Features - Властивості

 0    29 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
expensive
This hotel is expensive.
начать обучение
дорогий
Цей готель дорогий.
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
начать обучение
занадто дорогий
Проїзд на таксі занадто дорогий.
cheap
Our hotel is cheap.
начать обучение
дешевий
Наш готель дешевий.
bad
The conditions are bad.
начать обучение
злий
Умови жахливі.
good
People are good.
начать обучение
добрий
Люди є добрі.
pretty
What a pretty girl!
начать обучение
гарний
Яка гарна дівчина!
ugly
He's so ugly.
начать обучение
бридкий
Він такий бридкий.
dirty
The toilet is very dirty.
начать обучение
брудний
Туалет такий брудний.
clean
The rooms are quite clean.
начать обучение
чистий
Кімнати цілком чисті.
cold
I'm cold.
начать обучение
холодний
Мені холодно.
warm
Take my warm sweater.
начать обучение
теплий
Візьми мій теплий светр.
fast
She drives fast.
начать обучение
швидко
Вона швидко їде.
slow
I like slow melodies.
начать обучение
повільно
Я люблю повільні мелодії.
friendly
Everyone is friendly here.
начать обучение
дружний
also: люб'язний
Усі тут дуже люб'язні.
unfriendly
Nobody is unfriendly.
начать обучение
нетовариський
Ніхто не є нетовариським.
hungry
I'm very hungry.
начать обучение
голодний
Я дуже голодний.
thirsty
She's thirsty.
начать обучение
cпраглий
Вона cпрагла.
tired
Even our dog is tired.
начать обучение
втомлений
Навіть наш пес втомився.
sick
I'm sick.
начать обучение
хворий
Я хворий.
different
You look different.
начать обучение
інакше
Виглядаєш інакше.
new
I bought a new souvenir!
начать обучение
новий
Я купив новий сувенір!
big
This city is so big.
начать обучение
великий
Це місто таке велике.
happy
I'm so happy to see you.
начать обучение
щасливий
Я так щасливий тебе бачити.
white
The clouds are white.
начать обучение
білий
Хмари - білі.
black
Coffee is black.
начать обучение
чорний
Кава - чорна
green
The grass is green.
начать обучение
зелений
Трава - зелена.
red
Roses are red.
начать обучение
червоний
Троянди - червоні.
blue
The sky is blue.
начать обучение
синій
Небо - блакитне.
yellow
The sand is yellow.
начать обучение
жовтий
Пісок - жовтий.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.