Have a nice trip

 0    50 карточки    damiankozniewski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Chcę jechać do centrum.
начать обучение
I want to go to the center.
Chcę mi się pić.
начать обучение
I'm thirsty.
Ja chcę jechać do Rosji, aby zobaczyć mistrzostwa świata
начать обучение
I want to go to Russia to see the world championships
Gdzie chcesz jechać?
начать обучение
Where do you want to go?
Gdzie chcesz iść?
начать обучение
Where do you want to go?
Kiedy chcesz jechać?
начать обучение
When you want to go?
Kiedy chcesz jechać do Francji?
начать обучение
When you want to go to France?
Gdzie chcesz jechać w te wakacje
начать обучение
Where do you want to go this summer?
Bilet pierwszej klasy.
начать обучение
First-class ticket.
Bilet drugiej klasy
начать обучение
Second-class ticket
Bilet normalny
начать обучение
Normal ticket
Bilet powrotny
начать обучение
Return ticket
Bilet w jedną stronę.
начать обучение
A one-way ticket.
Bilet w dwie strony.
начать обучение
Return ticket.
Chce kupić bilet do Warszawy.
начать обучение
I want to buy a ticket to Warsaw.
Poproszę jeden bilet.
начать обучение
One ticket please.
Poproszę jeden bilet normalny.
начать обучение
One normal ticket, please.
Proszę to powiedzieć jeszcze raz.
начать обучение
Please say it again.
Proszę to powiedzieć powoli.
начать обучение
Please say it slowly.
Czy mozesz powiedzieć to wolniej?
начать обучение
Can you say it more slowly?
Czy możesz powiedzieć to jeszcze raz?
начать обучение
Can you say it again?
Czy mogłabyś powiedzieć to jeszcze raz?
начать обучение
Could you say it again
Ile kosztuje bilet do Gdańska?
начать обучение
How much is a ticket to Gdansk?
Ile kosztują dwa bilety do Hamburga?
начать обучение
How much are two tickets to Hamburg?
Peron
начать обучение
Platform
Pociąg
начать обучение
Train
Samolot
начать обучение
Plane
Lotnisko
начать обучение
Airport
Podróż.
начать обучение
Journey.
Jak długo to potrwa?
начать обучение
How long will it take?
Jak długo zamierzasz tu zostać?
начать обучение
How long are you going to stay here?
Jak długo zamierzasz planować podróż?
начать обучение
How long are you going to plan the trip?
Chciałbym otworzyć konto bankowe.
начать обучение
I would like to open a bank account.
Jest mi zimno.
начать обучение
It's cold.
Jest mi gorąco.
начать обучение
I'm hot.
Chcę jechać do Szkocji.
начать обучение
I want to go to Scotland.
Ile razy autobus staje po drodze?
начать обучение
How many times the bus is on the way?
Ile czasu mamy tutaj?
начать обучение
How much time do we have here?
Jak długo pociąg stoi tutaj?
начать обучение
How long does the train stand here?
Szcześliwej podróży
начать обучение
Have a nice trip
Czy autobus ma toaletę?
начать обучение
Does the bus have a toilet?
Czy autobus ma klimatyzację?
начать обучение
Does the bus have air conditioning?
Czy pokój ma klimatyzację?
начать обучение
Does the room have air conditioning?
Czy pokój ma wi-fi?
начать обучение
Does the room have wi-fi?
Czy pociąg ma wifi?
начать обучение
Does the train have wifi?
Czy samolot ma wifi?
начать обучение
Does the plane have wifi?
Czy samoloty mają a wifi?
начать обучение
Do planes have a wifi?
Gdzie jest mój bagaż?
начать обучение
Where is my luggage?
Szukam mojego bagażu.
начать обучение
I'm looking for my luggage.
Gdzie muszę zmienić pociąg?
начать обучение
Where do I have to change train?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.