko
начать обучение
ściółka i wilgotna gleba lasów, łąk i pól uprawnych; unikają gleb suchych i kwaśnych, preferują gleby wapienne
dwuparce (krocionogi) - pożywienie
начать обучение
obumarłe części roślin
dwuparce (krocionogi) - liczba segmentów
начать обучение
11 - 100
dwuparce (krocionogi) - zachowanie obronne
начать обучение
zwijanie się do dyskowatej postaci, w której strona brzuszna i odnóża chowają się do środka, a na zewnątrz znajdują się twarde części pancerza grzbietowego
wij drewniak, skolopendra - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi, Podtyp: tchawkodyszne, Gromada: pareczniki
Julus sp. - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi, Podtyp: tchawkodyszne, Gromada: dwuparce
dwuparce (krocionogi) - budowa ciała
начать обучение
ciało wydłużone i obłe, złożone z różnej liczby segmentów, dobrze wyodrębniona głowa, narządy gębowe: warga górna, żuwaczki, szczęki I pary, z którymi zrosły się szczęki II pary; pierwszy segment za głową (szyjny) bez odnóży, pozostałe segmenty 2 pary
dwuparce (krocionogi) - rozwój
начать обучение
kilka lat; kilka linień; jaja chronione kokonem z wydzieliny specjalnych gruczołów lub grudkami sklejonej gleby; żyją kilka lat, zapadają w sen zimowy
dwuparce (krocionogi) - znaczenie
начать обучение
ważny składnik fauny glebowej, przyspieszają rozkład martwej tkanki roślinnej i przyczyniają się do tworzenia humusu; gatunki drapieżne regulują liczebność drobnych zwierząt, w tym szkodników upraw; polepszają strukturę gleby (nawodnienie, natlenienie)
owady - charakterystyka
начать обучение
najliczniejsza grupa systematyczna zwierząt, opisane około miliona gatunków, szacuje się, że jest ich od 2 do 5 milionów; stanowią około 75% gatunków świata zwierząt; szeroki zakres występowania i przyjmowanego pokarmu; różnorodna morfologicznie; latają
owady - budowa zewnętrzna
начать обучение
segmentacja heteronomiczna, ciało okryte jednowarstwowym naskórkiem (hipoderma) i oskórkiem (kutikula)
owady - segmentacja
начать обучение
maksymalnie 21 segmentów, w tym: 6 głowowych, 3 tułowiowe, 6-12 odwłokowych
kutikula owadów - budowa
начать обучение
zbudowana ze składników organicznych i związków mineralnych, głównie chityny i protein; struktura kutikuli tworzy układ spiralnie skręconych włókien i blaszek; twarda, elastyczna, słabo przepuszczalna, dodstkowo może być pokryta warstwą wosku
typ prognatyczny
начать обучение
narządy gębowe stanowią przedłużenie osi ciała (np. termity)
typ hipognatyczny
начать обучение
narządy gębowe ułożone są pod kątem prostym do osi ciała (np. pasikonik)
typ epistognatyczny
начать обучение
narządy gębowe tworzą z osią ciała kąt ostry (np. pluskwiaki)
oczy owadów
начать обучение
po bokach głowy para oczu złożonych (oculi), między nimi mogą występować przyoczka (ocelli), zwane oczami prostymi
czułki owada - charakterystyka
начать обучение
narządy zmysłowe, rzadko pełniące inną funkcję, wyrastają z zagłębień zwanych panewkami czułkowymi
czułki owada - budowa
начать обучение
trzonek (scaptus), nóżka (pedicelum), wieloczłonowa wić (flagellum); trzonek i nóżka umięśnione i ruchome
aparat gębowy gryzący - gatunki
начать обучение
prostoskrzydłe, chrząszcze, hełmce, wszoły, większość larw
aparat gębowy gryzący - budowa
начать обучение
warga górna labrum, para żuwaczek mandibulae, I para szczęk maxillae, warga dolna labium
szczęki I pary - budowa
начать обучение
kotwiczka, pieniek, żuwka zewnętrzna, żuwka wewnętrzna, głaszczek szczękowy
warga dolna - budowa
начать обучение
powstała ze zrośnięcia II pary szczęk; składa się z: podbródka, brody, 2 języczków, 2 przyjęzyczków, 2 głaszczków wargowych
aparat gębowy kłująco-ssący - gatunki
начать обучение
pasożyty zewnętrzne: wszy, pchły, niektóre muchówki, niektóre pluskwiaki i in.
