In a meeting - Într-o ședință

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I'm convinced that this project will be a success.
начать обучение
Sunt convins că acest proiect va fi un succes.
From my point of view, I think we need more sellers.
начать обучение
Din punctul meu de vedere, cred că avem nevoie de mai mulți vânzători.
I'm not sure about that.
начать обучение
Nu sunt sigur de asta.
fem. sigură
What does everyone think about it?
начать обучение
Ce credeți cu toții despre aceasta?
We are going to discuss the new changes.
начать обучение
Vom discuta noile schimbări.
Several people didn't attend the last meeting.
начать обучение
Câțiva oameni nu s-au prezentat la ultima ședință.
Today we are going to talk about the new sales.
начать обучение
Astăzi vom vorbi despre noile vânzări.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Romanian"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.