Friends - S1E1

 0    24 карточки    slepyszifo3
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Co ty mówisz?
начать обучение
What are you talking about?
Chciałbym móc, ale nie chcę.
начать обучение
I wish I could, but I don't want to.
Czy chcesz abym został?
начать обучение
Do you want me to stay?
Co zamierzałeś powiedzieć?
начать обучение
What were you going to say?
Pozwól, że zadam ci pytanie
начать обучение
Let me ask you a question
Co dostałeś?
начать обучение
What did you get?
To ma dla mnie znaczenie
начать обучение
It matters to me
Dlaczego to robię?
начать обучение
Why am I doing this?
Proszę, nie rób tego ponownie.
начать обучение
Please, don't do that's again.
Teraz jestem już lepszy.
начать обучение
I'm all better now.
Dla kogo ja to robię?
начать обучение
Who Am I doing this for?
Nie złapałem twojego imienia.
начать обучение
I didin't catch your name.
Co porabiasz dziś wieczorem?
начать обучение
What are you up to tonight?
Wykiwano Cię.
начать обучение
You got screwed.
Pozwól, że coś ci wyjaśnię.
начать обучение
Let me tell you something.
To najlepsza rzecz, jaka ci się kiedykolwiek przydarzyła.
начать обучение
This is the best thing that ever happened to you.
Złap łyżkę.
начать обучение
Grab a spoon.
Jak to robisz?
начать обучение
How do you do that?
Masz kłopoty?
начать обучение
Are you in trouble?
Wątpię.
начать обучение
I doubt it.
Dlaczego ktokolwiek zrobiłby coś takiego?
начать обучение
Why would anybody do something like that?
Pokochasz to. zamierzam = zamierzam
начать обучение
You're going to love it. going to=gonna
Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę.
начать обучение
I can't belive what I'm hearing.
Czy znowu to robiłem?
начать обучение
Was I doing it again?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.