aparat gębowy ssący - gatunki
начать обучение
motyle
aparat gębowy liżący - gatunki
начать обучение
wiele muchówek
aparat gębowy gryząco-liżący - gatunki
начать обучение
pszczoły, osy, trzmiele
tułów owada - budowa
начать обучение
3 segmenty: przedtułów, śródtułów, zatułów; przykryte od góry płytką grzbietową, od dołu płytką brzuszną, a po bokach małymi płytkami bocznymi; 1 para odnóży na każdym segmencie
noga owada - budowa
начать обучение
pięć stawowo połączonych członów: biodro, krętarz, udo, goleń, wieloczłonowa stopa zakończona pazurkami
typy aparatów gębowych
начать обучение
gryzący, kłująco-ssący, ssący, liżący, gryząco-liżący
typy odnóży krocznych owadów
начать обучение
kroczne, skoczne, chwytne, grzebne, czepne, pływne, przystosowane do zbierania pyłku i in.
typy skrzydeł owadów
начать обучение
błoniaste; schitynizowane, tworzące pokrywy (np. chrząszcze); skórzaste (prostoskrzydłe); skórzasto-błoniaste w nasadowej części skórzaste, w wierzchołkowej błoniaste (pluskwiaki różnoskrzydłe) i in.
ostroga - typ odnóża, gatunek
начать обучение
odnóże skoczne prostoskrzydłych
odwłok owada - budowa
начать обучение
6-12 segmentów, zwykle 10 lub mniej; każdy segment przykryty płytką grzbietową i brzuszną połączonymi na bokach pasmem błony lateralnej; brak odnóży lokomotorycznych; obecne przydatki odwłokowe
odwłok - podział funkcjonalny
начать обучение
część przednia (pregenitalna) i część tylna
część przednia odwłoku - charakterystyka
начать обучение
mieści się w niej serce, przewód pokarmowy, gonady, ciało tłuszczowe
część tylna odwłoku - charakterystyka
начать обучение
segmenty genitalne VIII i IX i postgenitalne X i XI związane z rozrodem; na ostatnim segmencie dowłoka otwór odbytowy; otwór płciowy - IX segment, otwór płciowy żeński - VIII lub IX segment
otwór płciowy na odwłoku - segmenty
начать обучение
męski - IX segment; żeński - VIII lub IX segment
odwłok u wyższych błonkówek (żądłówek) - budowa
начать обучение
pierwszy segment odwłoka zrasta się z tułowiem, tworząc morfologiczną całość; II i III segment silnie przewężone tworzą stylik; dalsze segmenty normalnie rowinięte
przydatki odwłokowe owadów uskrzydlonych
начать обучение
przydatki odwłokowe X segmentu - cerci (samce i samice); wyrostki rylcowe IX segmentu - styli (samce); pokładełko na ostatnim segmencie służace do składania jaj lub przekształcone w żądło (niektóre gatunki, samice)
przydatki odwłokowe - funkcje
начать обучение
lokomotoryczne (np. aparat skokowy u skoczogonków); oddechowe (skrzelotchawki u larw owadów wodnych), narządy zmysłów (cerci i styli u prostoskrzydłych), związane z rozmnażaniem (pokładełko, narząd kopulacyjny); obrony i ataku (żądło)
gruczoły allotroficzne - funkcja
начать обучение
larwy pszczół są karmione ich wydzieliną
gruczoły zewnętrzne owadów
начать обучение
smarowe, woskowe, żywiczne, przędne, wonne, jadowe, allotroficzne
układ pokarmowy owadów - budowa
начать обучение
jelito przednie (gardziel, przełyk, wole, przedżołądek), zastawka kardialna, jelito środkowe, zastawka pyloryczna, jelito tylne (jelito cienkie, zastawka rektalna, jelito proste); brak wątroby i innych gruczołów z wyjątkiem gruczołu ślinowego
układ krwionośny owadów
начать обучение
otwarty, krew przelewa się się do jamy ciała i z płynem tkankowym tworzy hemolimfę (obecne komórki krwi - hemocyty); obecne pulsujące cewkowate serce położone po stronie grzbietowej
hemolimfa - charakterystyka
начать обучение
na ogół bezbarwna, biaława lub żółta; czasem czerwona dzięki erytrokrourynie; obecne komórki krwi hemocyty (leukocyty, amebocyty); liczba hemocytów od kilkunastu do kilkuset na 1mm3
układ oddechowy owadów - budowa
начать обучение
przetchlinki (otwory w jamie ciała), tchawki, tracheole (najcieńsze rozgałęzienia tchawek); zwykle para przetchlinek na każdym segmencie
