frazy z make

 0    17 карточки    lili012012
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dotrzec do celu
начать обучение
make it= arrive
Bardzo się cieszę, że dotarłeś na moje przyjęcie
начать обучение
I ambreally glad yuo make it to my party
rekompensata za zrobienie czegoś złego
начать обучение
make it up to sb= compensate for doing sth bad
Przepraszam za spóźnienie, ale wynagrodzę ci to
начать обучение
I'm sorry I'm late but I'll make it up to you
zadowalac sie czyms
начать обучение
make do with something
bo ... będziemy musieli zadowolić się wakacjami o godz
начать обучение
because of... we will have to make do with a holiday at home
zmyslac
начать обучение
make up= invent
Nie mogę uwierzyć, że wymyśliła taką historię
начать обучение
I can’t believe that she made up such a story
idź w określonym kierunku
начать обучение
make towards= go in a specific direction
ruszyliśmy w kierunku parku, w którym mieliśmy spotkać się z resztą naszych przyjaciół
начать обучение
we made towards the park where we were meant to meet the rest of our friends
udawać / symulować
начать обучение
make out= pretend
udawala, że mnie nie słyszała
начать обучение
She made out that she hadn't heard me
Jak dogadujesz się/ powodzi ci sie z klientami
начать обучение
How do you make out with your clients
ukrasc cos komus
начать обучение
make away with sth= steal
być na krawędzi / krawędzi / krawędzi
начать обучение
be on the point/verge/brink of
mieć coś do zrobienia
начать обучение
be due to do sth
robić coś
начать обучение
be to do something

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.