Jennifer and Ellen/vocabulary - describing people - 2019-02-19

 0    28 карточки    martinesss
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
nawalony
Jestem pijana (nawalona).
начать обучение
hammered
I am hammered.
Krzywy, zakrzywiony
начать обучение
Crooked
uzależniony od kawy
Jestem uzależniona od kawy. Nie mogę przeżyć bez pięciu kaw dziennie.
начать обучение
Coffee junkie
I'm a coffee junkie. I can't survive without five coffees a day.
radzić sobie
начать обучение
deal with
przekształcić się, zamienić się
Nie zawsze zamieniam się w to męskie alter ego.
начать обучение
turn into
I don’t always turn into into this masculine alter ego.
ostrożny
Zwykle jestem dość ostrożna.
начать обучение
cautious
I'm normally pretty cautious.
przetrwać coś
To jedyny sposób, aby przetrwać.
начать обучение
make it through
It’s the only way to make it through.
nurkowanie po muszle
начать обучение
conch diving
trzeźwieć po alkoholu
Próbowałam wytrzeźwieć.
начать обучение
sober up
I tried to sober up.
być zrobionym z czegoś (1 materiał np. paper)
Zabawka jest zrobiona z plastiku.
начать обучение
be made of
The toy is made of plastic.
być zrobionym z czegoś (więcej składników)
Sałatka składa się z sałaty, pomidorów, kukurydzy, papryki i sera feta.
начать обучение
be made from
The salad is made from lettuce, tomatoes, corn, paprika and feta cheese.
zniechęciło mnie, wzbudziło wstręt
Kolor zniechęcił mnie na początku.
начать обучение
put me off
The colour put me off at first.
odpychający
Jego zdaniem sprzedawca był wścibski i odpychający.
начать обучение
off-putting
He found the shop assistant nosy and off-putting.
mnóstwo czegoś, masa czegoś
W Wielkiej Brytanii musi być dużo osób pijących kawę.
начать обучение
loads of
There must be loads of coffee drinkers in UK.
To nie tak, że wszyscy jesteśmy tacy.
начать обучение
It's not as though we're all like that.
Ludzie na zasiłku
начать обучение
People on benefits.
To trochę surowe, okrutne.
начать обучение
That’s a bit harsh.
To trochę przesada.
начать обучение
That’s a bit of an overstatement.
Jak to się stało, że tu jesteś?
Jak do tego doszło, że mówisz w moim języku?
начать обучение
How come you are here?
How come you speak my language?
Jest jędzowata.
начать обучение
She’s bitchy.
najzwyklejsza arogancja (sama w sobie, czysta)
начать обучение
sheer arrogance
narzekać na kogoś (=complain)
Przestań narzekać na swojego szefa, jest bardzo miły.
начать обучение
bitch about
Stop bitching about your boss, he's very nice.
wyluzowany
начать обучение
laid-back
skłonność, tendencja (do czegoś)
On ma skłonność do złośliwości.
начать обучение
streak
He has a streak of malice.
wspomnieć o czymś
начать обучение
mention about something
Ma około 35 lat.
начать обучение
She’s in her mid thirties.
Ma około 30.
начать обучение
She’s in her early thirties.
Ma pod 40stkę.
начать обучение
She’s in her late thirties.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.