Kodiranje - Programming

 0    54 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
izvorni kod
Distribucija izvornog koda je ilegalna.
начать обучение
source code
Distribution of the source code is illegal.
baza podataka
Baza podataka je ključan dio razvoja softvera.
начать обучение
library
Libraries are a key part of software development.
izvršiti
Molimo, pritisnite gumb "Start" da biste izvršili skriptu.
начать обучение
to execute
Please press the button "Start" to execute the script.
denvnik
Provjerili smo sve unose u ovaj dnevnik.
начать обучение
log
We checked all entries in this log.
izvršno okruženje
Ulogirani korisnik može odabrati i instalirati određeno izvršno okruženje
начать обучение
runtime environment
A logged-on user can select and install a particular runtime environment.
sturktura podataka
начать обучение
data structure
ukrižena platforma
Ponuđeno rješenje je ukrižena platforma što znači da može biti upotrebljena s različitim operativnim sustavima.
начать обучение
cross-platform
The solution offered is cross-platform which means it can be used with different operating systems.
+47 карточки
Урок является частью курса
"Poslovni engleski - informatika"
(всего 311 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.