j. ang z Łęcką

 0    69 карточки    karolinaszymanska19
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
składać się z
начать обучение
consist of
wręczać, wręczyć, dostarczyć
начать обучение
to deliver
popularny wśród
начать обучение
popular with/among
prostota
начать обучение
simplicity
umożliwiać
начать обучение
to enable
być w czymś świetnym, lepszym niż inni
начать обучение
to excel
They all performed well, but the lead dancer really excelled.
luźny
начать обучение
loose
odludny
начать обучение
lone
samotny
начать обучение
lonly
sam
Jestem sam na pustyni.
начать обучение
alone
I'm alone in the desert.
podnosić się, wzrastać
Ceny paliwa wzrosły bardzo szybko.
начать обучение
rise - rose - risen
The prices of petrol rose very quickly.
bujny
начать обучение
lush
zapewniać / dostarczać
начать обучение
provide
wystarczający
начать обучение
sufficient
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
начать обучение
source
Bread is a good source of fibre.
dostępny / osiągalny
начать обучение
available
dostępne na życzenie
начать обучение
available on request
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
начать обучение
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
начать обучение
participant
All the participants are asked to remain seated.
poniżej
начать обучение
below
podjąć /wziąć odpowiedzialność
начать обучение
undertake
wymagania (w stosunku do kandydata)
начать обучение
requirements
po czym natychmiast
начать обучение
whereupon
I told her she looked fat, whereupon she threw the entire contents of a saucepan at me and burst into tears.
świadomy
начать обучение
aware
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
начать обучение
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
wynagrodzenie/opłata
начать обучение
fee
przydawać się
Uważam, że robot kuchenny zawsze przyda się w kuchni.
начать обучение
come in handy
This money will come in handy when we go on vacation.
upośledzenie
начать обучение
impairment
behawioralne
начать обучение
behavioural
próba
начать обучение
attempt
samobójstwo
начать обучение
suicide
szkoda / krzywda
начать обучение
harm
nieład / zaburzenie
начать обучение
disorder
leczenie
Opracowano nową metodę leczenia raka.
начать обучение
treatment
New treatment for cancer has been devised.
tarczyca
начать обучение
thyroid
odlot samolotu
начать обучение
departure
gotowość
начать обучение
willingness
żyjący w złych warunkach / upośledzony (społecznie)
начать обучение
underprivileged
Children from an underprivileged family background are statistically more likely to become involved in crime.
upewniać / zapewniać
начать обучение
insure
nędza / cierpienie / maruda
начать обучение
misery
rozłam / podział
начать обучение
split
umiejętności
начать обучение
skills
objętość / pojemność / zakres
начать обучение
capacity
cud
начать обучение
prodigy
fagot
начать обучение
bassoon
przydatność / użyteczność
начать обучение
suitability
inaczej / w inny sposób / w przeciwnym razie
начать обучение
otherwise
optować za czymś / wybierać coś
начать обучение
opt for sth
noclegi / zakwaterowanie
начать обучение
lodging
bez względu na / pomimo / mimo wszystko
начать обучение
regardless
sprawozdanie / relacja / ubezpieczenie
начать обучение
coverage
wspierać / zachęcać
начать обучение
encourage
egzekucja / egzekwowanie
начать обучение
enforcement
nadużywać/wykorzystywać
начать обучение
abuse
przylegać do czegoś / stosować się dobczegoś
начать обучение
adhere to sth
trzymać się kogoś / popierać kogoś
начать обучение
adhere to sb
poprzedni / przedwczesny
начать обучение
previous
ujawniać / odsłonić
начать обучение
disclose
uzyskać / obowiązywać
начать обучение
obtain
ważny (np. o paszporcie)
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
начать обучение
valid
My passport is valid till the year 2012.
zrzec się / zrezygnować
начать обучение
waive
pominięcie / zaniechanie
начать обучение
omission
mieć na względzie / cenić / szanować
начать обучение
regard
niewolnik
начать обучение
slave
niewolnictwo
начать обучение
slavery
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
начать обучение
prevent
We've prevented a disaster.
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
начать обучение
fraud
credit card fraud
sąsiedztwo / okolica
начать обучение
neighbourhood
zaangażowanie, aby / zobowiązanie wobec
начать обучение
comitment to

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.