going shoping

 0    65 карточки    knyfka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przepraszam (grzecznościowe, np. przy pytaniu o godzinę)
начать обучение
excuse me
Chciałbym kupić najnowszą grę komputerową
начать обучение
I'd like to buy the newest computer game
Ile to kosztuje?
Czy mógłby pan powiedzieć mi ile to kosztuje?
начать обучение
How much is it?
Can you tell me how much it is?
To piętnaście funtów
начать обучение
It's fifteen pounds
Czy masz baterie do myszki?
начать обучение
Have you got any batteries for a mouse
Czy płacisz gotówką?
начать обучение
Are you paying in cash?
Oto twoja reszta
начать обучение
Here is your change
Moja siostra szuka szalika
начать обучение
My sister is looking for a scarf
mój brat przymierza kapelusz
начать обучение
my brother tries on a hat
Myślę, że wezmę mały rozmiar
начать обучение
I think I'll take a small size
Moja mama dowiaduje się od kasjera, że kosztuje 5 funtów
начать обучение
My mum learns from the cashier that it costs 5 pounds
Czy mogę pomóc?
начать обучение
Can I help you?
Szukam nowej eleganckiej sukienki
начать обучение
I am looking for a smart new dress
Czy mogę to przymierzyć?
начать обучение
can I try it on?
Ile one kosztują?
начать обучение
How much are they?
Noszę mały rozmiar
начать обучение
I'm a size small
Jaki masz rozmiar?
начать обучение
what size are you?
To jest w na wyprzedaży
начать обучение
It's in sale
Czy płacisz kartą?
начать обучение
Are you paying by card?
Ile kosztuje ta kurtka?
начать обучение
How much is this jacket?
Ile kosztują te buty?
начать обучение
How much are these shoes?
Szukam topu
начать обучение
I'm looking for a top
czy mogę przymierzyć te dżinsy?
начать обучение
can I try these jeans on?
Ile kosztuje ten płaszcz przeciwdeszczowy
начать обучение
How much is this raincoat
W szkole noszą czarne spodnie i białe koszule
начать обучение
They wear black troursers and white shirts at school
Różne szkoły mają różne style swoich mundurków
начать обучение
Different schools have different styles for their uniforms
Mój tata nosi garnitur i krawat w pracy
начать обучение
My dad wears a suit and tie at work
Lubię oversizowe bluzy
начать обучение
I like oversize sweatshirts
Chłopcy noszą spodnie i dziewczęce spódnice
начать обучение
Boys wear trousers and girls skirts
Moja mama wygląda o wiele ładniej w niebieskim
начать обучение
My mother looks much nicer in blue
To najbardziej okropna rzecz na świecie
начать обучение
It is the most awful thing in the world
To najbardziej okropna rzecz ze wszystkiego, co znam
начать обучение
It is the most awful thing of all I know
Strażak ma najbardziej niebezpieczną pracą na świecie
начать обучение
A firefighter has the most dangerous job in the world
Parka jest najbardziej kolorową ze wszystkich parek
начать обучение
The parka is the most colorful of all parkas
Najmłodszą osobą w naszej grupie jest dziewczyna
начать обучение
The youngest person in our group is a girl
Co myślisz o tej sukience?
начать обучение
How about this dress?
Tam jest szatnia
начать обучение
There is a changing room over there
To jest lepsze
начать обучение
That's better
Bardzo dobry wybór
начать обучение
A very good choice
Dobrze mi pasuje
начать обучение
It fits me fine
przyjęcie w eleganckich strojach
начать обучение
a fancy dress party
z długim rękawem
начать обучение
long sleeve
eleganckie ubrania
начать обучение
smart clothes
dowiedzieć się
Jak się o tym dowiedziałeś?
начать обучение
to find out
How did you find out about it?
To pasuje do ciebie.
начать обучение
It fits you.
Możesz kupić buty, botki, sandały w sklepie obuwniczym
начать обучение
You can buy shoes, boots, sandals at the shoe shop
Możesz kupić rośliny, kwiaty w kwiaciarni
начать обучение
You can buy plants, flowers at the florist's
W supermarkecie można kupić słodycze, płatki zbożowe i śmietanę
начать обучение
You can buy sweets, cereal and cream at the supermarket
Możesz kupić kurczaka, kiełbaski, mięso u rzeźnika
начать обучение
You can buy chicken, sausages, meat at the butcher's
Możesz kupić warzywa, owoce w sklepie spożywczym
начать обучение
You can buy vegetables, fruit at grocery
Rękawiczki i szalik można kupić w sklepie z ubraniami
начать обучение
You can buy gloves and scarf at the clothes shop
w aptece można kupić bandaże i plastry w aptece
начать обучение
you can buy bandages and plasters at the chemist's
Możesz kupić książki i gazety w księgarni
начать обучение
You can buy books and newspaper at the bookshop
Tato, nie zakładaj krawata
начать обучение
Dad, don't put on a tie
Nie ma dłuższych spodni
начать обучение
There aren't any longer trousers
Ile masz wzrostu?
начать обучение
How tall are you?
Kiedy masz urodziny?
начать обучение
When is your birthday?
Można kupić gazetę w kiosku
начать обучение
You can buy a newspaper at the newsagent's
Co robisz w tygodniu
начать обучение
What do you do in the week?
co będziesz robić w przyszłym tygodniu?
начать обучение
what are you doing next week?
Pojedziemy do nowych miejsc.
начать обучение
We are going to some new places.
Jedziemy tam każdego lata
начать обучение
We go there every summer
Idę do nowej kawiarni teraz
начать обучение
I am going to a new café
Często chodzimy do tej kawiarni
начать обучение
We often go to this café
Poproszę funt tego mięsa
начать обучение
I would like a pound of this meat, please

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.