În oraș - In the city

 0    26 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Scuzați-mă, cum ajung la stație?
начать обучение
Excuse me, how to get to the station?
catedrală
Mâine va fi un concert de orgă în catedrală.
начать обучение
cathedral
There will be an organ concert in the cathedral tomorrow.
E vreun restaurant în apropiere?
начать обучение
Is there a restaurant nearby?
stradă
Caut strada Libertății.
начать обучение
street
I am looking for the Liberty Street.
autobuz
Autobuzul numărul 223 merge spre IKEA.
начать обучение
bus
Bus number 223 goes to IKEA.
clădire
Care este cea mai înaltă clădire din acest oraș?
начать обучение
building
What is the highest building in this city?
oficiu poștal
Pot cumpăra timbre în oficiul poștal?
начать обучение
post office
Can I buy stamps at the post office?
+19 карточки
Урок является частью курса
"Engleza pentru călătorii "
(всего 316 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.