tenidia - definicja
начать обучение
kutikularne zgrubienia na tchawce, dzięki którym nie ulega ona deformacji
układ wydalniczy owadów - budowa
начать обучение
cewki Malpighiego (ślepo zakończone rurki uchodzące do jelita środkowego lub tylnego)
główny produkt przemiany materii owadów
начать обучение
kwas moczowy
centralny układ nerwowy owada - budowa
начать обучение
mózg (zwój nadprzełykowy) i łańcuch brzuszny
narząd Johnsona - położenie, funkcja
начать обучение
na czułkach; wykrywanie ruchów powietrza
jednostka budująca oko złożone owada
начать обучение
fasetka (ommatidium)
fasetka (ommatidium) - budowa
начать обучение
rogówka, warstwa podrogówkowa, komórki stożka krystalicznego, siatkówka, komórki pigmentowe
przyoczka dorosłych owadów
начать обучение
przyoczka dorsalne
przyoczka larw owadów
начать обучение
przyoczka lateralne
ciało tłuszczowe
начать обучение
charakterystyczny organ owadów, gromadzący substancje odżywcze oraz kwas moczowy, jego płaty otaczają narządy wewnętrzne; substancje odżywcze wykorzystywane są w okresie diapauzy oraz przez dorosłe stadia owadów nie pobierające pokarmu
rozmnażanie owadów - charakterystyka
начать обучение
przeważnie rozdzielnopłciowe (częsty dymorfizm płciowy); rozmnażanie po zapłodnieniu, czasem spotykana partenogeneza; może występować poliembrionia; u większości gatunków przeobrażenie (metamorfoza)
stadia rozwojowe owadów
начать обучение
jajo, larwa, poczwarka, owad dorosły (imago)
metamorfoza niezupełna
начать обучение
hemimetabolia
metamorfoza zupełna
начать обучение
holometabolia
hormon wywołujący proces przeobrażenia
начать обучение
ekdyzon
hormony sterujące linieniem bez przeobrażenia
начать обучение
hormony juwenilne
hemimetabolia (przeobrażenie niezupełne) - charakterystyka
начать обучение
brak stadium poczwarki, larwy podobne do postaci dorosłej (tzw. larwy pierwotne)
holometabolia (przeobrażenie zupełne) - charakterysyka
начать обучение
występuje stadium poczwarki, larwy całkowicie niepodobne do postaci dorosłej (larwy wtórne), larwy o robakowatym kształcie ciała, mają przeważnie aparat gębowy gryzący; środowisko życia larw przeważnie inne niż form dorosłych
główne typy larw wtórnych
начать обучение
polipodialne (wielonożne, gąsienice), oligopodialne (kampodeoidalne i erukoidalne (pędrak)), apodialne (beznogie, czerwie)
larwy polipodialne (wielonożne, gąsienice) - charakterystyka
начать обучение
wydłużone ciało o miękkim oskórku i twardej głowie; 3 segmenty tułowia, 10 segmentów odwłoka jednakowej wielkości; 3 pary krótkich odnóży tułowiowych zakończonych pazurkami, 2-8 par odnóży odwłokowych (posuwek)
larwy oligopodialne - charakterystyka
начать обучение
trzy pary odnóży tułowiowych; wyróżnia się larwy erukoidalne (pędraki) i kampodeoidalne
larwy kampodeoidalne
начать обучение
odnóża wyraźnie rozczłonowane, tułów silniej zesklerytyzowany niż zakończony przydatkami odwłok; dość ruchliwe, drapieżne, saprofagiczne
larwy erukoidalne (pędrak)
начать обучение
miękkie ciało robakowatego kształtu, nogi słabo wykształcone, mało ruchliwe, roślinożerne
larwy apodialne (beznogie, czerwie) - charakterystyka
начать обучение
głowa słabo zaznaczona lub zupełnie niewyodrębniona, ciało białawe, miękkie, robakowate
poczwarka - charakterystyka
начать обучение
stadium bezpośrednio poprzedzające postać dorosłą; w jej ciele następuje przebudowa wszystkich układów z wyjątkiem nerwowego; mało ruchliwa lub zupełnie nieruchoma; nie pobiera pokarmu, intensywnie oddycha
typy poczwarek
начать обучение
poczwarka wolna (pupa libera), poczwarka bobówka (pupa coarctata), poczwarka zamknięta (pupa obtecta)
poczwarka wolna (pupa libera) - charakterystyka
начать обучение
