IK September 11

 0    50 карточки    dariuszlenkiewicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
needle
начать обучение
igła
subconscious
начать обучение
podświadomy
to get to know
начать обучение
poznać
household appliances
начать обучение
sprzęt AGD
at once
начать обучение
natychmiast
temple
начать обучение
świątynia
costs / expenses
начать обучение
koszty / wydatki
shopping mall
начать обучение
centrum handlowe
naive
начать обучение
naiwny
gullible
начать обучение
naiwny
tv series/ show
начать обучение
serial / serial telewizyjny
suffer
начать обучение
ucierpieć
dependence
начать обучение
zależność
summary
начать обучение
streszczenie
thread (in the story)
начать обучение
wątek (w opowiadaniu)
enumerate /name / list
начать обучение
wyliczyć / nazwa / lista
craft
He's an expert in his craft.
начать обучение
rzemiosło
On jest ekspertem w swoim rzemiośle.
competitive
I believe our prices are competitive.
начать обучение
konkurencyjny
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
durable
начать обучение
trwały
luxury
начать обучение
luksusowy
dishwasher
начать обучение
zmywarka
to honk
начать обучение
trąbić
loneliness
начать обучение
samotność
skillful
начать обучение
zręczny
neighboring, adjacent
начать обучение
sąsiedni, sąsiadujący
stubbornness
начать обучение
upór
anticipation
начать обучение
przewidywanie
poisonous
начать обучение
trujący
bore
начать обучение
nudziarz
enforcement
начать обучение
egzekucja
reluctantly
I warned my son to behave, after which he reluctantly handed his toy to me.
начать обучение
niechętnie
Upomniałem mojego syna, żeby się zachowywał, po czym niechętnie oddał mi swoją zabawkę.
preparation
Preparation of the conference took one month.
начать обучение
przygotowanie
Przygotowanie konferencji zajęło jeden miesiąc.
employers owners
начать обучение
właściciele pracodawców
recommended
начать обучение
Zaleca
thus
начать обучение
tak więc / tym samym
rely on
начать обучение
polegać na
employee
The company employs 1000 employees.
начать обучение
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
take the initiative
начать обучение
podjąć inicjatywę
attending meetings
начать обучение
uczestnictwo w spotkaniach
assessed
начать обучение
oceniano
abilities / skills
начать обучение
umiejętności / umiejętności
oportunities
начать обучение
Przygotowywane
traits
начать обучение
cechy
personality traits
начать обучение
cechy osobowości
counsellors
начать обучение
doradcy
confident about your abilities
начать обучение
pewny swoich umiejętności
negative about former job
начать обучение
negatywny w stosunku do poprzedniej pracy
maintain eye contact
начать обучение
utrzymywać kontakt wzrokowy
overview
начать обучение
przegląd
enroll in a course
начать обучение
zapisać się na kurs

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.