HISTORIA - daty

 0    36 карточки    xomkax
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Pierwsza cywilizacja
начать обучение
3500 p.n.e.
Pierwsze igrzyska olimpijskie
начать обучение
776 p.n.e.
Powstanie Rzymu
начать обучение
753 p.n.e.
Bitwa pod Maratonem
начать обучение
490 p.n.e.
Upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego
начать обучение
476
Chrzest Polski
начать обучение
966
Zjazd w Gnieźnie
начать обучение
1000
Pierwsza koronacja - Bolesław Chrobry
начать обучение
1025
Testament Krzywoustego - dzielnice
начать обучение
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
начать обучение
1226
Założenie Uniwersytetu w Krakowie
начать обучение
1364
Bitwa pod Grunwaldem
начать обучение
15 lipca 1410
Hołd Pruski
начать обучение
1525
Wielka bitwa z Zakonem Krzyżackim
начать обучение
1409-1410
Unia Lubelska
начать обучение
1569
Potop Szwedzki
начать обучение
1655
Odsiecz Wiedeńska
начать обучение
1683
I rozbiór Polski
начать обучение
1772
Sejm Czteroletni zwany Wielkim
начать обучение
1788-1792
Konstytucja 3 Maja
начать обучение
1791
II rozbiór Polski
начать обучение
1793
Powstanie Kościuszkowskie
начать обучение
1794
III rozbiór Polski
начать обучение
1795
Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
начать обучение
1797
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
начать обучение
1807
Utworzenie Królestwa Polskiego
начать обучение
1815
Powstanie Listopadowe
начать обучение
1830-1831
Wiosna Ludów
начать обучение
1848
Odkrycie Ameryki
начать обучение
1492
Powstanie Styczniowe
начать обучение
1863-1864
Rewolucja Październikowa
начать обучение
1917
I wojna Światowa
начать обучение
1914-1918
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
начать обучение
11 listopada 1918
Uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej
начать обучение
1997
Przyjęcie Polski do NATO
начать обучение
1999
Przyjęcie Polski do UE
начать обучение
2004

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.