Handlingar - Actions

 0    31 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
att vara
Det är trevligt att vara här.
начать обучение
be
It's nice to be here.
att ha
Ja har inga pengar.
начать обучение
have
I don't have any money.
att vilja
Vad vill du?
начать обучение
want
What do you want?
måste
Jag måste köpa en biljett.
начать обучение
must
I must buy a ticket.
att kunna
Kan du hjälpa mig?
начать обучение
can
Can you help me?
att ge
Kan du ge mig 5 kronor?
начать обучение
give
Can you give me 5 crowns?
att hjälpa
Kan du hjälpa mig?
начать обучение
help
Can you help me?
att gå
Jag vill gå till fots.
начать обучение
go
I want to go on foot.
att gilla
Jag gillar det.
начать обучение
like
I like it.
att göra
Vad gör du på kvällarna?
начать обучение
do
What are you doing in the evenings?
att baka
Min mamma bakar smakliga kakor.
начать обучение
bake
My mother bakes delicious cakes.
att veta
Jag vet inte.
начать обучение
know
I do not know.
att leta efter
Jag letar efter en utgång.
начать обучение
look for
I am looking for exit.
att dricka
Ska du dricka vin?
начать обучение
drink
Would you like to drink wine?
att sova
Sov gott!
начать обучение
sleep
Sleep well!
att promenera
Imorgon ska vi promenera i Gamla stan.
начать обучение
walk
Tomorrow we will walk in the old town.
att få
När ska jag få min maträtt?
начать обучение
get
When will I get my dish?
att komma till
Hur kommer jag till järnvägsstationen?
начать обучение
get
How can I get to the train station.
att använda
Vårt program är enkelt att använda.
начать обучение
use
Our program is easy to use.
att se
Jag ser en stjärna.
начать обучение
see
I see a star.
att komma
Varifrån kommer du?
начать обучение
come
Where do you come from?
att tala
Talar du engelska?
начать обучение
speak
Do you speak English?
att prata
Jag vill prata med chefen.
начать обучение
speak
I want to talk to the boss.
att säga
Säg vad du tror.
начать обучение
tell
I want to say something to you in private.
att kosta
Hur mycket kostar öl?
начать обучение
cost
How much does the beer cost?
att köpa
Jag skulle vilja köpa en flaska vatten.
начать обучение
buy
I would like to buy a bottle of water.
att betala
Vem ska betala för det?
начать обучение
pay
Who will pay for it?
att låna
Kan jag låna din bok?
начать обучение
borrow
Can I borrow your book?
att stänga
Kan du stänga fönstret?
начать обучение
close
You can close the window?
att öppna
När öppnar man banken?
начать обучение
open
When does the bank open?
att titta
Gillar du att titta på filmer?
начать обучение
watch
Do you like watching films?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.