kategoria zakupy

 0    34 карточки    aleksandrasokol1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ile kosztuje cukier?
начать обучение
how much is sugar?
czy mogę prosić o wodę? Poproszę butelkę wody
начать обучение
can i get some water please? I Will have a bottle of water
czy może mi Pan powiedzieć gdzie jest mleko?
начать обучение
could you tell me where the milk is?
czy ktoś Cię obsługuje?
начать обучение
are you being served?
czy ktoś Panu pomaga?
начать обучение
is someone helping/assisting you?
czy jesteście otwarci w niedzielę?
начать обучение
are you open on Sunday?
przepraszamy, jest dziś zamknięte
начать обучение
Sorry, it's closed today
ta sukienka jest dziś na wyprzedaży
начать обучение
this dress is on sale today
kup jedną (sztukę) odbierz drugą za połowę ceny
начать обучение
buy one, get one half price
szukam działu elektroniki
начать обучение
I am looking for electronics
to jest dział spożywczy, nie mamy elektroniki
начать обучение
this is the grocery department, we don't have electronics
czy jest do tego gwarancja?
начать обучение
does it come with a guarantee?
czy jesteś w kolejce? Czy to kolejka?
начать обучение
are you in the line/queue? Is this the line?
o przepraszam ta cena jest zbyt wysoka
начать обучение
oh sorry this price is way too high
czy mogę rozmawiać z menagerem?
начать обучение
could i speak to the manager?
czy mogę prosić o reklamowę?
начать обучение
could i have a plastic bag, please?
czy potrzebujesz pomocy w pakowaniu?
начать обучение
do you need aby help packing?
czy ma Pan kartę stałego klienta?
начать обучение
do you have a loyalty card?
płatność tylko gotówką
начать обучение
cash only
czy mogę je przymierzyć?
начать обучение
could I try these on?
czy mogę przymierzyć te buty?
начать обучение
Could I try these shoes on?
biorę rozmiar 10
начать обучение
I take a size 10
czy mają państwo przymierzalnię?
начать обучение
do you have a fitting room/ changing room?
gdzie jest przymierzalnia?
начать обучение
where is the fitting room?
czy macie to w mniejszym rozmiarze?
начать обучение
Have you got this in a smaller size?
jest troche za duży
начать обучение
it's a little too big
jest znacznie za duży
начать обучение
is much too big
nie podobają mi się
начать обучение
I don't like this
nie podoba mi się kolor
начать обучение
I do not like the color
z czego one są zrobione?
начать обучение
what are these made of?
czy są wygodne?
начать обучение
do you feel comfortable?
czy czujesz się komfortowo/swobodnie?
начать обучение
do you feel comfortable?
czy to jest tylko w tym kolorze?
начать обучение
is this the only color you've got?
co myślisz o tych? (np. butach)
начать обучение
what do you think about these? (e.g. shoes)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.