przysadki ciała wolne, przytwierdzone do ciała tylko podstawami, bez dodatkowego połączenia; kokon może być obecny lub nie
poczwarka bobówka (pupa coarctata) - charakterystyka
начать обучение
poczwarka typu wolnego, osłonięta ostatnią wylinką larwalną
poczwarka zamknięta (pupa obtecta) - charakterystyka
начать обучение
przysadki tworzą z oskórkiem pokrywającym ciało poczwarki jednolotą powierzchnię, ale są dość dobrze widoczne, ponieważ między nimi na oskórku są zagłębienia; kokon może być obecny lub nie
owady bezskrzydłe - charakterystyka
начать обучение
rozdzielnopłciowe; rozwój prosty bez przeobrażenia lub metamorfoza szczątkowa; linienie u larw i postaci dorosłych; przeważnie aparat gębowy gryzący; zmienna liczba segmentów odwłokowych (6-12)
szczeciogonki - charakterystyka, przykład
начать обучение
ciało wydłużone, pokryte łuseczkami; czułki wieloczłonowe, czasem brak oczu, odwłok z 11 segmentów, ostatni zaopatrzony w długie, wieloczłonowe, parzyste cerci oraz nieparzystą nić odwłokową; przedstawiciel: rybik cukrowy
rybik cukrowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady bezskrzydłe; Rząd: szczeciogonki
skoczogonki - charakterystyka
начать обучение
zwykle brak oczu; czułki: 4-6 człony; cewka brzuszna na 1 segm. odwł.; gat. skaczące - widełki skokowe na 4 lub 5 segm., w spoczynku podtrzymywane przez hamowidło na 3 segm.; brak wieloczłonowych przysadek na ostatnim segm. odwł.
przyślepek, podskoczek - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady bezskrzydłe; Rząd: skoczogonki
owady uskrzydlone - charakterystyka
начать обучение
imago mają skrzydła lub utraciły je wtórnie, brak przysadek na pregenitalnych segmentach odwłoka, u nielicznych gatunków występują jedynie na 2 ostatnich segmentach odwłoka; rozwój z przeobrażeniem zupełnym lub niezupełnym; brak linienia u imago
hełmce - charakterystyka
начать обучение
przeobrażenie niezupełne; I para skrzydeł skórzasta, II - błoniasta (mogą być uwstecznione lub nie występować); aparat gębowy gryzący; nogi przystosowane do szybkiego biegania, kolce na udach i goleniach; na odwłoku cerci i styli; pokładełko
karaczan wschodni, prusak - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: hełmce
prostoskrzydłe - charakterystyka
начать обучение
I para skrzydeł skórzasta, II błoniasta (czasem brak); aparat gębowy gryzący; odnóża III pary przystosowane do skoku; organy strydulacyjne oraz narządy tympanalne; nieczłonowane cerci, styli; pokładełko
turkuciowate - charakterystyka
начать обучение
wydłużona głowa; cienkie, krótkie czułki; silnie rozwinięty przedtułów; pierwsza para odnóży grzebna, przysadki odwłokowe bardzo długie, pokładełko
turkuć podjadek - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: prostoskrzydłe; Rodzina: turkuciowate
szarańczowate - charakterystyka
начать обучение
wydłużone ciało, lekko spłaszczone bocznie; czułki nie dłuższe od połowy ciała; głównie roślinożerne, obserwowany kanibalizm i żywienie się innymi owadami; zimują jaja w glebie
szarańcza wędrowna, szarańcza pustynna - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: prostoskrzydłe; Rodzina: prostoskrzydłe
świerszczowate - charakterystyka
начать обучение
lekko spłaszczone ciało; duża, gładka, okrągła głowa; czułki cienkie, dłuższe od ciała; pokrywy uwstecznione (u samców na części narząd strydulacyjny), na goleniach I pary narząd słuchu; przydatki odwłokowe długie i giętkie; pokładełko
świerszcz domowy, świerszcz polny - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: prostoskrzydłe; Rodzina: świerszczowate
wszoły - charakterystyka
начать обучение
spłaszczone grzbieto-brzusznie; brak skrzydeł; barwa często identyczna z barwążywiciela; głowa szersza od tułowia, czułki krótkie, oczy słabo wykształcone lub brak; nogi krótki z pazurkami; rozwój larwalny ok. 6 tyg.; pióro-puchojady i sierściojady
