Gracjan ang rozne

 0    58 карточки    adi0
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wykwintnie
начать обучение
neatly
ilość
начать обучение
amount
Obliczenia
начать обучение
calculations
raczej
To dość skomplikowane.
начать обучение
rather
It's rather complicated.
przyrostek
начать обучение
suffix
pod
начать обучение
underneath
powierzchowność
начать обучение
exterior
w przeciwnym razie
начать обучение
otherwise
Chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
начать обучение
Although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
nie do odzyskania
начать обучение
unrescuable
współpracownik
начать обучение
associate
rodzeństwo
начать обучение
sibling
Rasy
начать обучение
breeds
zniekształcony
начать обучение
distorted
zasypany
начать обучение
lavished
krawaty
начать обучение
ties
dobre geny
начать обучение
good genes
kumpel
Zac i Peter są kumplami od przedszkola.
начать обучение
mate
Zac and Peter have been mates since kindergarten.
siłą napędową
начать обучение
driving force
cechy atrakcyjne seksualnie
начать обучение
sexually attractive qualities
określone rysy twarzy
начать обучение
specific facial features
przyciągnięty do mężczyzn
начать обучение
drawn toward men
posiadać
начать обучение
possess
cechy
начать обучение
qualities
uważane
начать обучение
considered
potomstwo
начать обучение
offspring
wypowiedział to zdanie
начать обучение
uttered this phrase
szczególnie
начать обучение
particularly
lament
начать обучение
lamentation
melodia
начать обучение
tune
wściekły
начать обучение
raging
głęboko zanurza się w
начать обучение
deep dives into
inaczej
начать обучение
otherwise
wpływającym
начать обучение
influencing
cykl miesięczny
начать обучение
monthly cycle
cechy
начать обучение
qualities
dni płodne
начать обучение
fertile days
cham
начать обучение
cad
Przy takiej obfitości opcji
начать обучение
With such an abundance of options
ustatkować się
начать обучение
settle down
uważać za opiekuńczy
начать обучение
deem caring
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
начать обучение
responsible
I'm responsible for the key clients.
pielęgnowaniu
начать обучение
nurturing
płodny
начать обучение
fertile
wysoki popyt
начать обучение
high demand
dyspozycyjność
начать обучение
availability
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
начать обучение
empowerment
kobiety przodków
начать обучение
ancestral females
nie martw się
начать обучение
don't afflict
próby
начать обучение
attempting
szkodliwy
Spędzanie zbyt długiego czasu na zewnątrz może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.
начать обучение
detrimental
Spending too much time outdoors can have a detrimental effect on your health.
do przyczyny
начать обучение
to the cause
czy
начать обучение
whether or not
co dzieje się w okresie poporodowym
начать обучение
what happens in the postpartum period
lepiej się dostosuj
начать обучение
better adjust
Jeśli się uwzględni
начать обучение
Given that
z pewnością wydaje się sprzyjać
начать обучение
certainly seems to favor
selektywne wzmocnienie pozycji
начать обучение
being selective empowering

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.