Gramatyka - граматика

 0    16 карточки    VocApp
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Czym jest Skrajnie Uproszczona Gramatyka?
Co za oszczędność czasu! Zamiast uczyć się setek reguł, opanuj te kilkanaście zasad, które dadzą Ci 80% możliwości (dopuszczając robienie drobnych błędów).
начать обучение
Jest to kilka uproszczonych zasad, które - nie licząc wyjątków, nieregularności, itd. - pozwolą Ci formułować dłuższe, nie zawsze w 100% poprawne, ale zrozumiałe wypowiedzi.
rzeczownik
начать обучение
W języku ukraińskim (tak samo jak w polskim) rzeczowniki odmieniają się przez trzy rodzaje, a także posiadają liczbę pojedynczą i mnogą.
czasownik w czasie teraźniejszym
Liczba pojedyńcza - (я) роблю, несу, співаю, (ти) робиш, несеш, співаєш, (він/вона/воно) робить, несе, співає; Liczba mnoga - (ми) робимо, несемо, співаємо, (ви) робите, несете, співаєте, (вони) роблять, несуть, співають
начать обучение
Dodaj odpowiednią końcówkę w zależności od osoby i liczby.
Czas przyszły - prosty i złożony
начать обучение
Prosty i złożony różnią się wyłącznie sposobem tworzenia, poza tym nie ma żadnej różnicy lub reguł a propos użycia tej czy innej formy, są zamieniane nawzajem.
czasownik w czasie przeszłym
начать обучение
65
czasownik w czasie przyszłym prostym
Dołącz odpowiednie końcówki do bezokolicznika, np. (я) робитиму, (ти) робитимеш, (вони) робитимуть.
начать обучение
66
czasownik w czasie przyszłym złożonym
Dodaj do czasownika бути (być) bezokolicznik czasownika - np. (я) буду робити, (ти) будеш робити, (вони) будуть робити
начать обучение
67
Przymiotniki zakończone na -ий, -ій są rodzaju męskiego.
начать обучение
дивний (dziwny), цікавий, (interesujący) відомий (znany).
Przymiotniki zakończone na -а, -я są rodzaju żeńskiego.
начать обучение
дивна (dziwna), цікава,(interesująca) відома (znana).
Przymiotniki zakończone na -e, -є są rodzaju nijakiego
начать обучение
дивне, (dziwne) цікаве, (interesujące) відоме (znane).
słowo przeciwne
np. щасливий - нещасливий (szęśliwy - nieszczęśliwy), впевнений - невпевнений (pewny-niepewny)
начать обучение
dodaj "не" przed słowem
stopień wyższy przymiotnika
np. холодний (zimny) - холоднійший, гарний (ładny) - гарніший.
начать обучение
dodaj sufiks "-ш-" albo"-іш-" do rdzenia słowa; użyj przed przymiotnikiem більш/менш (mniej/bardziej) + przymiotnik
більш холодний, менш гарний (bardziej zimny, mniej ładny)
stopień najwyższy przymiotnika
найхолодніший, якнайкраще (najzimniejszy, jak najbardziej)
начать обучение
dodaj prefiks "най-" lub"-(як/що)най-" do początkąwej formy przymiotnika; użyj przed przymiotnikiem найбільш/найменш (najmniej/najbardziej) + przymiotnik
найбільш холодний, найменш гарний (najbardziej zimny, najmniej ładny)
negacja dla czasownika
начать обучение
не
Brakuje Ci słowa?
начать обучение
Powiedz to "naokoło" lub użyj słowa "międzynarodowego"; jak się zastanowisz, na pewno okaże się, że znasz takich dużo.
Jak najlepiej uczyć się gramatyki?
начать обучение
Przyswajając ogromną liczbę poprawnych zdań, a następnie zapoznając się z regułkami.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.