sierścień - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: wszoły
wszy - charakterystyka
начать обучение
spłaszczone grzbieto-brzusznie, głowa węższa od tułowia, oczy zredukowane lub brak; krótkie czułki; odnóża zakończone aparatem czepnym; skrzydła uległy zanikowi; kłujka wciągnięta wgłąb głowy; jaja - gnidy; rozwój larwalny 2 tyg., żywią się krwią
aparat czepny wszy - budowa
начать обучение
powstaje z pazura stopy i wyrostka goleni
wesz ludzka - podgatunki
начать обучение
wesz głowowa, wesz odzieżowa; krzyżując się daje płodne potomstwo
wesz ludzka, wesz łonowa, wesz końska, wesz bydlęca, wesz świńska - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: wszy
pluskwiaki równoskrzydłe - charakterystyka
начать обучение
obie pary skrzydeł błoniaste (częste formy bezskrzydłe); aparat gębowy kłująco-ssący (może być uwsteczniony lub nie występować zupełnie); odnóża typu krocznego
mszyce - charakterystyka
начать обучение
długie nogi; formy uskrzydlone i bezskrzydłe (polimorfizm); 2 syfony na VI segm. odwł.; rozwój z przemianą pokoleń, zapłodnione samice jajorodne, partenogenetyczne żyworodne; wielodomowość; roślinożercy
mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, bawełnica krówka - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pluskwiaki równoskrzydłe; Podrząd: mszyce
czerwce - charakterystyka
начать обучение
dymorfizm płciowy - samice workowate, zanik podziału na głowę, tułów i odwłok, zanik skrzydeł, czasem nóg; samce - cechy typowe dla owada, 1 para skrzydeł, 2-ga przekształcona w rozpinacze lub zanikła; u samców (czasem samic) redukcja aparatu gębowego
misecznikowate - charakterystyka
начать обучение
samice całe życie w jednym miejscu; larwy II stadium przytwierdzają się kłujką do gałęzi i grubieją od strony grzbietowej; składają jaja pod ciało, po złożeniu zamierają, ciało stanowi osłonkę dla jaj; samce rzadkie, głównie dzieworództwo
misecznik śliwowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pluskwiaki równoskrzydłe; Podrząd: czerwce; Rodzina: misecznikowate
tarcznikowate - charakterystyka
начать обучение
ruchliwe tylko I stadium larwalne; samice pozbawione nóg, przykryte twardą tarczką z wydzielin specjalnych gruczołów i wylinek larwalnych; tarczkę można zdjąć nie uszkadzając owada
skorupik jabłoniowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pluskwiaki równoskrzydłe; Podrząd: czerwce; Rodzina: tarcznikowate
pluskwiaki różnoskrzydłe - charakterystyka
начать обучение
dobrze rozwinięte skrzydła; I para - tzw. półpokrywy o zesklerytyzowanej części nasadowej, pozostała część błoniasta; II para - błoniasta; aparat gębowy kłująco-ssący; odnóża bieżne, czasem chwytne, grzebne, pływne, skoczne; obecna tarczka na śródtułowiu
płaszczyńcowate - charakterystyka
начать обучение
czworokątne, ścięte z tyłu przedplecze (grzbietowa strona przedtułowia); na końcach skrzydeł dobrze widoczne 4 żyłki
płaszczyniec burakowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pluskwiaki różnoskrzydłe; Rodzina: płaszczyńcowate
pluskwowate - charakterystyka
начать обучение
zredukowane skrzydła, odżywiają się krwią ssaków lub ptaków
pluskwa domowa - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pluskwiaki różnoskrzydłe; Rodzina: pluskwowate
tarczówkowate - charakterystyka
начать обучение
silnie rozwinięta tarczka przykrywająca sródtułów, sięga co najmniej połowy długości odwłoka; głowa ma postać tarczy
zbrojec dwuplamy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pluskwiaki różnoskrzydłe; Rodzina: tarczówkowate
chrząszcze - charakterystyka
начать обучение
skrzydła I pary zesklerytyzowane (tzw. pokrywy), mogą być zrośnięte wzdłuż linii przylegania lub skrócone; skrzydła II pary błoniaste (mogą być zredukowane lub nie występować wcale; aparat gębowy gryzący; poczwarka wolna, larwa oligopodialna lub apodialna
