Immigration Issues (1)

 0    69 карточки    michalklimek4
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
grinding poverty
начать обучение
skrajne ubóstwo
utter loneliness
начать обучение
całkowita samotność
aching loneliness
начать обучение
bolesna samotność
racial oppresion
начать обучение
opresja rasowa
self-imposed exile
начать обучение
dobrowolne wygnanie; dobrowolny emigrant
deep-rooted prejudice
начать обучение
głęboko zakorzenione uprzedzenie
blatant prejudice
начать обучение
rażące / jawne uprzedzenie
inexorable decline
начать обучение
nieubłagany/nieunikniony spadek
unjustly accused of commiting vicious crimes
начать обучение
niesprawiedliwie oskarżony o popełnienie okrutnych przestępstw
to claim social benefits
начать обучение
ubiegać się o świadczenia społeczne
irreversible decline
начать обучение
nieodwracalny spadek
pose a challenge
начать обучение
stanowić wyzwanie
to force to go into exile
начать обучение
zmuszać do wygnania
to meet certain criteria
начать обучение
spełniać określone kryteria
to seek asylum /əˈsaɪləm/
начать обучение
szukać azylu / əˈsaɪləm /
to flee the country
начать обучение
uciec z kraju
to hinder the progress of children
начать обучение
utrudniać postęp dzieciom
poor access to healthcare
начать обучение
słaby dostęp do opieki zdrowotnej
to escape persecution
начать обучение
uniknąć prześladowań; The date of the meeting escaped my notice (umknęła mojej uwadze); When she saw them together, a gasp of amazement escaped her lips.(Kiedy ona zobaczyła ich razem, okrzyk zdziwienia wydobył się z jej ust.)
human ingenuity /ˌɪndʒəˈnuːəti/
начать обучение
ludzka pomysłowość
exeptional bravery
начать обучение
wyjątkowa odwaga
validity
начать обучение
ważność
to put aside small fortune
начать обучение
odłożyć na bok małą fortunę
desirability of products
начать обучение
atrakcyjność produktów
from savagery to civilisation
начать обучение
od dzikości po cywilizację
inevitability of global warming
начать обучение
nieuchronność globalnego ocieplenia
fearful
начать обучение
straszny, przerażający
inadequacy of social spending
начать обучение
nieadekwatność wydatków socjalnych
resourceful
начать обучение
zaradny
unimaginative person
начать обучение
osoba pozbawiona wyobraźni
diligent
начать обучение
pilny, staranny, sumienny
outlying suburb
начать обучение
odległe przedmieście
to revoke citizenship
начать обучение
cofnąć, unieważnić obywatelstwo
to confer rights /citizenship
начать обучение
przyznawać prawa / obywatelstwo
to obtain citizenship
начать обучение
uzyskać obywatelstwo
inexorable exile
начать обучение
nieuniknione wygnanie
desirable
начать обучение
pożądany
prejudice against
начать обучение
uprzedzenia wobec
descendant
начать обучение
potomek
to take the chance
начать обучение
wykorzystać możliwość
take a chance
начать обучение
zaryzykować, podjąć ryzyko
to face huge obstacles
начать обучение
stawić czoła ogromnym przeszkodom
to be exposed to something
начать обучение
być narażone na coś
to benefit from something
начать обучение
czerpać korzyść z czegoś
you should avail yourself of it
начать обучение
powinieneś z tego skorzystać
meticulously
начать обучение
drobiazgowo, dokładnie, skrupulatnie
legal advice
начать обучение
Porada prawna
elopement
начать обучение
ucieczka kochanków
to make do with something
начать обучение
zadowolić się czymś
to be growing at fast rate
начать обучение
rosnąć w szybkim tempie
to be entitled to sick leave
начать обучение
być upoważnionym/uprawnionym do zwolnienia chorobowego
to have tremendous impact on
начать обучение
mieć ogromny wpływ na
meticulously
начать обучение
drobiazgowo, skrupulatnie
denial
начать обучение
odmowa
bitter resentment
начать обучение
gorzka uraza
resettlement
начать обучение
przesiedlenie
resettle
начать обучение
przesiedlać
elope
начать обучение
uciec, aby się pobrać potajemnie
to resent somebody
начать обучение
mieć do kogoś żal, czuć do kogoś urazę
to drain
начать обучение
osuszać, spuszczać wodę, odsączać
starve
начать обучение
głodować
endure
начать обучение
znieść, wytrzymać
to border on starvation
начать обучение
być na granicy głodu
urban drainage infrastructure
начать обучение
miejska infrastruktura odwadniająca /kanalizacyjna
turn down the offer
начать обучение
odrzucić ofertę
unfathomable /ʌnˈfæðəməbəl/ too strange or mysterious to be understood
начать обучение
niezgłębiony, niezbadany
human endurance
начать обучение
wytrzymałość ludzka
steadfastness
начать обучение
niezłomność, nieugiętość
evacuee
начать обучение
wysiedleniec, osoba ewakuowana

См. похожие карточки:

Social issues

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.