Gramatyka

 0    28 карточки    VocApp
 
Вопрос język polski Ответ język polski
liczba mnoga rzeczownika
начать обучение
dodaj końcówkę "-en" lub "-s", gdy chcesz utworzyć liczbę mnogą rzeczownika.
stopień najwyższy przymiotnika
np. kort (krótki) -> kortst (najkrótszy)
начать обучение
dodaj końcówkę "-st" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
formy grzecznościowe
начать обучение
zwracaj sie do wszystkich, używając zaimka osobowego "u" (Pani, Pan, Państwo) i czasownika w 3. os. l. poj. + "alstublieft" (proszę), gdy konieczne
imiesłów dokonany
начать обучение
ge + rdzeń czasownika + d/t (nie dotyczy to czywiście czasowników nieregularnych, w tym "gaan")
np. werken -> gewerkt
zdanie pytające w czasie przeszłym Perfektum
Dlaczego poszła do szkoły?
начать обучение
(słówko pytające) + czasownik posiłkowy w formie osobowej + podmiot + reszta zdania za wyjątkiem imiesłowu dokonanego + imiesłów dokonany +?
Waarom is ze naar de school gegaan?
stopień wyższy przymiotnika
np. groot (duży) -> groter (większy)
начать обучение
dodaj końcówkę "-er" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
zdanie przeczące w czasie teraźniejszym
My nie idziemy do szkoły.
начать обучение
podmiot + czasownik w formie osobowej + niet/geen + cała reszta
We gaan niet naar school.
+21 карточка
Урок является частью курса
"Niderlandzki: dzień drugi"
(всего 284 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

RzeczyI, lub, ale, więc...PrzestrzeńPrzydatne zwrotyWłaściwościCzasLiczbyTypowa rozmowa z podręcznikaUczenie się nowych rzeczyDobre rady

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.