stonkowate - charakterystyka
начать обучение
owalne, wypukłe od strony grzbietowej; pokrywy gładkie, często metaliczne zabarwienie; czułki zwykle krótsze od połowy ciała
stonka ziemniaczana - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: stonkowate
ryjkowcowate - charakterystyka
начать обучение
głowa wydłużona w ryjek, na końcu którego znajduje się aparat gębowy i czułki, najczęściej pokryte włoskami lub łuskami, skrzydła często ulegają redukcji
wołek zbożowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: ryjkowcowate
czarnuchowate - charakterystyka
начать обучение
zewnętrznie bardzo różnorodne; głowa z przodu rozszerzona; często pozbawione skrzydeł; larwy podobne do drutowców (larw sprężykowatych)
mącznik młynarek, trojszyk - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: czarnuchowate
żukowate - charakterystyka
начать обучение
krótkie, zwarte, przeważnie wypukłe ciało; czułki krótkie z wachlarzykowatą buławką; larwy grube, białe, dobrze wykształcone odnóża, duża głowa, żyją w glebie
chrabąszcz majowy, plug, żuk - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: żukowate
kornikowate - charakterystyka
начать обучение
ciemna barwa; głowa wyciągnięta w ryjek, przykryta przedpleczem; pokrywy często ścięte na końcach; wszystkie stadia żyją pod korą; ambrozja
cetyniec, ogłodek, kornik - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: kornikowate
strąkowcowate - charakterystyka
начать обучение
wydłużona, zagięta ku dołowi głowa; pokrywy krótkie, nie zakrywają odwłoka, są na nich włoski i łuski tworzące wzory; ciało owada drobno owłosione; rozwój larwalny w nasionach
strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, strąkowiec bobowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: strąkowcowate
sprężykowate - charakterystyka
начать обучение
wydłużone, spłaszczone ciało; masywny, żółtobrązowy lub czarny pancerz, na połączeniu przedtułowia i śródtułowia po stronie brzusznej aparat skokowy; larwy tzw. drutowce
osiewnik - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: sprężykowate
biedronkowate - charakterystyka
начать обучение
wypukła górna strona ciała, spłaszczona dolna; mała, wciągana pod tułów głowa; w większości drapieżne; hemolimfa toksyczna dla innych owadów
kózkowate - charakterystyka
начать обучение
podlegają ochronie; smukłe ciało; czułki zwykle dłuższe od ciała; larwy żyją pod korą
kozioróg dębosz, nadobnica alepjska - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: kózkowate
jelonkowate - charakterystyka
начать обучение
podlegają ochronie; duże; dobrze wykształcone żuwaczki, u samców tworzą tzw. rogi; larwy żyją w butwiejącym drewnie
jelonek - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: jelonkowate
biegaczowate - charakterystyka
начать обучение
podlegają ochronie; pokrywy często zrośnięte; skrzydła drugiej pary niekiedy zredukowane lub brak; głowa węższa od przedtułowia; nogi długie; drapieżne; larwy kampodeoidalne; przeważnie nocny tryb życia
biegacz skórzasty, biegacz złocisty, biegacz wręgaty, liszkarz mniejszy, liszkarz tęcznik - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: chrząszcze; Rodzina: biegaczowate
motyle (łuskoskrzydłe) - charakterystyka
начать обучение
dwie pary błoniastych skrzydeł; zwykle ciało i skrzydła pokryte łuskami; aparat gębowy ssący (może być uwsteczniony); larwy polipodialne (gąsienice), poczwarki zamknięte, często otoczone dodatkowym kokonem
zwójkowate - charakterystyka
начать обучение
małe motyle o szerokich skrzydłach; larwy wielu gatunków zawijają liście
owocówka jabłkóweczka - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: zwójkowate
prządkowate - charakterystyka
