Ethical dilemmas in the workplace

 0    12 карточки    rusala
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Ethical dilemmas in the workplace
начать обучение
Dylematy etyczne w miejscu pracy
What kind of ethical dilemmas have you witnessed in your professional career?
начать обучение
Jakich dylematów etycznych byłeś świadkiem w swojej karierze zawodowej?
Conducting Personal Business on Company Time
начать обучение
Prowadzenie interesów osobistych w czasie pracy
Taking Credit for Others' Work
начать обучение
Kredytowanie za pracę innych
Inappropriate and Harassing Behavior
начать обучение
Niewłaściwe i napastliwe zachowanie
Stealing on the Job
начать обучение
Kradzież w pracy
Offering a client a worse product for sb's own profit
начать обучение
Oferowanie klientowi gorszego produktu dla własnego zysku
Utilizing inside knowledge for sb's own profit
начать обучение
Wykorzystywanie wiedzy wewnętrznej dla własnego zysku
Utilizing inside knowledge for sb's own profit
начать обучение
Wykorzystywanie wiedzy wewnętrznej dla własnego zysku
Extended Breaks
начать обучение
Przedłużone przerwy
Verbal Harassment / Abuse
начать обучение
Słowne napastowanie / znęcanie się
Corrupt Practices
начать обучение
Korupcyjne praktyki

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.