Great news for Britain PI2 4/4

 0    30 карточки    wdebski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zasługiwać
начать обучение
to deserve (to do)
renoma, reputacja, opinia
начать обучение
reputation, reputation, reputation
Nie rozumiesz znaczenia tego wydarzenia
начать обучение
You don't understand the meaning of this event
kosmici
начать обучение
aliens
sprowadzony z powrotem
начать обучение
brought back
Naprawdę mnie to nie obchodzi.
начать обучение
I really don't care. I'm really not bothered.
koniecznie
начать обучение
necessarily
rozwijać się
начать обучение
develop, branch
Twój punkt widzenia jest trudny do zaakceptowania przeze mnie
начать обучение
Your point of view is difficult for me to accept
Z całym szacunkiem
начать обучение
With all due respect
To sprawia, że ​​brzmisz jak premier
начать обучение
It makes you sound like a prime minister
To sprawia, że ​​brzmisz tak, jakbyś je znał osobiście
начать обучение
It makes you sound like you know them personally
To wydaje mi się takie przygnębiające.
начать обучение
It seems so depressing to me.
znaczący wpływ
начать обучение
significant impact
błyskawiczna satysfakcja
начать обучение
instant satisfaction, gratification
młodzież
начать обучение
youth
Zjednoczone Królestwo jest oficjalnie prowadzone przez premiera.
начать обучение
The United Kingdom is officially led/run by the Prime Minister.
Najlepsze w nim jest to, że dba o edukację
начать обучение
The best part/thing about him is that he cares about education
panować tu
начать обучение
reign here
koronować
начать обучение
crown
To niekoniecznie zła rzecz.
начать обучение
This is not necessarily a bad thing.
Myślę, że przez niego bardzo cierpiała
начать обучение
I think she suffered a lot because of him
Myślę, że sposób, w jaki do mnie mówi, jest wredny
начать обучение
I think/reckon the way he talks to me is mean
Niekoniecznie jest najlepszą osobą do pracy
начать обучение
He is not necessarily the best person to work
odpowiednia osoba do pracy
начать обучение
the right/suitable person for the job
chodź kolego, nie jest dobrze siedzieć i współczuć sobie
начать обучение
come buddy/ come on mate, it's not good to sit there and feel sorry for yourself
nadawanie
начать обучение
broadcast
otrzymać
начать обучение
receive
stabilny
начать обучение
stable
w porównaniu do
начать обучение
compared to

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.