начать обучение
żyją w klimacie równikowym i podzwrotnikowym; larwy przed przepoczwarzeniem przędą kokon z jednej nici
jedwabnik morwowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: prządkowate
bielinkowate - charakterystyka
начать обучение
średnie lub duże motyle dzienne; żółte lub białe skrzydła; dobrze rozwinięte, długie przednie nogi; występują na otwartych przestrzeniach, latają nisko
bielinek kapustnik, niestrzęp głogowiec - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: bielinkowate
pawicowate - charakterystyka
начать обучение
duże motyle z pawimi oczkami na skrzydłach; głównie tropikalne
jedwabnik dębowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: pawicowate
brudnicowate - charakterystyka
начать обучение
średniej wielkości owłosione motyle o zredukowanej ssawce i odwłoku samicy zakończonym pęczkiem długich włosów
kuprówka rudnica - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: brudnicowate
sówkowate - charakterystyka
начать обучение
krępe ciało; długi owłosiony odwłok; wąskie, ciemno zabarwione skrzydła; na pierwszej parze skrzydeł wzór "sówki"; aktywne nocą, lecą do światła
rolnica zbożówka - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: sówkowate
molowate - charakterystyka
начать обучение
małe motyle z owłosioną głową; słabo wykształcona ssawka; wąskie, często zakończone strzępiną skrzydła
mól odzieżowy, mól ziarniak - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: molowate
omacnicowate - charakterystyka
начать обучение
niewielkie, skromnie ubarwione motyle; I para skrzydeł trójkątna i wąska, II para znacznie szersza; u wielu gatunków ssawka uwsteczniona
mklik mączny - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: omacnicowate
zawisakowate - charakterystyka
начать обучение
podlegają ochronie; duże, masywne motyle; skrzydła I pary długie i wąskie (lancetowate); odwłok stożkowo zwężający się; szybki, zwinny lot; motyle nocne
postojak wiesiołkowiec - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: zawisakowate
modraszkowate - charakterystyka
начать обучение
objęte ochroną; niewielkie rozmiary; wyraźny dymorfizm płciowy polegający na różnym ubarwieniu samców i samic
modraszek - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: modraszkowate
paziowate - charakterystyka
начать обучение
podlega ochronie; barwne motyle dzienne; powolny, żeglujący lot; tylne skrzydła wydłużone w tzw. ogon; większość gatunków tropikalna
paź żeglarz, niepylak apollo, niepylak mnemozyna - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: motyle (łuskoskrzydłe); Rodzina: paziowate
muchówki (dwuskrzydłe) - charakterystyka
начать обучение
skrzydła I pary błoniaste, II pary silnie zredukowane przekształcone w przezmianki; aparat gębowy różnego typu; larwy apodialne - czerwie lub mające nieczłonowane odnóża; poczwarka wolna lub bobówka
pryszczarkowate - charakterystyka
начать обучение
podobne do komarów; zredukowane narządy gębowe; imago żyje krótko
pryszczarek helski - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: pryszczarkowate
śmietkowate - charakterystyka
начать обучение
imago przypomina muchę; żywią się nektarem i pyłkiem
śmietka cebulanka, śmietka ćwiklana, śmietka kapuściana - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: śmietkowate
niezmiarkowate - charakterystyka
начать обучение
drobne muchówki o krótkim ciele; larwy rozwijają się zwykle na łodygach roślin
niezmiarka paskowana - systamatyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: niezmiarkowate
nasionnicowate - charakterystyka
начать обучение
drobne owady o ciemnych smugach na skrzydłach; samice mają płaskie pokładełko
nasionnica trześniówka - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: nasionnicowate
muchowate - charakterystyka
