kolokwium 2

 0    96 карточки    dorotakula
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
pojazdy
начать обучение
Vehicles
niski i średni poziom
начать обучение
low and intermedium level
odporne na wyciek beczki
начать обучение
leak-proof drums
osłonione przed promieniowaniem
начать обучение
radiation-shielded
uszczelniony
начать обучение
sealed off
wypełniona cementem
начать обучение
be filled with cement
aktywność sejsmiczna
начать обучение
seismic activity
wstrząs
начать обучение
tremor
uszkodzić
начать обучение
damage
bezdyskusyjnie
начать обучение
undisputedly
wady
начать обучение
drawbacks
wada wynikająca z
начать обучение
drawback posed by
magazynowanie / składowanie
начать обучение
storage
pozbycie sie
начать обучение
disposal of
surowy, rygorystycznych
начать обучение
strigent
rdzewiejące pojemniki
начать обучение
rusting containers
krótkowzroczny
начать обучение
shortsighted
ładunek
начать обучение
cargo
zrzut
начать обучение
dumping of
dno morza
начать обучение
sea-bed
długo wyczekiwany
начать обучение
the long-awaited
przenikać, wsiąkać
начать обучение
seeping into
występować, zdarzyć się
начать обучение
occur
rozkładać się
начать обучение
decay
pułapkowanie, uwięzić
начать обучение
entrapping
zasklepaić, skupiać
начать обучение
converge
jamy, komory
начать обучение
caverns
upływ czasu
начать обучение
the passage of time
pod powierzchnią
начать обучение
below surface
złoża
начать обучение
beds
wyżłobiony
начать обучение
carved
obiekty
начать обучение
facility
w trakcie budowy
начать обучение
under construction
odpady transuranowe
начать обучение
transuranic refuse
wysypisko
начать обучение
dump
pręty
начать обучение
rods
stopienie
начать обучение
meltdown
zanurzyć sie
начать обучение
plunging into
skaza
начать обучение
flaw
ostrożność, środek zapobiegawczy
начать обучение
precaution
podmuch
начать обучение
blast
oddziaływać, wpływać
начать обучение
affect
opad promieniotwórczych
начать обучение
radioactive fallout
szeroki obszar
начать обучение
a wide area
w promieniu X km
начать обучение
within a radius of X km
trwa, w toku
начать обучение
is under way
odkażanie
начать обучение
decontamination oparation
regularne badania przesiewowe
начать обучение
regular screening
zgasić ogień
начать обучение
put out fire
system ostrzegawczy
начать обучение
warning system
twierdzić
начать обучение
allege
bialaczka
начать обучение
leukemia
wystepowanie
начать обучение
incidence
zapalenie oskrzeli
начать обучение
bronchitis
dochodzenie w sprawie wypadku
начать обучение
inquiry into the accident
zawierać, powstrzymać
начать обучение
contain
rozszczepienie jądra atomu
начать обучение
fission of the atom
spowodowany
начать обучение
due to
powyżej / nad / u góry
начать обучение
above
uwalniać
начать обучение
released
według
начать обучение
according to
zamykać
начать обучение
shut down
rurki
начать обучение
tubings
pęknięcie
начать обучение
rupture
wentylator
начать обучение
fan
kompresor
начать обучение
compressor
rura przepływowa
начать обучение
flow pipe
studnia dopływowa
начать обучение
sink
rura odpowietrzająca
начать обучение
vent pipe
skraplacz
начать обучение
condenser
wlot wody źródłowej
начать обучение
source water inlet
wymiennik ciepła wody chłodzącej
начать обучение
cooling water heat exchanger
zawór upustu ciśnienia
начать обучение
pressure release valve
parownik
начать обучение
evaporator
silnik na gaz ziemny lub wysokoprężny
начать обучение
natural gas or diesel engine
rura stalowa
начать обучение
steel tube
ciecz przenosząca ciepło
начать обучение
heat transfer fluid
zbiornik ciepła
начать обучение
heat reservoir
pompa ciepła
начать обучение
heat pump
kolektor
начать обучение
collector
dostawa gorącej wody
начать обучение
hot water supply
zasilanie energią elektryczną
начать обучение
power supply
wylot wody
начать обучение
water outlet
przewód kominowy
начать обучение
flue
ogrzewanie grzejnikami
начать обучение
radiator heating
ogniwo słoneczne
начать обучение
solar cell
izolacja
начать обучение
insulation
przewody powietrzne
начать обучение
air ducts
szklana pokrywa
начать обучение
glass cover
zawierający ogniwo słoneczne
начать обучение
containing solar cell
ogniwa paliwowe
начать обучение
fuel cells
opuszczony
начать обучение
desolate
efektywności energetycznej
начать обучение
energy efficiency
zużycie energii
начать обучение
Energy consumption
wpływ na zmiane klimatu
начать обучение
impact on climate change
łatwopalny
начать обучение
flammable

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.