Gosia: Pass2 u8: 8. Ważne /trudne słówka

 0    46 карточки    lmniczke
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
cabinet
начать обучение
gabinet, Rada Ministrów
constituency
начать обучение
okręg wyborczy
Member of Parliament
начать обучение
poseł/posłanka, członek parlamentu
minority
начать обучение
mniejszość
Policy
Poland's economic policy
начать обучение
polityka (np. gospodarcza, spofeczna)
polityka gospodarcza Polski
politician
She is a politician.
начать обучение
polityk
Ona jest politykiem/polityczką.
politics
I'm not interested in politics
начать обучение
polityka
Nie interesuję się polityką
Political
political conflict
начать обучение
polityczny
konlifkt polityczny
pass a law
начать обучение
uchwalać ustawę, ustanawiać prawo
Law
начать обучение
prawo, ustawa
approve of sth
I don't approve of this
начать обучение
aprobować, pochwalać coś
Nie pochwalam tego.
blame sb for sth
She blames him for the accident
начать обучение
winič kogoś za coś
Ona wini go za ten wypadek.
prevent sb from doing sth
She prevented me from going there.
начать обучение
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
Ona powstrzymała mnie przed pójściem tam.
punish sb for sth
Dad punished my brother for this.
начать обучение
karać kogoś za coś
Tata ukarał mojego brata za to.
result in sth
The debate resulted in a fight.
начать обучение
prowadzić do Czegos, kończyć się czyms
Debata skończyła się kłótnią/bijatyką.
be at war
Turkey is at war with Rojava.
начать обучение
być w stanie wojny
Turcja jest w stanie wojny z Rożawą.
break out
A war has broken out in Syria.
начать обучение
wybuchać (o wojnie, konflikcie)
Wybuchła wojna w Syrii.
civilian
начать обучение
cywil
Peace
начать обучение
Pokój
refugee
начать обучение
uchodżca
respect human rights
начать обучение
Szanować prawa człowieka
soldier
начать обучение
żołnierz
tension
начать обучение
napięcie
violent
начать обучение
pełen przemocy, gwałtowny
fight
начать обучение
walczyć, kłócič się
occupy your mind
начать обучение
zajmować umysł
Occupy a territory
начать обучение
okupować terytorium
annual
начать обучение
doroczny, coroczny
authorities
начать обучение
władze
be against the law
Stealing is against the law.
начать обучение
być wbrew prawu
Kradzież jest wbrew prawu.
be relieved
I was relieved when he told me the goodnews.
начать обучение
odczuwać ulgę
Odczułam ulgę kiedy on przekazał midobrą wiadomość.
break the rules
Have you ever broken the school rules?
начать обучение
/ łamać zasady
Czy złamałaś kiedyś szkolne zasady?
cheat
начать обучение
ściągać (na egzaminie)
citizenship
начать обучение
obywatelstwo
come into effect
The law will come into effect in 2020.
начать обучение
wchodzić w życie
Ustawa wejdzie w życie w 2020r.
compulsory
начать обучение
obowiązkowy
council
начать обучение
rada (miasta, dzielnicy)
defence
начать обучение
obrona
elect
начать обучение
wybierać
get a fine
You can get a fine for speeding.
начать обучение
dostawać mandat, grzywne
Można dostać mandat za zbyt szybkąjazdę.
measures
начать обучение
środki, działania
motorist
начать обучение
kierowca
offender
начать обучение
przestępca, sprawca
rules and regulations
начать обучение
zasady I nakazy
taxpayer
начать обучение
podatnik
government
начать обучение
rząd

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.