начать обучение
średnia wielkość; segmenty tułowiowe zrośnięte; na czole i śródtułowiu szczecinki ułożone w rzędy
mucha domowa - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: muchowate
gzowate - charakterystyka
начать обучение
duże muchówki; owłosione ciało; uwstecznione narządy gębowe (imago nie odżywiają się); larwy prowadzą pasożytniczy tryb życia
giez koński, giez bydlęcy, giez owczy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: gzowate
wpleszczowate - charakterystyka
начать обучение
uskrzydlone lub bezskrzydłe; spłaszczone grzbieto-brzusznie; żywią się krwią ssaków i ptaków; larwy rozwijają się w macicy samicy, które rodzą je tuż przed przepoczwarzeniem
wpleszcz owczy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: muchówki (dwuskrzydłe); Rodzina: wpleszczowate
pchły - charakterystyka
начать обучение
imago żywi się krwią ssaków, czasem ptaków, larwa żywi się szczątkami organicznymi; ciało spłaszczone bocznie; brak skrzydeł; narządy gębowe przystosowane do kłucia i ssania; odnóża dobrze rozwinięte, długie; czułki krótkie
pchła ludzka, pchła szczurza - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: pchły
błonkoskrzydłe - charakterystyka
начать обучение
2 pary skrzydeł błoniastych, spiętych haczykami (czasem skrzydeł brak); larwy apodialne lub polipodialne; poczwarki wolne; różnorodność form osobniczych
rośliniarki - charakterystyka
начать обучение
odwłok szeroko połączony z tułowiem; pokładełko
osnujkowate - chararakterystyka
начать обучение
ciemne z jaśniejszym rysunkiem; trójnożne larwy żerują gromadnie w oprzędach
Osnuja gwiaździsta - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: błonkoskrzydłe; Podrząd: rośliniarki; Rodzina: osnujowate
bleskotkowate - charakterystyka
начать обучение
małe, ciemne owady z żółtymi plamkami i zielonym lub niebieskim, metalicznym połyskiem; poliembrionia i dzieworództwo
owadziarki - charakterystyka
начать обучение
odwłok połączony z dolną częścią zatułowia, nad nasadą odnóży III pary; pokładełko przystosowane do wiercenia otworów i składania jaj; beznogie larwy pasożytują u owadów i pajęczaków
kruszynek - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: błonkoskrzydłe; Podrząd: owadziarki; Rodzina: bleskotkowate
żądłówki - charakterystyka
начать обучение
odwłok połączony z tułowiem stylikiem; pokładełko samic przekształcone w żądło połączone z gruczołem jadowym; larwy odżywiają się pokarmem przygotowanym przez osobniki dorosłe; wiele gatunków prowadzi społeczny tryb życia
mrówkowate - charakterystyka
начать обучение
wyraźnie oddzielona głowa, tułów i odwłok; stylik 1- lub 2-członowy; obecne gruczoły jadowe; owady społeczne; polimorfizm
mrówka rudnica, mrówka faraona - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: błonkoskrzydłe; Podrząd: żądłówki; Rodzina: mrówkowate
pszczołowate - charakterystyka
начать обучение
silnie owłosione; średniej wielkości; często żywo ubarwione; śródstopie III pary odnóży rozszerzone i owłosione, tworzy tzw. "szczoteczkę", na goleniach tzw. "koszyczek"; aparat gębowy gryząco-liżący; żyją pojedynczo lub społecznie
pszczoła miodna, trzmiel ziemny, trzmiel kamiennik, trzmiel ogrodowy - systematyka
начать обучение
Typ: stawonogi; Podtyp: tchawkodyszne; Gromada: owady; Podgromada: owady uskrzydlone; Rząd: błonkoskrzydłe; Podrząd: żądłówki; Rodzina: pszczołowate
osowate - charakterystyka
начать обучение
średnie i duże owady; czarne, rude lub żółte; skrzydła trwale złączone haczykami; przedtułów w tylnej części łukowato wycięte; odwłok może mieć stylik; większość gatunków społeczna
pterostigma
начать обучение
skleryt na przedniej krawędzi skrzydła owadów, często odmiennie ubarwiony, stanowi cechę diagnostyczną w taksonomii

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.