Google financial report

 0    24 карточки    KorepetycjeAlanKashkash
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
irrevocably interwoven into our societies
начать обучение
nieodwołalnie wplecione w nasze społeczeństwa
to plummet
начать обучение
runąć / spadać w dół
startling gains
начать обучение
zaskakujące zyski
comes to fruition
начать обучение
dochodzi do skutku
hum of
начать обучение
szum z
stemming from
начать обучение
wynikające z
forgotten footnote
начать обучение
zapomniany przypis
a remnant of
начать обучение
pozostałość po
Most notably
начать обучение
Przede wszystkim
sentience
начать обучение
odczucie
intertwined
начать обучение
splecione
political affiliation
начать обучение
Przynależność polityczna
the Epoch of Incredulity
начать обучение
Epoka niedorzeczności
very legitimate and pertinent issues
начать обучение
bardzo uzasadnione i istotne kwestie
tread
начать обучение
stąpać
par value
начать обучение
wartość nominalna
Marketable securities
начать обучение
Rynkowe papiery wartościowe
current assets
начать обучение
aktywa bieżące/obrotowe
recoupment
начать обучение
wynagrodzenie
Hover over
начать обучение
Najedź kursorem
provision for income taxes
начать обучение
rezerwa na podatek dochodowy
Depreciation and impairment of property and equipment
начать обучение
Amortyzacja i utrata wartości nieruchomości i sprzętu
Use of Estimates
начать обучение
Wykorzystanie danych szacunkowych
Impairment of Investments
начать обучение
Utrata wartości inwestycji

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.